| EN

 

 

Relacje inwestorskie

Informacje dla inwestorów

 

 

Firma CloudFerro działa od 26 lipca 2023r. jako Spółka Akcyjna. Aktualne dane firmowe:

CloudFerro S.A., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

NIP: 7010468205, REGON: 360818463, KRS: 0001049205

7.09.2023 – KOMUNIKAT O UPRZYWILEJOWANIU AKCJI

Informacja o rodzaju uprzywilejowania akcji.

27.07.2023 - KOMUNIKAT O PRZEKSZTAŁCENIU

Informacja o przekształceniu CloudFerro w Spółkę Akcyjną.