Area Monitoring System as a Service

Jako kolejny krok we wspieraniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej, GeoVille zapewnia unikalne rozwiązanie AMS oparte na chmurze CloudFerro i repozytorium EODATA - Copernicus Data Space Ecosystem.

AMS as a Service, jako kompletna usługa, jest kolejnym krokiem po rozwiązaniu Sen4CAP, a funkcje produktu zostały opracowane na jego podstawie.

Sen4CAP Premium

Produkty Premium Monitoring firmy Geoville zapewniają:

 • Usługa oparta na modelu as a Service
 • Dostawa w sezonie + comiesięczna aktualizacja produktu + wersjonowanie GSAA
 • Właściwości produktu opracowane na podstawie Sen4CAP
 • Operacje komercyjne
 • Raport jakości dla każdego produktu
 • Istotne metadane, takie jak sygnały
 • Dostęp do bazy danych oraz wizualizacja w GUI
 • Dostępna integracja VHR/HHR

Przegląd produktów

 • Zmienne grupowanie upraw pomiędzy dostawami
 • Zwiększenie wydajności w trakcie sezonu
 • Troska o nadmierne dopasowanie
 • >90 w całej dokładności z ponad 60 klasami
 • Rozwój wewnętrzny
 • Wykryto zbiory dla > 98 procent działek
 • >80 procent precyzji i wartości zwracanej
 • Monitorowanych jest ponad 1 milion trwałych użytków zielonych.
 • Wykryto według typu użytków zielonych/zasad koszenia
 • Znak. lepsza niż implementacja Sen4CAP
 • Weryfikuje zmiany FL/PG/PC
 • Określa ekspozycję gołej gleby i okresy pokrycia upraw/roślin
 • Rozwój wewnętrzny
 • W oparciu o modele topologiczne
 • Dokładność >85 procent

Wszystkie komponenty oferowanej platformy, a także środowisko obliczeniowe są w pełni zgodne z przepisami i wymogami UE.

RozporządzenieZawiera
UE 2021/2115Definicja kwalifikujących się rodzajów użytkowania gruntów i szczegóły dotyczące trwałych użytków zielonych z ustalonymi lokalnymi praktykami (PG-ELP); nowe DKR; podstawowa rola rozróżnienia rodzaju uprawy w ramach zintegrowanego zarządzania środowiskiem.AMS
Produkty
UE 2021/2116
"Rozporządzenie horyzontalne" (HZR)
Wniosek o "... procedurę regularnej i systematycznej obserwacji, śledzenia i oceny działalności rolniczej i praktyk rolniczych na obszarach rolniczych za pomocą danych satelitarnych Copernicus Sentinels lub innych danych o co najmniej równoważnej wartości".  - ma działać stopniowo od stycznia 2023 r. (AMS); 2025 r. (70% tylko za pomocą zdjęć oznaczonych geograficznie)Platforma
I GRAFICZNY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
Usługi
Rozporządzenie uzupełniające UE 2022/1172Uwaga: AMS QA jest nadal w trakcie ocenyJakość
Zapewnienie jakości
Narzędzia
UE 2022/1173
Rozporządzenie wykonawcze
("nowy IACS")
Monitorowanie obszaru (jako minimum):
(a) obecności niekwalifikującego się obszaru, w szczególności ze względu na stałe konstrukcje;
(b) obecność niekwalifikującego się użytkowania gruntów;
(c) zmiana kategorii użytków rolnych, niezależnie od tego, czy są to grunty orne, uprawy trwałe czy trwałe użytki zielone.
AMS "Nowy
IACS"
Produkty

Produkty premium - rozporządzenie IACS

Obecność niekwalifikowalnego obszaru, w szczególności ze względu na trwałe struktury - Monitorowanie zmian uszczelnienia gleby w wyniku zastąpienia pierwotnej (częściowo) naturalnej pokrywy terenu sztuczną, często nieprzepuszczalną pokrywą

Obecność niejednorodnego użytkowania gruntów: Walidacja FOI i kardynalność przestrzenna - wskaźniki jednorodności działek wraz z metadanymi w celu wsparcia identyfikowalności

Zmiana kategorii użytków rolnych - Monitorowanie zmian między gruntami ornymi, uprawami trwałymi i trwałymi użytkami zielonymi


Produkty premium GeoVille
Pakiet subskrypcji - Bundle

 • Sentinel-1 / Sentinel-2 i produkty do monitorowania oparte na PlanetFusion
 • Produkty poziomu 3 - aktualizacja miesięczna
  • NDVI, COHE_VV, COHE_VH, sygnały PF
 • Produkty poziomu 4 obejmują
  • Typ uprawy Produkt
  • Monitorowanie użytków zielonych
  • Wykrywanie zbiorów
  • Pokrycie upraw (ugór, trwała pokrywa zielona i NFC/plony poplonowe)
  • Bezczelność
  • Zmiana
  • Jednorodność

 • Aktualizowane co miesiąc deklaracje GSAA
  • ewentualnie zmieniona deklaracja
  • ewentualnie zmieniona geometria działki
 • Dostęp do produktów za pośrednictwem
  • API dla bezpośredniego dostępu (baza danych-baza danych)
  • w aplikacji internetowej
 • Raport jakości dla każdego produktu
  • Walidacja in situ dla każdego produktu
  • Raport statystyczny dla zapewnienia jakości
 • Set-up and Service provision
  • Szybka konfiguracja i dostawa produktu
  • Gwarantowana dostawa w oparciu o SLA

Propozycja dla agencji płatniczych

lub zasiedziali dostawcy

 • Outsourcing kontroli przez system monitorowania i monitorowania obszaru dla przemysłu
 • Compliant with latest regulations
 • Produkty kompatybilne z Sen4CAP - jako usługa
 • Wdrażanie lokalnych strategii/polityk WPR
 • Managed IT/cloud environment
 • Dostęp API
 • WebGUI/widgety
 • Krótki czas realizacji operacji i gwarantowana dostawa produktu
 • Elastyczne opcjeintegracji i wyceny zgodnie ze specyfikacjami

Oferta indywidualna

In order to meet the needs, expectations and trust of Paying Agencies and the companies that support them, we provide assistance in selecting the necessary components of our solution. We will support you with consultation at the level of requirements, implementation, integration and maintenance of the system.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, w związku z ofertą, chciałbyś otrzymać dopasowaną do Twoich potrzeb - napisz do Działu Handlowego poprzez formularz kontaktowy.