Pamięć masowa związana z maszynami wirtualnymi

Opis

Domyślnie VM related-storage to szybka sieciowa pamięć mas owa NVMe podłączona do poszczególnych maszyn wirtualnych. Jest on bezpośrednio dostępny dla maszyny wirtualnej bez konieczności montowania lub podłączania udziałów sieciowych. Ilość pamięci masowej powiązanej z maszyną wirtualną zarezerwowanej dla maszyny wirtualnej zależy od wybranego smaku maszyny wirtualnej.

Wydajność

Pamięć masowa związana z maszynami wirtualnymi jest szybka - opiera się na wydajnych dyskach półprzewodnikowych. Wydajność wzrasta wraz z liczbą vCPU dostępnych dla wybranej wersji maszyny wirtualnej.

Użycie

Pamięć masowa maszyn wirtualnych może być używana do szybkiego, tymczasowego lub trwałego przechowywania danych w maszynie wirtualnej.

Udostępnianie i rozliczanie

Maszyny wirtualne zawierają w swojej cenie pamięć masową, której ilość jest określona przez smak maszyny wirtualnej. Jeśli użytkownik zdecyduje się uruchomić maszynę wirtualną z Block Storage, zostanie obciążony opłatą za cały wolumen tej pamięci masowej, niezależnie od pamięci masowej zawartej w maszynie wirtualnej. Utworzenie obrazu z tej pamięci masowej powoduje utworzenie obrazu SSD/NVMe, który jest rozliczany według tej samej stawki, co pamięć blokowa SSD/NVMe.

Ograniczenia

Pamięć masowa maszyny wirtualnej jest ściśle powiązana z daną maszyną wirtualną, która ma wyłączny dostęp do tego typu pamięci masowej. Po zakończeniu pracy maszyny wirtualnej jej pamięć masowa znika.

Pamięć masowa maszyn wirtualnych - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.