Przechowywanie obiektów

Opis

Object Storage to skalowalny magazyn obiektów/plików z interfejsem HTTP REST. Wszystkie operacje na obiektach/plikach są wykonywane za pośrednictwem interfejsu API REST. Obiekty/pliki można organizować w kubły, które działają jak standardowe katalogi plików. Użytkownik może również definiować zasady dostępu do wiader i obiektów/plików. Interfejs API jest kompatybilny z Amazon S3, więc istniejące narzędzia AWS S3 mogą być używane do zarządzania obiektami/plikami i zasobnikami w pamięci masowej. Użytkownicy mogą również zarządzać obiektami/plikami w łatwy sposób za pośrednictwem Cloud Dashboard. Pamięć masowa może być dostępna z publicznego Internetu i z maszyn wirtualnych.

Użycie

Object Storage może być używany, gdy wymagana jest komunikacja między różnymi projektami lub domenami lub gdy dane mają być udostępniane światu zewnętrznemu za pośrednictwem Internetu.

Udostępnianie

Object Storage można aprowizować z poziomu Cloud Dashboard lub Cloud API. Nazwa użytkownika w Object Strage jest nazwą projektu w chmurze. Po zainicjowaniu użytkownik może wykonywać wszystkie standardowe polecenia S3, aby korzystać ze wszystkich funkcji, szczegółowe polecenia są opisane w bazie wiedzy. Niektóre funkcje są również dostępne za pośrednictwem Cloud Dashboard.

Ograniczenia

  • Zaleca się umieszczanie nie więcej niż 1 miliona (1 000 000) przedmiotów w jednym wiadrze (pojemniku).
  • Większa liczba obiektów sprawia, że ich listowanie jest bardzo nieefektywne.
  • Pojedynczy plik nie powinien mieć więcej niż 5 GB przy użyciu S3FS.

Sugerujemy utworzenie wielu kubełków z małą ilością obiektów zamiast małej ilości kubełków z wieloma obiektami.

Przechowywanie obiektów - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.