Firewall jako usługa (FWaaS)

Opis

Rozszerzenie FWaaS zapewnia użytkownikom możliwość wdrażania wirtualnych zapór ogniowych w celu globalnej ochrony całej sieci prywatnej na brzegu sieci. Rozszerzenie FWaaS umożliwia stosowanie reguł zapory sieciowej dla ruchu wchodzącego i wychodzącego z sieci dzierżawcy z/do Internetu (ruch północ-południe). W obecnej wersji nie ma wsparcia dla filtrowania ruchu między sieciami prywatnymi (ruch wschód-zachód).

Udostępnianie

Firewall jest w pełni konfigurowalny za pomocą API i Cloud Dashboard.

Fakturowanie

FWaaS jest rozliczana w miesięcznych kwotach zgodnie z Cennikiem.

Firewall - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.