OCRE -Open Clouds for Research Environments

W pełni finansowane usługi przetwarzania w chmurze dla nauki.

OCRE - Otwarte chmury dla środowisk badawczych - test image1OCRE - Otwarte chmury dla środowisk badawczych - test image1

Dzięki pełnemu finansowaniu OCRE naukowcy mogą teraz korzystać z usług przetwarzania w chmurze świadczonych na platformie CREODIAS, otrzymując również otwarty i bezpłatny dostęp do repozytorium wielu PB danych obserwacji Ziemi z programu Copernicus. CloudFerro, operator platformy CREODIAS, jest kwalifikowanym dostawcą OCRE dla wszystkich krajów europejskich.

OCRE (Open Clouds for Research Environments) zapewnia finansowanie dla instytucji naukowych i badawczych w celu wspierania wdrażania chmury, oferując gotowe umowy o świadczenie usług, które łączą dostawców chmury, organizacje zajmujące się obserwacją Ziemi (EO) oraz społeczność badawczą i edukacyjną.

Badacze i naukowcy mogą teraz korzystać z rozwiązań chmurowych wykorzystujących chmurę publiczną do prowadzenia swoich projektów na zdalnej, niezawodnej i bezpiecznej infrastrukturze, która daje możliwość łatwego dostępu do projektów i zbiorów danych, umożliwiając rozpowszechnianie wyników w prosty sposób. 

Oferta CloudFerro w ramach projektu OCRE

 • USŁUGI W CHMURZE - szeroki zakres usług w chmurze obliczeniowej, opartych na otwartym oprogramowaniu, dostępnych natychmiast na platformie CREODIAS, w tym: Maszyny wirtualne, Serwery dedykowane, GPU, Kubernetes, przechowywanie i udostępnianie dużych danych, z bezpośrednim dostępem do sieci GÉANT;
 • DOSTĘP DO DANYCH EO - nieograniczony, natychmiastowy, lokalny dostęp do największego repozytorium danych satelitarnych EO w Europie, zawierającego ponad 30PB danych, bez dodatkowych kosztów, w tym możliwość przetwarzania danych na miejscu w chmurze;
 • SUPPORT - wsparcie techniczne premium bez dodatkowych opłat
  • pomoc w rozpoczęciu pracy z chmurą, rozwiązywanie problemów,
  • dostęp do obszernej bazy wiedzy, samouczków, FAQ,
  • webinaria online i na żądanie.

Korzyści dla naszych klientów

 • ELASTYCZNOŚĆ - nasi klienci otrzymują wyspecjalizowane usługi dostosowane do ich potrzeb oraz wsparcie w doborze odpowiednich zasobów do ich projektów, otrzymują szerokie spektrum usług dodatkowych oraz dedykowane wsparcie techniczne;
 • PREDYKTYWNE KOSZTY - nasi użytkownicy mogą korzystać z różnych opcji finansowania, 18,5% zniżki na naukę oraz wydajnych, elastycznych i konkurencyjnych modeli kosztów, zapewniających proste i przewidywalne budżetowanie;
 • NIEZALEŻNOŚĆ TECHONOLOGICZNA - zapewniamy brak uzależnienia od dostawcy - nasze usługi w chmurze są oparte na dojrzałych i elastycznych technologiach open source OpenStack i Ceph, które są standardami branżowymi, nasz sprzęt jest montowany w naszej firmie, mamy wszystkie niezbędne lokalne kompetencje, aby zapewnić stabilne, niezależne usługi - wszystko to oznacza, że nasi klienci otrzymują rozwiązania bez uzależniania się od jednego dostawcy;
 • ZGODNOŚĆ Z EU - podlegamy prawu i normom UE, nie podlegamy żadnym regulacjom poza Europą, usługi publiczne dostarczane naszym klientom, ich dane i przetwarzanie są hostowane w centrach danych zlokalizowanych w krajach UE.

Finansowanie OCRE - często zadawane pytania

Kto kwalifikuje się do finansowania OCRE?

Naukowcy z ponad 10 000 organizacji z sektora badań i edukacji w Europie, którzy chcą realizować swoje projekty w oparciu o rozwiązania chmurowe, mogą ubiegać się o fundusze OCRE.


Jaki jest budżet projektu OCRE?

Całkowity budżet OCRE wynosi 9,5 mln EUR, w tym 5 mln EUR na usługi przetwarzania w chmurze i 4,5 mln EUR na usługi EO. W ramach OCRE można uzyskać finansowanie na usługi w chmurze o wartości od 50 000 do 100 000 EUR.


Jakie usługi finansuje OCRE?

Dzięki OCRE członkowie społeczności naukowej mogą korzystać z bezpłatnych usług w chmurze obliczeniowej (IaaS, PaaS, SaaS) oraz usług związanych z EO w projektach naukowych i badawczych z wykwalifikowanymi dostawcami. W szczególności finansowanie OCRE obejmuje usługi chmury obliczeniowej oferowane na platformie CREODIAS oraz dodatkowo specyficzne usługi z zakresu Obserwacji Ziemi.

Jak otrzymać dofinansowanie z OCRE?

Informacje na temat otwartych zaproszeń do składania wniosków oraz szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej OCRE.

Obejrzyj webinarium CREO4Science i dowiedz się, jak uzyskać finansowanie infrastruktury chmurowej w ramach OCRE i NoR.

Doświadczenie z CloudFerro

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z nauką. Współpracujemy z blisko 30 instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w całej Europie, takimi jak Europejski Instytut Badań Kosmicznych, Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Plymouth Marine Laboratory, Institut des Geosciences de l'Environnement - Université Grenoble Alpes, Instytut Geodezji i Kartografii, UiT Arctic University of Norway, Uniwersytet Warszawski i inne.

Jesteśmy członkiem European Open Science Cloud.

Z naszych usług korzystają wiodące europejskie firmy i instytucje naukowe z różnych sektorów rynku, które przetwarzają duże zbiory danych, w tym Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemieckie Centrum Lotnictwa i Kosmonautyki (DLR), EGI i wiele innych.