Pozyskiwanie
i rozpowszechnianie danych

Zarządzanie metadanymi i dystrybucja

Pozyskiwanie i rozpowszechnianie danych - 490ec933031ad31d0971c165ed6bce3d scaled

CloudFerro zapewnia chmurze łatwy dostęp do danych z obserwacji Ziemi

Nasza kolekcja EODATA pochodzi z kilku źródeł danych dostarczonych przez ESA, EUMETSAT i inne źródła.

Dostawca usług w chmurze CloudFerro

Nasz zbiór danych EO pochodzi z kilku źródeł-z ESA, EUMETSAT oraz innych dostawców. Zarządzanie wieloma petabajtami różnorodnych produktów bazujących na różnych źródłach danych wymaga, aby każdy produkt zawierał metadane (właściwie zdefiniowane dane przestrzenno-czasowe) umożliwiające indeksowanie, z których to metadanych korzysta katalog danych (RESTO). Dostęp do metadanych można uzyskać za pośrednictwem naszego interfejsu użytkownika (EO Finder) lub kompatybilnego mechanizmu wyszukiwania danych - OpenSearch API. OpenSearch odpytuje lokalny katalog danych, ale może także pełnić funkcję serwera proxy dla zewnętrznych wyszukiwarek danych EO umożliwiających zamawianie produktów.

Pozyskiwanie i rozpowszechnianie danych - a6e3d8300ec0869b93a76feb9271f93c

Ponadto do zbioru danych EO w naszej Chmurze dostęp odbywa się również, wykorzystując pełen zestaw interfejsów. Dane nieprzetworzone są przechowywane na platformie w swoim natywnym formacie, aby zapewnić 100% zgodności z danymi źródłowymi. Dostęp do nich można uzyskać bezpośrednio przez standardowy interfejs obiektowy HTTP SWIFT/S3.


Starsze aplikacje, maszyny wirtualne lub użytkownicy interaktywni mogą korzystać z tych danych przez interfejs systemu plików zgodny ze standardem POSIX, co eliminuje konieczność ich pobierania i jest najwygodniejszym sposobem dostępu w przypadku starszych aplikacji.

Dane przechowywane w repozytorium są również udostępniane dynamicznie poprzez konfigurowane przez użytkownika usługi sieciowe OGC WMS/WMTS/WCS dostarczane przez komponent SentinelHub, obsługujący funkcjonalność virtual datacube dla wybranych zbiorów danych gromadzonych w środowisku naszej Chmury.

Produkty mogą być prezentowane (i przeglądane) w usłudze widoku (interfejs WMS), o ile są w formacie umożliwiającym automatyczne indeksowanie i mają pełne metadane.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.