Dedykowane rozwiązania

CloudFerro specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań, które są płynnie zintegrowane z naszymi chmurami publicznymi. Te dedykowane usługi są oddzielone od zasobów dostępnych dla innych naszych klientów, zapewniając wyłączny dostęp. Często rozwiązania te są poszukiwane ze względu na unikalne wymagania - niezależnie od tego, czy chodzi o gwarantowane zasoby obliczeniowe, określone typy układów GPU i FPGA, dedykowane połączenia sieciowe czy wyjątkowo wydajną pamięć masową. Te dedykowane rozwiązania są również tworzone z naciskiem na zwiększone bezpieczeństwo, dodając dodatkową warstwę separacji do naszych standardowych procesów łączenia zasobów i udostępniania. Takie podejście nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także poprawia wydajność, minimalizując konflikty współdzielonych zasobów. Co więcej, nasze dedykowane oferty są adaptowalne, zaprojektowane tak, aby sprostać zmieniającym się potrzebom firm w dynamicznym cyfrowym krajobrazie.

Przypadki użycia i aplikacje

Serwery obliczeniowe wyposażone w niestandardowe procesory i różne proporcje pamięci RAM do procesora w porównaniu do typowych serwerów oferują unikalne dostosowanie do konkretnych potrzeb obliczeniowych. Serwery te, z ich zróżnicowanym stosunkiem pamięci RAM do procesora i wyspecjalizowanymi procesorami, są idealne do zadań wymagających większej ilości pamięci lub określonych możliwości procesora, zwiększając w ten sposób efektywność i wydajność. Takie dostosowane podejście umożliwia firmom precyzyjne dostrojenie aplikacji, minimalizując marnotrawstwo zasobów i zapewniając płynniejsze, bardziej ekonomiczne operacje. Na tych serwerach klienci będą mogli tworzyć maszyny wirtualne specjalnie dedykowane ich wymaganiom.

Serwery z niestandardowymi układami GPU lub FPGA wyposażone w wyspecjalizowane układy GPU lub FPGA, odbiegające od standardowych konfiguracji w celu spełnienia określonych wymagań graficznych lub obliczeniowych. Serwery te, idealne do wysokowydajnych zadań obliczeniowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, zapewniają zwiększoną moc obliczeniową i szybkość. Dostosowane do obsługi intensywnych obciążeń, oferują klientom możliwość wykonywania określonych obliczeń z większą wydajnością.

Serwery z dedykowaną prywatną siecią fizyczną lub zewnętrzną. Zaprojektowane dla klientów wymagających bezpiecznych i szybkich połączeń sieciowych, serwery te są dostarczane z dedykowaną, wstępnie skonfigurowaną łącznością. Taka konfiguracja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i wydajności, dzięki czemu nadaje się do przesyłania poufnych danych i operacji wymagających stałej wydajności sieci. Dedykowana sieć minimalizuje zewnętrzne zakłócenia i wąskie gardła, zapewniając niezawodne i szybkie połączenie wyłącznie dla operacji klienta.

Serwery z dedykowanym wewnętrznym dyskiem HDD lub NVMe Storage koncentrują się na zapewnieniu szerokich możliwości przechowywania danych, oferując dużą liczbę dysków HDD lub SSD dla dedykowanej pamięci wewnętrznej. Są one idealne do zadań wymagających dużej ilości danych, takich jak analiza dużych zbiorów danych, duże obciążenia baz danych oraz tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja na dużą skalę. Oferując elastyczność w zakresie pojemności i szybkości pamięci masowej, serwery te można dostosować za pomocą dysków twardych dla większej objętości pamięci masowej lub dysków SSD dla szybszego dostępu do danych, zaspokajając różnorodne wymagania dotyczące pamięci masowej, zapewniając jednocześnie integralność danych i szybkie wyszukiwanie.

Udostępnianie

Po podpisaniu umowy za pośrednictwem naszego działu sprzedaży użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów za pomocą Horizon Dashboard, interfejsu API REST, klienta wiersza poleceń lub skryptów OpenStack Orchestration (Heat). Maszyny wirtualne mogą być podłączone do sieci za pomocą interfejsów wirtualnych. Dedykowane interfejsy sieciowe są dostępne za pośrednictwem fizycznych kart sieciowych dostępnych w utworzonych zasobach. Klienci otrzymają od naszych menedżerów ds. dostarczania szczegółowe instrukcje dotyczące najlepszego sposobu dostarczania zasobów.

Fakturowanie

Zasoby te mogą być rozliczane w miesięcznych lub dłuższych kwantach (Fixed Term Mode).

Dedykowane rozwiązania - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.