Efemeryczna pamięć masowa NVMe w linii HMD

Opis

Efemeryczna lokalna pamięć masowa NVME maszyny wirtualnej jest używana tylko w HMD VMS ("D" oznacza dysk lokalny), w którym otrzymujesz część fizycznego, bardzo szybkiego dysku NVMe dołączonego do jednej maszyny wirtualnej. Dysk NVMe, który obsługuje dane dla konfiguracji HMD, to pojedynczy, bardzo niezawodny, wysokowydajny dysk o MTBF> 2M h i do 400k IOPS. Zaprojektowaliśmy go jako efemeryczną pamięć masową, aby wyraźnie podkreślić niebezpieczeństwo utraty danych i zachęcamy klientów do tworzenia kopii zapasowych danych przechowywanych na takim dysku lub traktowania go wyłącznie jako pamięci podręcznej. Pamięć masowa związana z maszynami wirtualnymi to szybka pamięć półprzewodnikowa SSD podłączona do poszczególnych maszyn wirtualnych. Jest on bezpośrednio dostępny dla maszyny wirtualnej bez konieczności montowania lub podłączania udziałów sieciowych. Ilość pamięci masowej związanej z maszyną wirtualną zarezerwowanej dla maszyny wirtualnej zależy od wybranego smaku maszyny wirtualnej.

Wydajność

Ta pamięć masowa może zapewnić do 35 tys. IOPS w pojedynczej kolejce w odczycie i 25 tys. IOPS w zapisie. Wydajność w wielu kolejkach może osiągnąć około 350 tys. IOPS dla odczytu i 250 tys. IOPS dla zapisu. Przepustowość wynosi 3000 MB/s dla odczytu i 1371 MB/s dla zapisu.

Zastosowanie

Ten typ pamięci masowej powinien być wykorzystywany we wszystkich scenariuszach wymagających bardzo wysokiej wydajności. HMD są przeznaczone do takich zastosowań, jak przetwarzanie danych wymagające szybkiej lokalnej pamięci podręcznej, węzły kontrolne dla klastrów Kubernetes z szybką pamięcią masową dla etcd, bardzo szybkie wprowadzanie danych, obsługa zdarzeń z urządzeń IoT, bardzo szybkie zapisywanie wyników obliczeń, hostowanie nierelacyjnych baz danych.

Udostępnianie

Maszyny wirtualne HMD są dostarczane z dołączoną pamięcią masową. Ilość pamięci masowej maszyny wirtualnej zależy od wersji VM Flavor.

Ograniczenia

Pamięć masowa maszyny wirtualnej jest ściśle powiązana z daną maszyną wirtualną, która ma wyłączny dostęp do tego typu pamięci masowej. Po zakończeniu działania maszyny wirtualnej jej pamięć masowa znika. Jeśli instancja lub serwer obliczeniowy, na którym działa instancja, ulegnie awarii, zostanie usunięty, przejdzie w stan błędu lub będzie musiał zostać przeniesiony na inny serwer, wszystkie dane mogą zostać utracone. Dane mogą zostać utracone w każdym z poniższych zdarzeń:

Fizyczna awaria dysku twardego, która może prowadzić do utraty danych
Awaria serwera (hostującego instancję)
Zakończenie instancji
Awaria lub migracja instancji
Ponowne uruchomienie serwera (hostującego instancję)
Dlatego nie należy polegać na instancji do przechowywania cennych, długoterminowych danych.

Lokalny - efemeryczny - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.