Internet - wysoka przepustowość i niezawodność

Własna sieć wiążąca wszystkie nasze centra danych

Nasza sieć łączy wszystkie zarządzane przez nas lokalizacje, pozwalając na swobodną komunikację pomiędzy chmurami i redundancję połączeń z siecią publiczną.

Dzięki takiej konstrukcji użytkownicy otrzymują punkt styku bliski ich lokalizacji geograficznej i niższe czasy dostępu do infrastruktury. Wszystkie połączenia pozwalają na osiągnięcie wysokich przepustowości i są na bieżąco rozbudowywane zależnie od zapotrzebowania. 

Zalety

Połączenie z setkami operatorów

W każdym z naszych centrów danych posiadamy styki z setkami operatorów zarówno poprzez punkty wymiany ruchu (ACX, PLIX, DECX), dedykowane punkty styku z dużymi operatorami, punkty styku z innymi chmurami, jak i łącza do sieci naukowych i akademickich. Połączenia są ciągle modyfikowane i dostosowywane do aktualnych potrzeb.

Separacja fizyczna sieci

W naszych centrach danych stosujemy fizyczną separację sieci publicznej, chmur prywatnych, prywatnych sieci klientów oraz sieci służącej do zarządzania infrastrukturą. Dzięki temu minimalizujemy wektory ataku, zwiększamy redundancję i odporność na błędy ludzkie oraz wolną od zakłóceń pracę.

Przepustowości dla wielkich zbiorów danych

Publiczne repozytorium danych zajmuje dziesiątki PB. Nasze łącza muszą odpowiadać przepustowością ilości danych, które codziennie są przesyłane do naszych chmur lub wyników przetworzeń, jakie wykonują klienci. Nasz system monitoringu w sposób ciągły czuwa nad przepustowością sieci i gwarantuje wysokiej jakości dostęp do naszych chmur.

Dostęp do GEANT

Jesteśmy bezpośrednio połączeni z naukową siecią GEANT obejmującą swoim zasięgiem cały świat. Pozwala to instytucjom, uniwersytetom i ośrodkom badawczym posiadającym podobne połączenie na optymalizację kosztów i lepszą jakość. W naszych infrastrukturach umożliwiamy klientom autentykacją i potwierdzenie tożsamości przy pomocy dostępnych mechanizmów.

Pełna redundancja sieci

Każdy element w naszej sieci jest redundantny. Od każdego operatora można dostać się do nas wieloma trasami. W obrębie naszej infrastruktury stosujemy dynamiczne protokoły routingu, które czuwają nad poprawnym i bardzo wydajnym działaniem sieci. Nasza sieć nie posiada jednego punktu centralnego, jest rozproszona pomiędzy wiele urządzeń i lokalizacji.

Zobacz także: technologie, z których korzystamy