Usługa Kubernetes

CloudFerro Kubernetes as a Service zapewnia rozwiązanie do orkiestracji kontenerów płynnie zintegrowane ze środowiskiem chmurowym. Kubernetes umożliwia szybkie wdrażanie wysoce skalowalnych aplikacji, systemów i obciążeń klasy produkcyjnej. Pozwala to obniżyć zarówno koszty infrastruktury, jak i rozwoju. Naukowcy zajmujący się danymi mogą również korzystać z Kubernetes w chmurach CloudFerro do uruchamiania złożonych przepływów pracy, ze zintegrowanym dostępem do danych EO.

Za co płacisz:

 • Płacisz za maszyny używane do uruchomienia klastra
 • Konfiguracja i uruchomienie klastra nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami
 • Pełnozakresowy, szybki dostęp do EODATA jest bezpłatny

Co zapewniamy:

 • Kompletna platforma do wdrażania i zarządzania klastrami Kubernetes, zarówno przy użyciu interfejsu GUI, jak i CLI.
 • Natywna integracja z pamięcią masową i siecią w chmurze na potrzeby natywnych dla chmury wdrożeń usług i obciążeń Kubernetes.
 • Automatyczne skalowanie
 • Kilka opcji zapewnienia wysokiej dostępności wymaganych komponentów
 • Autohealer
 • Integracja z naszymi repozytoriami danych
 • Otrzymujesz pełną kontrolę administracyjną nad maszynami wirtualnymi obsługującymi klaster
 • Integracja z OpenStack Keystone w celu uwzględnienia przypadków użycia uwierzytelniania i autoryzacji

Autoskaler klastrów

Autoskaler klastra rozszerza możliwości Horizontal Pod Auto-Scaler dostępnego w Kubernetes. Autoskaler klastra może automatycznie zwiększać lub zmniejszać liczbę węzłów roboczych w zależności od potrzeb zaplanowanych obciążeń. Autoskaler klastra okresowo skanuje klaster w celu dostosowania liczby węzłów roboczych w odpowiedzi na żądania zasobów obciążenia. Domyślnie skalowanie jest wykonywane na dowolnej grupie węzłów z rolą "worker" i ustawionym parametrem maksymalnej liczby węzłów.

Autouzdrawianie klastrów

Autohealer klastra w chmurach CloudFerro jest kolejnym komponentem uzupełniającym natywne możliwości Kubernetes i zapewniającym w pełni samonaprawiający się klaster Kubernetes. Kubernetes jako platforma może wykrywać problemy z podsami aplikacji i w razie potrzeby je redeployować, ale nie może zastąpić niezdrowych węzłów, gdy pojawią się problemy. Tutaj właśnie wkracza autohealer. Autohealer stale monitoruje stan klastra Kubernetes, sprawdzając stan węzłów i API. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem, autohealer zastąpi niezdrowy węzeł nowym serwerem.

Zintegrowana sieć i pamięć masowa

CloudFerro Kubernetes as a Service zapewnia orkiestrację kontenerów natywnie zintegrowaną z infrastrukturą chmury. Usługi skonfigurowane w klastrach CloudFerro Kubernetes mogą być eksponowane za pomocą LoadBalancerów w chmurze i otrzymywać automatycznie przypisane publiczne pływające IP, bezpośrednio lub za pomocą Kubernetes ingress. Pamięć masowa w chmurze może być również dostarczana automatycznie przy użyciu trwałych woluminów za pośrednictwem dostępnych klas pamięci masowej, HDD lub SSD.

Sprawdzone przy dużych obciążeniach związanych z obserwacją Ziemi i nauką

Domeny Earth Observation i Science są pierwszorzędnymi obywatelami dla naszej oferty Kubernetes as a Service. Wykorzystujemy naszą wiedzę zdobytą podczas uruchamiania własnych obciążeń przetwarzania EO na dużą skalę, aby zoptymalizować naszą ofertę K8s do tego typu przypadków użycia. Zapoznaj się z naszymi artykułami w bazie wiedzy, aby przejrzeć nasze przewodniki dla początkujących  dotyczące konfigurowania popularnych usług, takich jak JupyterHub, Argo Workflows i inne.

Udostępnianie

Kubernetes można uruchomić na chmurach WAW3-1, WAW3-2 i FRA1-2, które mają wbudowaną obsługę Kubernetes (moduł OpenStack Magnum).

Fakturowanie

Rozliczenia kontenerów zależą od rozliczeń infrastruktury bazowej. Maszyny wirtualne tworzące klaster są rozliczane zgodnie z opisem w sekcji dotyczącej maszyn wirtualnych.

Kubernetes - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.