WAW3-2 Nowa lokalizacja chmury publicznej

Zapewniamy zasoby obliczeniowe i pamięci masowej dostępne natychmiast. Można je uruchamiać za pośrednictwem interfejsu API, wiersza poleceń (CLI) lub interaktywnie za pośrednictwem interfejsu OpenStack Horizon. Dynamiczne uruchamianie maszyn wirtualnych i wolumenów w chmurze może być wykorzystywane do projektowania i prototypowania, ale także do reagowania na tymczasowe wzrosty obciążenia. Szybko tworzone i likwidowane zasoby są rozliczane z dokładnością co do minuty - płacisz tylko za to, czego używasz.

Zapewniamy zasoby obliczeniowe i pamięci masowej dostępne natychmiast. Można je uruchamiać za pośrednictwem interfejsu API, wiersza poleceń (CLI) lub interaktywnie za pośrednictwem interfejsu OpenStack Horizon. Dynamiczne uruchamianie maszyn wirtualnych i wolumenów w chmurze może być wykorzystywane do projektowania i prototypowania, ale także do reagowania na tymczasowe wzrosty obciążenia. Szybko tworzone i likwidowane zasoby są rozliczane z dokładnością co do minuty - płacisz tylko za to, czego używasz.

Zapewniamy zasoby obliczeniowe i pamięci masowej dostępne natychmiast. Można je uruchamiać za pośrednictwem interfejsu API, wiersza poleceń (CLI) lub interaktywnie za pośrednictwem interfejsu OpenStack Horizon. Dynamiczne uruchamianie maszyn wirtualnych i wolumenów w chmurze może być wykorzystywane do projektowania i prototypowania, ale także do reagowania na tymczasowe wzrosty obciążenia. Szybko tworzone i likwidowane zasoby są rozliczane z dokładnością co do minuty - płacisz tylko za to, czego używasz.