Fakturowanie

  • Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
  • Ceny za miesiąc, pół roku i rok są cenami dla rozliczeń na czas określony.
  • Ceny na czas określony dotyczą jednego miesiąca kalendarzowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
  • Cena za miesiąc powinna zostać zapłacona z góry, chyba że umowa stanowi inaczej.
  • Ceny godzinowe są stosowane w trybach rozliczeń "Pay-as-you-use".
  • Rozliczenia w trybach "Pay-as-you-use" są naliczane z dokładnością do jednej sekundy.
  • Możesz zakupić kredyt, który zostanie wykorzystany do utrzymania zasobów systemu. Jednostki rozliczeniowe, na potrzeby cennika, wynoszą 1 euro każda.
  • Mniej więcej co 15 minut kredyt najemcy jest pomniejszany o koszt faktycznie wykorzystanych zasobów.
  • Jeśli korzystasz z rozliczeń Pay as you Go, dokładna kwota, którą musisz zapłacić za jeden miesiąc, powinna być dostępna na koniec okresu rozliczeniowego, zwykle jednego miesiąca. Kwota powinna zostać zapłacona zgodnie z umową.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.