API

Tam, gdzie to możliwe, chmury CloudFerro oparte na OpenStack ponownie wykorzystują istniejące interfejsy i API, takie jak AWS S3, CloudFormation lub libvirt. Inne interfejsy API OpenStack stały się de facto standardami branżowymi i są zaimplementowane w wielu otwartych i komercyjnych narzędziach i bibliotekach. Wszystkie punkty końcowe API są dostępne ze wspólnego katalogu. Interfejsy są wersjonowane i kompatybilne w dół, co zapewnia długoterminową kompatybilność aplikacji. Otwarte interfejsy ułatwiają również migrację istniejących obciążeń i aplikacji do chmury oraz pozwalają na ponowne wykorzystanie istniejących narzędzi.

Chmura - API Openstack

W przypadku usług w chmurze CloudFerro wykorzystuje przede wszystkim OpenStack jako podstawę. Nasza wersja jest ściśle zgodna z waniliową wersją OpenStack, a w celu uzyskania szczegółowych informacji zalecamy zapoznanie się z dokumentacją OpenStack. Interfejs API OpenStack dla operacji w chmurze zapewnia szeroki zakres funkcji do wydajnego zarządzania zasobami obliczeniowymi, sieciowymi i pamięci masowej. Umożliwia orkiestrację skomplikowanych środowisk chmurowych, automatyzację procesów provisioningu, zarządzanie maszynami wirtualnymi i konfigurację sieci. Wszechstronność i solidność API są niezbędne do efektywnego wdrażania i zarządzania infrastrukturą chmury na dużą skalę. Każdy region chmury ma odrębny adres API, którego szczegóły można znaleźć w Cloud Dashboard i naszej dokumentacji.

Pamięć masowa - API Openstack

Wszystkie typy pamięci masowej, z wyjątkiem Object Storage, są zarządzane za pomocą interfejsu API OpenStack w CloudFerro. Poświadczenia i instrukcje są spójne z tymi dla Cloud API. Komponent Storage interfejsu API OpenStack jest dostosowany do operacji przechowywania bloków. Ułatwia on tworzenie, dołączanie i zarządzanie blokowymi urządzeniami pamięci masowej do instancji. Funkcjonalność ta jest niezbędna w scenariuszach wymagających trwałego przechowywania danych, takich jak bazy danych lub systemy przechowywania plików, oferując wysokowydajne i niezawodne rozwiązania pamięci masowej. Każdy region chmury ma przypisany unikalny adres API, a szczegółowe informacje można znaleźć w Cloud Dashboard i naszej dokumentacji.

Object Storage - Swift lub S3 API

Interfejs API Object Storage, dostępny za pośrednictwem Swift lub S3, zapewnia skalowalne i bezpieczne opcje przechowywania danych nieustrukturyzowanych. Jest dostosowany do wysokiej dostępności, znacznej pojemności i wysokiej wydajności, idealny do przechowywania plików multimedialnych, kopii zapasowych i danych archiwalnych. Ten interfejs API ułatwia różne operacje, w tym przechowywanie, pobieranie i zarządzanie obiektami w wysoce rozproszonym środowisku. Dostęp do interfejsu API SWIFT można uzyskać podobnie jak do interfejsu API OpenStack Cloud. Interfejs API S3 jest dostępny za pośrednictwem poleceń S3 wysyłanych do punktu końcowego określonego w dokumentacji w celu interakcji z pamięcią masową S3 w żądanej lokalizacji. Należy pamiętać, że magazyn S3 powiązany z projektem w chmurze wykorzystuje nazwę projektu jako nazwę użytkownika lub identyfikator.

API - image 4

Interfejs API usług podstawowych

Core Services API zawiera kluczowe funkcje niezbędne do zarządzania użytkownikami i dzierżawcami. Obejmuje to między innymi usługi tożsamości (KeyCloak) oraz panel rozliczeniowy/klienta. Interfejs API KeyCloak obsługuje wszystkie aspekty zarządzania użytkownikami i poświadczeniami, w tym zarządzanie uwierzytelnianiem dwuskładnikowym (2FA). Interfejs API panelu rozliczeniowego/klienta umożliwia przetwarzanie wszystkich poleceń dostępnych za pośrednictwem panelu użytkownika. Te interfejsy API tworzą podstawowe elementy niezbędne do wydajnego zarządzania chmurą. Zgodnie z zasadą API-first, wszystkie systemy Core Services dostępne dla użytkowników są wyposażone w API. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w naszej dokumentacji.

API dla innych komponentów

CloudFerro stosuje podejście API-First w projektowaniu swoich usług, oferując interfejsy API dla wszystkich komponentów i usług. Jesteśmy głęboko przekonani, że usługi w chmurze są zasadniczo usługami API, uzupełnionymi o interfejsy użytkownika dla dodatkowej wygody. Szczegółowe informacje na temat wszystkich interfejsów API naszych usług są dostępne w naszej dokumentacji.

Udostępnianie

Dostęp do interfejsu API, dedykowanego dla określonych lokalizacji lub usług, jest zapewniany podczas konfigurowania projektu klienta w dowolnej lokalizacji. API jest usługą redundantną, zaprojektowaną tak, aby pozostać dostępną, można argumentować, że jeśli API jest dostępne, chmura jest dostępna.

Fakturowanie

Dostęp do panelu klienta i interfejsu API jest bezpłatny. W przypadku niektórych usług istnieje znaczny limit wykorzystania API w określonym czasie w celu utrzymania stabilności usługi. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji.

API - chat 1 1
Chcesz porozmawiać z naszym zespołem sprzedaży? Jesteśmy tutaj, aby pomóc.