Konferencja

"Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja
w monitorowaniu Ziemi"

15 czerwca 2023, Cosmic Hub, Warszawa

Konferencja „25 lat Programu Copernicus” - baner 1920x507 logo copernicus reducedKonferencja „25 lat Programu Copernicus” - baner 1920x507 logo copernicus reduced

15 czerwca 2023 firma CloudFerro, jako członek międzynarodowej sieci Copernicus Relays – ambasadorów europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, zaprosiła na wyjątkowe wydarzenie – konferencję „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus”, która odbyła się w Varso Place, Cosmic Hub w Warszawie. Konferencja była objęta patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Partnerami merytorycznymi wydarzenia były: POLSA, ARP, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, CBK PAN i IGiK.

Włączając się w obchody Roku Kopernika w Polsce i 25-lecia programu Copernicus w Europie, chcieliśmy pokazać najważniejsze osiągnięcia Programu i kierunki jego dalszego rozwoju oraz niezliczone możliwości wykorzystania danych i usług Copernicusa w administracji, nauce, edukacji i różnych gałęziach gospodarki.

O konferencji

Agenda

Partnerzy

Rejestracja

Kontakt i miejsce

W tym roku mija 25 lat od powstania europejskiego programu monitorowania Ziemi Copernicus, zainicjowanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Rok ten jest też szczególny dla Polski, ponieważ uchwałą Senatu RP obchodzimy w naszym kraju Rok Mikołaja Kopernika, upamiętniając w ten sposób 550. rocznicę jego urodzin i 480. rocznicę śmierci.

Program Copernicus

Tak, jak Mikołaj Kopernik zapoczątkował rewolucję naukową, zmieniając postrzeganie naszej planety i jej miejsca we wszechświecie, tak unijny Program Obserwacji Ziemi Copernicus zrewolucjonizował dostęp i możliwości korzystania z danych satelitarnych z obserwacji Ziemi przez użytkowników na całym świecie, wspierając szereg zastosowań tych danych w wielu dziedzinach, także tych niezwiązanych z kosmosem, stając się ważnym elementem unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, ochrony klimatu i cyfryzacji. Dane Copernicusa pochodzą z satelitów misji Sentinel stworzonych na potrzeby Programu, oraz z misji wspierających obsługiwanych przez organizacje krajowe, europejskie i międzynarodowe, dostarczając zarówno zobrazowania, jak i dane z ogromnej ilości instrumentów zamieszczonych na satelitach w celu stałego monitorowania przeróżnych aspektów ekosystemów Ziemi.

Obecnie Program Copernicus to największy dostawca otwartych danych satelitarnych na świecie, który pozwala nam dogłębnie zrozumieć naszą planetę i zachodzące na niej zmiany, wspierając społeczności naukowe, badaczy, organy publiczne oraz użytkowników komercyjnych i prywatnych na całym świecie w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz walki ze zmianami klimatu, poprawy stanu środowiska naturalnego, zapobiegania i zmniejszania skutków gwałtownych zjawisk pogodowych i katastrof naturalnych czy poprawy jakości życia, w oparciu o otwarte dostępne bezpłatnie dane obserwacji Ziemi i usługi świadczone w ramach Programu Copernicus. Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską oraz realizowany we współpracy z państwami członkowskimi, Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), agencjami UE i instytutem badawczym Mercator Océan.

Tematyka konferencji

Celem konferencji było podsumowanie osiągnięć programu Copernicus, pokazanie możliwych kierunków jego dalszego rozwoju oraz korzyści związanych z wykorzystaniem danych i serwisów Copernicusa. Prezenterzy z takich instytucji jak MEiN, POLSA oraz instytucji naukowych przedstawili potencjał programu, perspektywę krajową i europejską oraz ciekawe projekty korzystające z programu Copernicus, a w czasie debaty panelowej będą dyskutowaliz udziałem uczestników konferencji nad pełniejszym wykorzystaniem programu i potrzebami jego użytkowników.

Konferencja adresowana była do szerokiego grona uczestników: administracji publicznej, samorządowej, świata nauki, edukacji, biznesu oraz wszystkich, którzy są zainteresowani wykorzystaniem danych Obserwacji Ziemi w swoich działaniach.

Wystawa

Podczas konferencji można było obejrzeć wystawę zwycięskich prac z ostatniej edycji międzynarodowego konkursu  "Seize the beauty of our Planet" na najlepsze zdjęcie satelitarne Ziemi pokazujące zmiany klimatu. Ta edycja konkursu koncentrowała się na obszarach wodnych. Zdjęcia przedstawiają oceany, morza i wody powierzchniowe lub ich otoczenia, które zostały dotknięte zmianami klimatycznymi lub działalnością człowieka. Celem konkursu jest wsparcie wspólnych wysiłków polskich, europejskich i międzynarodowych organizacji na rzecz ochrony wody oraz podniesienie świadomości w naszym społeczeństwie, na temat tego co dzieje się z naszym środowiskiem wodnym, aby każdy mógł o nie dbać.

Szczegóły wydarzenia

Termin: czwartek 15 czerwca 2023, godz. 9:00-16:00

Miejsce: Cosmic Hub w Cambridge Innovation Center, budynek Varso Place (I piętro), ul. Chmielna 73, Warszawa

Agenda

Konferencję poprowadzi dr Milena Ratajczak.

9.00 - 10.00  Rejestracja i kawa powitalna

10.00 – 12.00  Część I – Podsumowanie osiągnięć Programu Copernicus i kierunki jego dalszego rozwoju.

Wystąpienia otwierające:

 • Powitanie i wprowadzenie do konferencji – dr Maciej Krzyżanowski, Prezes CloudFerro
 • "Program Copernicus i polityka obserwacji Ziemi" – dr Anna Budzanowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • "Status i potencjalna ewolucja Programu Copernicus" – Otylia Trzaskalska-Nuebel, Senior Advisor, Europejska Agencja Kosmiczna
 • "Copernicus – perspektywa krajowa. Wybrane działania." – Jolanta Orlińska, Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi, Polska Agencja Kosmiczna

Program Copernicus - potencjał i wyzwania:

 • „Satelitarne obrazowania Ziemi w statystyce”, dr Dominik Rozkrut, Prezes GUS
 • „Serwis Monitoringu Atmosfery Copernicus – doświadczenia z perspektywy partnera programu  i plany rozwoju współpracy" – Paweł Durka, Zastępca Kierownika Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
 • „Ewolucja serwisów Copernicus i rola Copernicus User Forum”, dr hab. inż. Agata Hościło, Kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w IGiK
 • „Wieloskalowe i wielkoskalowe symulacje komputerowe w systemach HPC i ich zastosowania w modelach Cyfrowych Bliźniaków DestinE”, Michał Kulczewski, Senior Specialist, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa

12.30 – 14.30   Część II – Wykorzystanie danych i serwisów Programu Copernicus

Wybrane inicjatywy i projekty:

 • „Lepsza świadomość sytuacyjna dzięki satelitom - wykorzystanie danych i usług Copernicus w zarządzaniu kryzysowym” – dr Jakub Ryzenko, Szef Centrum Informacji Kryzysowej, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • „Wykorzystanie danych satelitarnych z programu Copernicus do budowy Systemu Monitorowania Obszaru w sektorze rolnym” – Stanisław Sas, Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, ARiMR
 • „S2GLC- klasyfikacja pokrycia terenu na zdjęciach Sentinel-2” – dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK, Kierownik Zespołu Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN
 • "Dane satelitarne Programu Copernicus w badaniach bilansu węgla na obszarze Bagien Biebrzańskich", dr Maciej Bartold, Kierownik Laboratorium Badań Mokradeł Biebrzy w Centrum Teledetekcji, IGiK
 • "Wykorzystanie danych satelitarnych Programu Copernicus w IMGW-PIB w działaniach statutowych IMGW-PIB", dr Bożena Łapeta, Ekspert w Zakładzie Teledetekcji Satelitarnej IMGW-PIB, IMGW
 • "Rewolucja w dostępie do danych obserwacji Ziemi – dr Jędrzej Bojanowski, Data Science Manager, CloudFerro

Debata panelowa: 

 • Wnioski z projektów i potrzeby użytkowników w zakresie wykorzystania danych Copernicus na potrzeby administracji, badań i nauki, edukacji i biznesu. Moderator: dr Milena Ratajczak

 14.30 – 16.00  Lunch i networking

Prowadząca konferencję:

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Milena Ratajczak

Doktor astronomii, adiunkt w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki gwiazd podwójnych, planet pozasłonecznych i obiektów zwartych. W 2020 roku znalazła się na liście Kobiety Roku Forbes Women. W wolnych chwilach popularyzuje naukę jako członek zarządu fundacji New Space i Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Współzałożycielka studia kreatywnego Science Now specjalizującego się w komunikacji naukowej oraz rozwoju nowych przedsięwzięć na styku nauki, edukacji, sztuki i rozrywki.

Prelegenci:

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Anna Budzanowska, Ministerstwo Edukacji i Nauki


Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa. Champion EuroScience Open Forum, Pełnomocnik ds. Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Ukończyła nauki polityczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2008 r. obroniła doktorat z doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. W latach 2016-2021 była związana z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Otylia Trzaskalska-Nuebel, Europejska Agencja Kosmiczna


Starszy Doradca w Dyrekcji ds. Europejskich, Prawnych i Międzynarodowych Europejskiej Agencji Kosmicznej w mijsi w Brukseli wspierający koordynację współpracy pomiędzy ESA i UE w zakresie obecnych i przyszłych programów oraz sprawne wdrażanie FFPA i powiązanych Umów. Wcześniej szefowa polskiej delegacji w ESA, współprzewodnicząca ESA Poland Task Force, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki w latach 2012-2017 bezpośrednio odpowiedzialna za kreowanie polityki kosmicznej od momentu przystąpienia Polski do ESA. Wiceprzewodnicząca Rady ESA w 2017 r. Przed podjęciem pracy w Ministerstwie Gospodarki Pani Trzaskalska-Nuebel pracowała w Departamencie Prawnym Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w okresie negocjacji akcesyjnych Polski do UE (2000-2006).

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Jolanta Orlińska, Polska Agencja Kosmiczna


W Polskiej Agencji Kosmicznej od 2015 roku, obecnie Dyrektor Departamentu Obserwacji Ziemi. Odpowiedzialna za działania w obszarze obserwacji ziemi zarówno w kontekście segmentu kosmicznego jak i naziemnego użytkownika, za współpracę z instytucjami i podmiotami sektora kosmicznego w tym obszarze oraz budowę Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej; posiada ponad 30 letnie doświadczenie w fotogrametrii i teledetekcji, budowie i eksploatacji systemów informacji przestrzennej, w zarządzaniu w jednostkach administracji publicznej i zarządzaniu projektami o zasięgu krajowym w rolnictwie, gospodarce przestrzenią, gospodarce wodnej, geodezji, itp. w tym wdrożenie Wspólnej Polityki Rolnej (IACS), dyrektywy INSPIRE, dyrektywy powodziowej i suszowej.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Dominik Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny


Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Wybrany na okres lat 2023-2025 na Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Statystyki Publicznej (International Association for Official Statistics). Od roku 2021 członek Komitetu ds. Statystyki Rolnictwa Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI-CAS). Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Statystycznego, członek Komitetu Statystyki i Ekonometrii oraz Komitetu Nauk Demograficznych PAN.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Paweł Durka, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy


Zastępca Kierownika Zakładu Modelowania Atmosfery i Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Ochrona Środowiska. Specjalizuje się w modelowaniu jakości powietrza, ze szczególnym naciskiem na metody ewaluacji procesów operacyjnych. Wspiera Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie technicznych aspektów negocjacji związanych z aktami prawnymi dotyczącymi jakości powietrza oraz raportowania danych do systemu EIONET. Jest członkiem grup eksperckich: Komisji Europejskiej do spraw Jakości Powietrza (AAQEG) oraz Forum Modelowania Jakości Powietrza Wspólnotowego Centrum Badawczego (FAIRMODE).

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr hab. inż. Agata Hościło, Instytut Geodezji i Kartografii


Profesor IGiK, kierownik Centrum Geomatyki Stosowanej w IGiK. Krajowa delegatka do Copernicus User Forum, ekspertka grupy roboczej wspierającej serwis lądowy Copernicus. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie zastosowania danych satelitarnych w badaniach środowiska w szczególności w badaniach lasów, pożarów oraz zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Michał Kulczewski, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ICHB PAN


Pracownik Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego od 2005 r. Swoją karierę zawodową związał z wysokowydajnym przetwarzaniem w środowisku HPC, w szczególności aplikacji klimatycznych i środowiskowych. Obecnie zajmuje się predykcją jakości powietrza w miastach oraz modelowaniem odnawialnych źródeł energii, których aplikacje są rozwijane w ramach współpracy z przedsiębiorstwami oraz w ramach programów ramowych UE.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Jakub Ryzenko, Centrum Badań Kosmicznych PAN


Specjalista w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej oraz wykorzystania nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa. W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, w latach 2011-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Aktywnie promuje zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2013 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Stanisław Sas, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych. Urzędnik państwowy, wieloletni pracownik sektora publicznego, menedżer szczebla operacyjnego w agencji płatniczej zarządzającej środkami unijnymi kierowanymi do sektora rolnego. Od początku pracy zawodowej związany z tematyką dystrybucji i wykorzystania środków unijnych, w szczególności w sektorze rolnym, począwszy od roku 2005. Obecnie Dyrektor Departamentu Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych odpowiedzialnego za system kontroli środków unijnych kierowanych do polskich rolników. Odpowiada również za rozwój i utrzymanie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych [LPIS] w Polsce. Partycypował w przygotowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania i kontroli w kilku kolejnych okresach programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr hab. inż. Stanisław Lewiński, Centrum Badań Kosmicznych PAN


Prof. CBK PAN, kierownik Zakładu Obserwacji Ziemi w CBK PAN. Od prawie 40 lat zajmuje się teledetekcją satelitarną. Kieruje i uczestniczy w realizacji różnorodnych projektów naukowych i aplikacyjnych ukierunkowanych na wykorzystanie danych satelitarnych w monitoringu środowiska. Posiada bogate praktyczne doświadczenia w przetwarzaniu danych satelitarnych o różnej rozdzielczości. Specjalizuje się w klasyfikacji pokrycia terenu, kierował projektem S2GLC ESA. Kieruje Sekcją Teledetekcji KBKiS PAN, jest członkiem Rady Polskiej Agencji Kosmicznej.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Maciej Bartold, Instytut Geodezji i Kartografii


Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, adiunkt w Centrum Teledetekcji, Instytut Geodezji i Kartografii. W Instytucie pełni funkcję kierownika Laboratorium Badań Mokradeł Biebrzy. Członek Komitetu Mokradłowego, grupy doradczej działającej przy Krajowym Sekretariacie Konwencji Ramsarskiej w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Laureat Top500 Innovators programu wspierającego innowacyjność w nauce.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Bożena Łapeta, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej


Doktor nauk technicznych, ekspertka w zakresie teledetekcji satelitarnej zatrudniona w Zakładzie Teledetekcji Satelitarnej. Specjalistka w zakresie interpretacji zdjęć satelitarnych. Reprezentuje Polskę i IMGW-PIB w ciałach doradczych i eksperckich EUMETSAT. Zaangażowana w realizację zadań narodowego operatora danych oraz realizację zadań z zakresu wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby meteorologii, hydrologii oraz monitorowania zanieczyszczeń atmosfery.

shutterstock_164749190_www_light.jpg

Dr Jędrzej Bojanowski, CloudFerro


Kieruje działem Data Science w CloudFerro. Wcześniej prowadził badania naukowe w zakresie zastosowania danych satelitarnych w badaniach środowiskowych, przede wszystkim w klimatologii i monitorowaniu rolnictwa. Pracował dla różnych organizacji międzynarodowych, takich jak Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Ispra, Włochy), Szwajcarski Federalny Instytut Meteorologii i Klimatologii (MeteoSwiss) w Zurychu oraz jako adiunkt i zastępca kierownika Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Patronat honorowy:

Konferencja „25 lat Programu Copernicus” - logo belka patronaty honorowe

Partnerzy merytoryczni:

Konferencja „25 lat Programu Copernicus” - belka partnerzy konf 25 lat all

Rejestracja na wydarzenie

Wydarzenie zakończyło się. Dziękujemy za udział w konferencji.

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Cosmic Hub w Cambridge Innovation Center, budynek Varso 2, ul. Chmielna 73, Warszawa.

Do Cambridge Innovation Center (CIC) wjeżdża się schodami ruchomymi na I piętro. Poniżej mapka z planem budynku.

Konferencja „25 lat Programu Copernicus” - mapka cic na konf dojazd

Kontakt

Masz pytania związanie z udziałem w wydarzeniu? Chętnie odpowiemy!

Napisz do nas: akruk@cloudferro.com lub communication@cloudferro.com

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.