Tożsamość

Usługi tożsamości CloudFerro są integralną częścią zapewnienia bezpiecznego i wydajnego zarządzania użytkownikami w naszych środowiskach chmurowych. Sercem tych usług jest KeyCloak, system uwierzytelniania użytkowników i weryfikacji tożsamości. KeyCloak został zaprojektowany w celu uproszczenia kontroli dostępu, zapewniając płynne i bezpieczne doświadczenie użytkownika. Oprócz KeyCloak, wykorzystujemy Keystone do zarządzania rolami i uprawnieniami użytkowników w infrastrukturze chmury. Keystone odgrywa kluczową rolę w orkiestracji różnych operacji w chmurze, zapewniając, że prawa dostępu są odpowiednio przypisane i zarządzane.

Jedną z kluczowych cech naszych usług tożsamości jest możliwość federacji tożsamości z różnymi dostawcami. Funkcja ta umożliwia użytkownikom integrację istniejących systemów tożsamości z naszymi usługami, ułatwiając ujednolicony i usprawniony proces uwierzytelniania na różnych platformach. Możliwość federacji jest szczególnie korzystna dla organizacji, które chcą utrzymać spójny system zarządzania tożsamością u wielu dostawców usług, zwiększając zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo.

Udostępnianie

Wszystkie usługi tożsamości w CloudFerro są automatycznie udostępniane po rejestracji lub podczas wdrażania usług. Ta automatyzacja zapewnia, że gdy tylko rozpoczniesz swoją podróż z nami, konfiguracja zarządzania tożsamością jest gotowa do pracy, bez konieczności dodatkowej konfiguracji. Takie podejście nie tylko oszczędza czas, ale także zapewnia bezpieczeństwo usług i efektywne zarządzanie nimi od samego początku.

Fakturowanie

Wszystkie nasze usługi tożsamości są świadczone bezpłatnie. Polityka ta podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie usług o wartości dodanej bez dodatkowych obciążeń finansowych, zapewniając, że nasi klienci mogą skupić się na wykorzystaniu pełnego potencjału środowiska chmurowego ze spokojem ducha.

Tożsamość - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.