Magazynowanie

Jesteśmy największym dostawcą usług magazynowania dla rynku EO w Europie

Przechowywanie - 97bd7468f0d28b2c1e35d9dfb359a15f

Integralna część naszych chmur publicznych i prywatnych

Sieciowe pamięci masowe dostępne w CloudFerro Cloud są kluczowym elementem naszego portfolio. Nasze doświadczenie w dostarczaniu wielopetabajtowych pamięci masowych o różnych profilach użytkowania i cen pozycjonuje nas jako jednego z wiodących dostawców pamięci masowych w Europie. Nasza pojemność RAW przekracza 1 eksabajt.

Przechowywanie

Użytkownicy CloudFerro Cloud mają do wyboru różne opcje pamięci masowej w różnych cenach, wydajności IO, szybkości dostępu i odporności danych. Użytkownicy mogą wybrać konfiguracje, które najlepiej pasują do ich projektów. Na uwagę zasługują nowe, wydajne konfiguracje z lokalną pamięcią masową. Użytkownicy mogą korzystać z ponad 10-krotnie lepszej wydajności IO i 10-krotnie niższych opóźnień w porównaniu do wcześniej dostępnych rozwiązań.

Z punktu widzenia usług:

  • Wolumen pamięci masowej (sieciowa pamięć masowa SSD lub HDD) - jeśli jest skonfigurowany, może być używany do uruchamiania maszyny wirtualnej.
  • Pamięć masowa związana z maszyną wirtualną (sieciowa pamięć masowa SSD), którą można zapewnić tylko razem z maszyną wirtualną i która jest używana jako domyślny dysk systemowy. Ta pamięć masowa jest fizycznie identyczna z woluminową pamięcią masową SSD;
  • Object Storage to połączenie przestrzeni dyskowej i metadanych ze specjalnym protokołem dostępu do danych;
  • Lokalna pamięć masowa NVMe dla serwerów DS (każdy serwer DS otrzymuje dwa identyczne, bardzo szybkie dyski NVME PCIe);
  • Lokalna efemeryczna pamięć masowa dla maszyny wirtualnejHMD , w której fizyczny bardzo szybki dysk NVMe jest podłączony do maszyny wirtualnej

Z fizycznego punktu widzenia:

  • Sieciowa pamięć masowa HDD Ceph - jest to tania, niezawodna, bardzo odporna i niezwykle duża pula pamięci masowej. Ta pamięć masowa jest dostępna zarówno jako pamięć blokowa (woluminy), jak i obiektowa (S3). Oba typy pamięci masowej mają różne punkty dostępu z różnymi kosztami i wydajnością.
  • Sieciowa pamięć masowa SSD Ceph - szybka, niezawodna i odporna pamięć masowa. Jest to domyślny nośnik pamięci masowej dla maszyn wirtualnych. Pamięć masowa związana z maszynami wirtualnymi i wolumeny SSD są przechowywane na tego typu nośnikach.
  • Lokalna pamięć masowa (zwykle NVME) - ta pamięć masowa znajduje się wewnątrz serwera, który hostuje maszynę wirtualną na bardzo szybkim dysku. Oznacza to, że gdy serwer komputerowy zachęca do awarii sprzętu, nośnik pamięci masowej staje się niedostępny lub, w bardzo rzadkich przypadkach, może dojść do utraty danych. Dysk NVMe hostujący dane dla konfiguracji HMD to pojedynczy, bardzo niezawodny dysk o wysokiej wydajności z MTBF>2M h i do 400k IOPS.
  • Dedykowane dyski - w niektórych scenariuszach, szczególnie w przypadku serwerów do przechowywania danych, klienci mają dostęp do fizycznych dysków SATA. Jest to powszechnie stosowane w węzłach skoncentrowanych na pamięci masowej, w których klient konfiguruje własne rozwiązanie pamięci masowej.

Nasza pamięć masowa dla maszyn wirtualnych jest oparta na sieciowej pamięci masowej. Dyski sieciowe są bardziej niezawodne o kilka rzędów wielkości, ponieważ są zbudowane z setek serwerów pamięci masowej i tysięcy dysków. Oczywistą wadą każdej sieciowej pamięci masowej jest konieczność transportu danych przez sieć. W rezultacie, w porównaniu z rozwiązaniami lokalnymi, uzyskanie odpowiedzi z sieciowej pamięci masowej zajmuje więcej czasu.

W scenariuszach, w których dane mogą być dostępne lub zapisywane w wielu kolejkach, sieciowa pamięć masowa oferuje znaczną przewagę w postaci setek pojedynczych dysków do równoległego zapisu. Zwiększa to wykładniczo wydajność operacji wejścia-wyjścia i przepustowość. Dlatego też sieciowa pamięć masowa jest idealna do operacji równoległych.

Lokalna pamięć masowa jest zależna od wydajności nośników fizycznych i nie może polegać na tysiącach dysków w celu zwiększenia wydajności. W rozwiązaniach HMD i DS używamy bardzo szybkich lokalnych dysków NVMe. Z tego powodu te konfiguracje są idealne w scenariuszach, które wymagają bardzo niskich opóźnień i bardzo wysokiego IO.

Kilka przykładów oczekiwanej wydajności

Wszystkie testy zostały przeprowadzone na maszynie wirtualnej HMD z 8 procesorami vCPU. Wydajność wielu kolejek jest bardzo zależna od procesora, ponieważ liczba vCPU odpowiada liczbie maksymalnych operacji pamięci masowej i sieci, a gdybyśmy użyli większej maszyny wirtualnej, uzyskalibyśmy lepsze wyniki dla sieciowej pamięci masowej. W przypadku dużych bloków i dużej głębokości kolejki, vCPU i sieć mogą być czynnikiem ograniczającym wydajność IOPS/Bandwitch, a nie sam nośnik pamięci.

Ważne jest, aby wiedzieć, że pamięć masowa CEPH jest zaprojektowana w sposób, który praktycznie eliminuje ryzyko utraty danych. W tym przypadku klęski żywiołowe lub błędy ludzkie są bardziej prawdopodobne o kilka rzędów wielkości niż jakakolwiek awaria sprzętu prowadząca do uszkodzenia danych.

Czytaj

Wydajność pojedynczej operacji wejścia/wyjścia na sekundę w sieciowej pamięci masowej dla 4 tys. bloków - 1120 IOPS
Wydajność sieciowej pamięci masowej dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla 4 tys. bloków - 44000 IOPS
Maksymalna przepustowość sieciowej pamięci masowej na blokach 4M - 2169 MB/s
Wydajność pojedynczej operacji wejścia/wyjścia na sekundę sieciowej pamięci masowej SSD dla bloków 4k - 1500 IOPS
Wydajność sieciowej pamięci masowej SSD dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę przy 4 tys. bloków - 47000 IOPS
Maksymalna przepustowość sieciowej pamięci masowej SSD dla 4 mln bloków - 3269 MB/s
Lokalna pamięć masowa HMD w pojedynczej kolejce - wydajność IOPS dla bloków 4k - 34500 IOPS
Lokalna pamięć masowa HMD dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla bloków 4k - 337000 IOPS
Maksymalna przepustowość lokalnej pamięci masowej HMD dla bloków 4M - 2963 MB/s

Zapis

Wydajność pojedynczej operacji wejścia/wyjścia na sekundę sieciowej pamięci masowej 4k bloków - 96 IOPS
Wydajność sieciowej pamięci masowej dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla bloków 4k - 2948 IOPS
Maksymalna przepustowość sieciowej pamięci masowej na blokach 4M - 260 MB/s
Wydajność pojedynczej operacji wejścia/wyjścia na sekundę sieciowej pamięci masowej SSD dla 4 tys. bloków - 650 IOPS
Wydajność sieciowej pamięci masowej SSD dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla bloków 4k - 6006 IOPS
Maksymalna przepustowość sieciowej pamięci masowej SSD dla 4 mln bloków - 550 MB/s
Lokalna pamięć masowa HMD z pojedynczą kolejką - wydajność IOPS dla bloków 4k - 25000 IOPS
Wydajność lokalnej pamięci masowej HMD dla wielu operacji wejścia/wyjścia na sekundę dla bloków 4k - 270000 IOPS
Maksymalna przepustowość lokalnej pamięci masowej HMD dla 4 mln bloków - 1371 MB/s