Pamięć blokowa

Opis

Ten typ pamięci masowej składa się z sieciowych wolumenów pamięci masowej, które można dołączać do maszyn wirtualnych jako urządzenia blokowe w celu dynamicznego rozszerzania ich możliwości pamięci masowej. Volume Storage są niezależne od maszyn wirtualnych, można je łatwo przenosić z jednej maszyny wirtualnej na drugą. Użytkownicy mogą wykonywać migawki Volume Storage, aby móc później przywrócić ich "zamrożony" stan. Ich rozmiar jest ograniczony jedynie przez rozmiar dostępnej przestrzeni dyskowej; woluminy można również zmieniać bez odmontowywania. Maszyny wirtualne oparte na woluminach można łatwo migrować między serwerami działającymi w tej samej strefie. Pamięć masowa wolumenów może być szyfrowana, jeśli użytkownik zażąda takiej opcji.

Wydajność

Volume Storage jest zaimplementowany jako rozproszony, redundantny, wysoce dostępny klaster pamięci masowej z oddzielnymi warstwami HDD i SSD (NVMe). Warstwa SSD zapewnia wysoką wydajność zarówno pod względem przepustowości transferu, jak i IOPS dla pojedynczych bloków. Warstwa HDD zapewnia ekonomiczną magnetyczną pamięć masową o dużej pojemności, skalowalną do setek terabajtów i więcej.

Użycie

Volume Storage może być używany jako skalowalna, długoterminowa pamięć masowa o dużej pojemności i dostępności, niezależna od maszyn wirtualnych. Wolumeny SSD powinny być wybierane do aplikacji wymagających wysokiej wydajności w operacjach dostępu losowego, takich jak bazy danych i systemy transakcyjne. Aby uzyskać bardzo niskie opóźnienia, należy użyć lokalnej/peryferyjnej pamięci masowej.
Woluminy HDD są najlepiej wykorzystywane do przechowywania plików lub multimediów o dużej pojemności, które są mniej wymagające pod względem wydajności dostępu losowego.
Zarówno woluminy SSD, jak i HDD mogą być używane jako podstawowe / główne maszyny wirtualne pamięci masowej.

Udostępnianie

Wolumen Storage można aprowizować z poziomu Cloud Dashboard. Użytkownicy mogą wybrać warstwę pamięci masowej (SSD lub HDD) i skonfigurować atrybuty wolumenu, takie jak nazwa, opis i rozmiar. Mogą również wybrać, czy Volume Storage ma być szyfrowany, czy nie. Wolumeny mogą być tworzone jako puste, jako kopia innego wolumenu lub zawierające bootowalny obraz systemu operacyjnego. Volume Storage można również zakupić w trybie Fixed Term na dłuższe okresy czasu.
Po utworzeniu wolumenu można go dołączyć do działającej maszyny wirtualnej. Jeśli wolumen zawiera obraz systemu operacyjnego, maszyna wirtualna może zostać uruchomiona bezpośrednio z niego.

Fakturowanie

Volume Storage są rozliczane za dostępne GB przestrzeni dyskowej na miesiąc (lub dłuższy okres) lub godzinę. Można je kupić w trybie Per Usage lub na stałych warunkach.

Block Storage - image
Block Storage - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.