Usługi GPU

Nasza oferta układów GPU jest podzielona na trzy linie produktów, które reprezentują różne scenariusze zastosowań. Chociaż oferują one wszechstronną moc obliczeniową i są zbudowane wokół tego samego bloku konstrukcyjnego, przypadki użycia są różne dla każdej z tych konfiguracji.

Konfiguracje maszyn wirtualnych są szybsze do wdrożenia i mogą być natychmiast udostępniane. Są one przeznaczone do szybkich testów lub zadań obliczeniowych. Podobnie jak wszystkie nasze maszyny wirtualne, mają one dostęp do wszystkich funkcji chmury i EODATA za pośrednictwem protokołów S3, z prędkością do 25 Gbit/s.

DS odnosi się do pojedynczej maszyny wirtualnej na jednym węźle komputerowym, dedykując cały węzeł tylko jednemu klientowi. Zapewnia to klientowi nie tylko zasoby obliczeniowe, ale także przepustowość sieci i umożliwia lokalną pamięć masową z prędkością przelotową. Lokalne dyski NVMe dedykowane jednemu klientowi gwarantują ponad 130 tys. operacji wejścia/wyjścia na sekundę.

BM reprezentuje klasyczne dedykowane serwery autonomiczne. Domyślnie są one wyposażone tylko w interfejsy 2x1 Gbit/s i mogą uzyskać dostęp do EODATA tylko za pomocą External S3 Unlimited Access. Klient ma pełny i wyłączny dostęp do karty zdalnego zarządzania i może skonfigurować wybrane przez siebie warstwy wirtualizacji. Zapewnia to lepsze bezpieczeństwo i prostszą architekturę, ale odłącza BM od większości funkcji CloudFerro Cloud.

GPU w maszynach wirtualnych (VM)

  • gpu.medium 12vcore 118GB RAM 128GB SSD Network Storage dostępny na CF2
  • vm.gpu wyposażony w zwirtualizowaną kartę A6000
Wirtualne maszyny (VM)
Dostępna maszyna wirtualnaRdzenie wirtualneRAM (GB)Web Storage
SSD (GB)
vGPU RAM (GB)
vm.a6000
vm.a6000.121440 6
vm.a6000.242880 12
vm.a6000.485616024
vm.a6000.81611232048
Obliczenia z GPU Cennik WAW3-1

GPU w maszynach wirtualnych serwerów dedykowanych (DS)

  • ds.large.gpu 40 HT Cores (20 rdzeni) 112 GB RAM 128 GB SSD Network Storage for OS 2x 960 GB NVMe Local Data Storage GeForce RTX 2080Ti (4352 CUDA Cores, 11 GB GDDR6) dostępny w CF2
  • ds.3xlarge.4gpu 48 HT Cores (24 rdzenie) 496 GB RAM 128 GB SSD Network Storage for OS 2x 1920 GB NVMe Local Data Storage 4xGeForce RTX 2080Ti (4352 CUDA Cores, 11 GB GDDR6) dostępny w CF2
  • ds.4xlarge.4a6000 128 HT Cores (64 rdzenie) 512 GB RAM 2x 480 GB SATA SSD FOR OS 2x 1920 GB NVMe Local Data Storage 4xA6000 (10752CUDA Cores, 48GB GDDR6) dostępne w WAW3-1

GPU w serwerach Bare Metal (BM)

  • c20.r128.gpu 40 HT Cores (20 rdzeni) 128 GB RAM 2x 480 GB SATA SSD FOR OS 2x 960 GB NVMe Local Data Storage GeForce RTX 2080Ti (4352 CUDA Cores, 11 GB GDDR6) dostępny w CF2
  • c24.r512.4gpu 48 rdzeni HT (24 rdzenie) 512 GB RAM 2x 480 GB SATA SSD FOR OS 2x 1920 GB NVMe Local Data Storage 4xGeForce RTX 2080Ti (4352 rdzenie CUDA, 11 GB GDDR6) dostępny w CF2

Konfiguracja z GPU dostępna na życzenie

W przypadku konkretnych potrzeb oferujemy niestandardowe konfiguracje z 1, 2, 4 lub 8 procesorami graficznymi A6000 lub A100, z maksymalnie 2 TB pamięci RAM i wieloma lokalnymi dyskami NVMe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Procesory graficzne (GPU) są ostatnio największym źródłem wzrostu mocy obliczeniowej. Zostały one opracowane jako wyspecjalizowane narzędzie do przetwarzania obrazów, głównie w grach. Obecnie jednak znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie aplikacji obciążających CPU: nie tylko związanych z przetwarzaniem obrazu, ale także ze sztuczną inteligencją (AI), głębokim uczeniem i innymi.

W dziedzinie obserwacji Ziemi (EO) procesory graficzne są wykorzystywane między innymi do interferometrii radarowej. Obecnie rozwój oprogramowania koncentruje się na uzyskiwaniu coraz większych korzyści z wykorzystania akceleratorów obliczeniowych. Procesory graficzne instalujemy w maszynach wirtualnych na serwerze dedykowanym (DS). Są to wirtualne maszyny w chmurze, które wypełniają cały serwer fizyczny, który nie może zawierać żadnych innych maszyn wirtualnych. Te fizyczne maszyny są dodatkowo wyposażone w jedną lub wiele kart GPU, do których użytkownik uzyskuje dostęp poprzez mechanizm "passsthrough". Dzięki temu narzut hiperwizora na operacje obliczeniowe jest praktycznie wyeliminowany. Ponadto maszyny te wyposażone są w bardzo szybką pamięć masową NVMe umożliwiającą odpowiednie zasilanie systemu danymi do obliczeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług GPU, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

GPU - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.