Maszyny wirtualne typu Spot w chmurze publicznej

Chmura publiczna CloudFerro

CloudFerro świadczy usługi obliczeniowe w 4 chmurach publicznych - WAW3-2, WAW3-1, FRA1-2 i CF2. Chociaż każda z tych chmur jest w pełni odseparowana i może działać niezależnie, współdzielą one te same rozliczenia i zarządzanie użytkownikami. W każdej chmurze użytkownik może uruchomić podobne usługi, ale mogą one mieć różne ceny w zależności od lokalizacji instancji.

Tańsze maszyny wirtualne

Maszyny wirtualne typu Spot są instancjami znacznie tańszymi niż zwykłe maszyny wirtualne, posiadającymi wszystkie podstawowe funkcje jak zwykłe maszyny wirtualne. Instancje Spot wykorzystują wolne zasoby chmury obliczeniowej, w związku z czym ich dostępność jest uzależniona od aktualnych zasobów chmurowych i mogą zostać wyłączone przez CloudFerro w każdym momencie. Po wyłączeniu wszystkie zasoby utworzone w ramach maszyny wirtualnej, w tym pamięć masowa, są trwale usuwane.

Maszyny wirtualne typu Spot powinny być używane jako sposób na obniżenie kosztów w stałym przetwarzaniu, który nie wymaga długiego czasu pracy, mogą zostać przerwane i ukończone później. Jest to szczególnie przydatne w przypadku przetwarzania danych z obserwacji Ziemi, które nie mają znaczących ograniczeń czasowych.

Systemy operacyjne i obrazy

Użytkownicy mogą wykorzystywać instancje Spot wraz z innymi zasobami w chmurze za pomocą CloudFerro Dashboard, REST API, wiersza poleceń lub skryptów OpenStack Orchestration (Heat). Instancje Spot można podłączyć do sieci za pomocą wirtualnych interfejsów.

Poniżej znajduje się lista systemów operacyjnych i gotowych do użycia obrazów dostępnych w chmurach. Niektóre obrazy mogą nie być dostępne we wszystkich lokalizacjach. Więcej informacji można znaleźć w Horizon dashboard.

  • CentOS 7
  • Ubuntu 14.04 LTS, 16.04 LTS, 18.04 LTS
  • RHEL 6, 7 mini / full
  • SLES 12 mini / full
  • OSGeo 11.0
  • Obraz katalogu aplikacji

Wszystkie instancje Spot są w pełni skonfigurowane (w oparciu o wybrany obraz) i gotowe do użycia, z administracyjnym kontem użytkownika, dostępem do sieci, wstępnie skonfigurowanymi zestawami narzędzi i komponentami oprogramowania. EODATA może być automatycznie skonfigurowana przy użyciu S3FS, jeżeli zostanie to zaznaczone w trakcie tworzenia spotu. Poświadczenia S3 można również uzyskać w późniejszym czasie z naszego portalu klienta lub za pośrednictwem interfejsu API. Aby rozszerzyć dostępną przestrzeń dyskową, do uruchomionych instacji należy dołączyć volume storage.

Podstawowa pamięć masowa instancji jest wyłączana po jej usunięciu. Podobnie jak zwykłe maszyny wirtualne, maszyny wirtualne typu Spot można uruchamiać, zatrzymywać, restartować, wstrzymywać i tworzyć migawki. Mogą być również dołączane do sieci wirtualnych, które definiowane są przez system lub przez użytkownika. Dowiedz się więcej o usługach sieciowych.

Sieci zdefiniowane przez system obejmują:

  • Sieć internetową używaną do uzyskiwania dostępu do globalnego Internetu.
  • Sieć EO Storage dostępną w projektach/środowiskach, posiadających dostęp do EODATA*.

Udostępnianie

Użytkownicy mogą korzystać z instancji Spot i innych zasobów chmury za pomocą CloudFerro Dashboard, REST API, wiersza poleceń lub skryptów OpenStack Orchestration (Heat). Instancje Spot można podłączyć do sieci za pomocą wirtualnych interfejsów. Uruchomienie instancji Spot odbywa się w taki sam sposób, jak zwykłej maszyny wirtualnej, wybierając jedną z wersji spot podczas udostępniania.

Dostępność

Instancje Spot mogą zostać wyłączone w dowolnym momencie przez użytkowników lub przez CloudFerro (w przypadku, gdy w chmurze nie będzie wystarczającej ilości wolnych zasobów obliczeniowych). Na 2 minuty przed wyłączeniem instancji, użytkownik otrzyma od CloudFerro wiadomość na adres mailowy zdefiniowany przez użytkownika w trakcie konfiguracji maszyny wirtualnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania Spot, zapoznaj się z naszą dokumentacją.

Fakturowanie

Instancje Spot wyceniane są za godzinę użytkowania (tryb Per Usage) i rozliczane za sekundę użytkowania. Użycie mierzone jest od momentu zainicjowania maszyny wirtualnej przez dostawcę do momentu zakończenia. Użytkownicy mogą również tymczasowo przechowywać swoje maszyny wirtualne, płacąc tylko za zajmowaną przez nie trwałą przestrzeń dyskową. Rozliczenia są zazwyczaj dokonywane w ciągu 2 godzin od użycia. Sprawdź szczegółowe ceny i dostępność konfiguracji.

* Więcej informacji na temat wykorzystania chmury obliczeniowej dla EO Data na platformie CREODIAS.

Maszyny wirtualne typu Spot - chat 1 1

Maszyny wirtualne typu Spot

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat tańszych maszyn wirtualnych? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.