Load Balancer jako usługa (LBaaS)

Opis

Rozszerzenie LBaaS zapewnia użytkownikom możliwość skonfigurowania load balancera L4/L7 dla ich usług. Użytkownik może zdefiniować słuchacza (HTTP/HTTPS lub TCP) z publicznym adresem IP, a następnie dołączyć do niego pulę prywatnych serwerów zaplecza z określonym algorytmem równoważenia obciążenia (round robin lub najmniej połączeń). LBaaS obsługuje zakończenie SSL, a użytkownik może również określić, w jaki sposób serwery zaplecza będą monitorowane przez load balancer (połączenie HTTP, HTTPS lub TCP).

Udostępnianie

LBaaS jest w pełni konfigurowalny za pomocą API i Cloud Dashboard.

Fakturowanie

Opłata za LBaaS jest naliczana w miesięcznych ratach zgodnie z Cennikiem.

Równoważenie obciążenia - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.