Internet - wysoka przepustowość i niezawodność

Własna sieć wiążąca wszystkie nasze centra danych

Internet  - internet

Nasza sieć łączy wszystkie zarządzane przez nas lokalizacje, pozwalając na swobodną komunikację pomiędzy chmurami i redundancję połączeń z siecią publiczną.

Dzięki takiej konstrukcji użytkownicy otrzymują punkt styku bliski ich lokalizacji geograficznej i niższe czasy dostępu do infrastruktury. Wszystkie połączenia pozwalają na osiągnięcie wysokich przepustowości i są na bieżąco rozbudowywane zależnie od zapotrzebowania. 

Zalety

Internet  - internet
Połączenie z setkami operatorów

W każdym z naszych centrów danych posiadamy styki z setkami operatorów zarówno poprzez punkty wymiany ruchu (ACX, PLIX, DECX), dedykowane punkty styku z dużymi operatorami, punkty styku z innymi chmurami, jak i łącza do sieci naukowych i akademickich. Połączenia są ciągle modyfikowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb.

Internet  - privacy
Separacja fizyczna sieci

W naszych centrach danych stosujemy fizyczną separację sieci publicznej, chmur prywatnych, prywatnych sieci klientów oraz sieci służącej do zarządzania infrastrukturą. Dzięki temu minimalizujemy wektory ataku, zwiększamy redundancję i odporność na błędy ludzkie oraz wolną od zakłóceń pracę.

Internet  - data center
Przepustowości dla wielkich zbiorów danych

Publiczne repozytorium danych zajmuje dziesiątki PB. Nasze łącza muszą odpowiadać przepustowością ilości danych, które codziennie są przesyłane do naszych chmur lub wyników przetworzeń, jakie wykonują klienci. Nasz system monitoringu w sposób ciągły czuwa nad przepustowością sieci i gwarantuje wysokiej jakości dostęp do naszych chmur.

Internet  - internet1
Dostęp do GEANT

Jesteśmy bezpośrednio połączeni z naukową siecią GEANT obejmującą swoim zasięgiem cały świat. Pozwala to instytucjom, uniwersytetom i ośrodkom badawczym posiadającym podobne połączenie na optymalizację kosztów i lepszą jakość. W naszych infrastrukturach umożliwiamy klientom autentykacją i potwierdzenie tożsamości przy pomocy dostępnych mechanizmów.

Internet  - world grid
Pełna redundancja sieci

Każdy element w naszej sieci jest redundantny. Od każdego operatora można dostać się do nas wieloma trasami. W obrębie naszej infrastruktury stosujemy dynamiczne protokoły routingu, które czuwają nad poprawnym i bardzo wydajnym działaniem sieci. Nasza sieć nie posiada jednego punktu centralnego, jest rozproszona pomiędzy wiele urządzeń i lokalizacji.

Zobacz także: technologie, z których korzystamy