POLITYKA PRYWATNOŚCI CLOUDFERRO

W sytuacji kiedy jako osoba fizyczna kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych usług, niezależnie od tego czy działasz w swoim imieniu czy w imieniu innego podmiotu (np. Twojego pracodawcy, a naszego klienta), lub kiedy Twoje dane zostały nam ujawnione (np. jako dane kontaktowe w celu wykonywania umów), CloudFerro przetwarza Twoje dane osobowe. w

Poniższa informacja ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje oraz co z nimi robimy w relacjach biznesowych. Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.

I.    Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

CloudFerro SA z siedzibą w 00-511 Warszawa przy ul. Nowogrodzkiej 31, jest administratorem Twoich danych osobowych (dalej Administrator) w rozumieniu RODO, w odniesieniu do Twoich danych podanych przy rejestracji na naszej stronie internetowej: www.cloudferro.com (dalej Strona) lub w innej formie (np. na formularzu kontaktowym, paierowym kwestionariuszu).

W odniesieniu do danych osobowych przez Ciebie umieszczonych (tzw. kontentu) w naszej chmurze to:

  • jeżeli jesteś konsumentem to jesteśmy Administratorem takich danych osobowych,
  • jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub instytucją to jesteśmy podmiotem przetwarzającym takie dane na Twoje polecenie.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Piotr Kociszewski, pod adresem e-mail: iod@cloudferro.com lub formie korespondencji tradycyjnej na nasz adres podany powyżej.

II.    Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Zakres danych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje podasz nam Ty lub np. Twój pracodawca/ zleceniodawca w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy. Kategorie danych, jakie przetwarzamy są to w szczególności:

a)    dane identyfikacyjne podane w formularzu rejestracyjnym, w tym imię i nazwisko;
b)    dane teleadresowe, w tym adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail lub inne dane kontaktowe;
c)    dane finansowe, w tym dane o płatnościach w przypadku realizacji płatności za usługi przez nas świadczone;

Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie lub od innych osób, np. od Twoich pracodawców /zleceniodawców.

III.    W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozostawione na Stronie lub przez Ciebie podane przetwarzamy w celu:

a)    zawarcia i wykonania umowy z Tobą, na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b)    zawarcia i wykonania umowy z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c)    wykonania prawnych obowiązków ciążących na nas jako na Administratorze tj. wypełnianie obowiązków wynikających z ordynacji podatkowej lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
d)    realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla:

a.    odpowiedzi na zadawane pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na Stronie, w tym pytania i zagadnienia dotyczące prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, i prowadzenia innej korespondencji z Tobą;
b.    ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
c.    poprawy jakości naszej Strony poprzez korzystanie przez nas z technologii cookies, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszej Strony, jak również na analizowanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystająsz z naszej Strony, np. które strony są najczęściej odwiedzane, co nasi użytkownicy Strony klikają najczęściej, kiedy ruch się zwiększa etc).

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże czasami może być konieczne do celów związanych z naszą współpracą, np. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. To oznacza, że ich niepodanie może niekiedy stanowić podstawę do odmowy nawiązania współpracy przez CloudFerro, bądź do podjęcia przez CloudFerro kroków prawnych w celu rozwiązania ewentualnej sprawy.

IV.    Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Co do zasady, Twoje dane będą przetwarzane tylko tak długo jak będzie to koniecznie ze względu na cel, w jakim Twoje dane są przetwarzane, w tym:

a)    w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu Twoje dane będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były przetwarzane;
b)    w celu bieżącego kontaktu z Tobą, jeżeli nie jesteś naszym klientem, przechowujemy w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku tygodni (niektóre cookies) przez okres maksymalnie 2 lat (bardziej szczegółowe zapytania i konwersacje, mogące mieć znaczenie dla naszego kontaktu w przyszłości);
c)    w celu realizacji umowy przechowujemy przez okres trwania umowy oraz zwykle przez okres do 7 lat po jej zakończeniu, co wynika z regulacji podatkowych oraz okresu przedawnienia niektórych roszczeń
d)    dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody, „aktywnie” przetwarzamy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak dla celów dochodzenia ew. roszczeń to przetwarzamy takie dane (przechowujemy je) do momentu przedawnienia ew. roszczeń.

Okresy te mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ew. roszczeń i postępowań sądowych – o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia – a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

V.    Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

a)    odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którzy są zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których pozyskaliśmy Twoje dane;
b)    podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług tj: podmioty świadczące usługi doradcze, audytorskie, księgowe, podatkowe i prawne, windykacyjne, informatyczne, bankowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe; podmioty świadczące usługi doręczania paczek i poczty, podmioty, z usług których możesz korzystać przy okazji korzystania z naszych usług, tj. podmioty obsługujące płatności.

Wszystkie te osoby, które mają dostęp do Twoich danych są to osoby, którym taki dostęp jest niezbędny do wykonania określonych działań.

Możemy być także zobowiązani do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez te organy postępowań. W takim wypadku informacje są udzielane wyłącznie, jeśli istnieje ku temu właściwa podstawa prawna.

VI.    Twoje prawa

Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem e-mail: iod@cloudferro.com lub, jeżeli jesteś naszym klientem, możesz zawnioskować o realizację praw Ci przysługujących za pomocą Twojego konta klienta na naszej Stronie internetowej.

Jeśli masz wątpliwości odnośnie zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pliki "Cookies"

Podczas przeglądania naszej Strony oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany podmiot z nami współpracujący jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i nie zawierają danych o Twojej tożsamości. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator nadawany przez naszą Stronę) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na podstronach.

Strona może wykorzystywać następujące typy cookies:

  • Niezbędne. Niezbędne pliki cookie są absolutnie niezbędne do świadczenia usług i prawidłowego wyświetlania Ci Strony. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług i nigdy nie są udostępniane stronom trzecim.

Nie możesz zrezygnować z tych plików cookie. Możesz je zablokować lub usunąć, zmieniając ustawienia przeglądarki. Pamiętaj, że usuwając te pliki cookies możesz nie być w stanie korzystać z funkcji Strony, a w niektórych przypadkach Strona może przestać działać

  • Preferencyjne. Funkcjonalne pliki cookie pozwalają nam zapamiętać dokonane wybory i zapewniają ulepszone, bardziej osobiste funkcje. Przykłady obejmują nazwę użytkownika, język, region. Informacje gromadzone za pomocą tych plików cookie są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nigdy nie są udostępniane stronom trzecim
  • Wydajnościowe i statystyczne. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które używają plików cookie do gromadzenia danych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy czy goście korzystają z naszej Strony. Używamy tych informacji, aby zidentyfikować ulepszenia, które możemy wprowadzić w celu zwiększenia Twojej wygody
  • Reklamowe. Współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi, które używają plików cookie do gromadzenia informacji o stronach, linkach i innych odwiedzanych witrynach. Pliki cookies służą do wyświetlania w Internecie reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Informacje gromadzone przez reklamowe pliki cookie będą wykorzystywane do śledzenia wizyt i działań na naszej Stronie, a także do dostarczania raportów i analiz do nas i naszych partnerów.

Jak zarządzać plikami cookies

Wszystkie przeglądarki umożliwiają zarządzanie plikami cookie w folderze plików cookie przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz usunąć pliki cookie z po zakończeniu wizyty na stronie internetowej lub możesz ustawić swoje preferencje dotyczące korzystania z plików cookie przed rozpoczęciem przeglądania witryny. Pamiętaj, jak wspomniano powyżej, że usunięcie lub odrzucenie plików cookie może negatywnie wpłynąć na komfort korzystania z naszej Strony.

Więcej informacji możesz znaleźć:

Więcej informacji na temat plików cookies:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików cookie lub ich kontroli, wyłączania lub usuwania, odwiedź www.aboutcookies.org w celu uzyskania szczegółowych wskazówek. Ponadto niektóre zewnętrzne sieci reklamowe, w tym Google, pozwalają użytkownikom zrezygnować lub dostosować preferencje związane z przeglądaniem Internetu. Aby dowiedzieć się więcej o tej funkcji od Google, przeczytaj https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=pl

Możesz także dowiedzieć się więcej o kierowaniu i ponownym kierowaniu reklam oraz o tym, jak wyłączyć tę funkcję, odwiedzając stronę https://www.youronlinechoices.com.