Plany cenowe

Wyprzedzając oczekiwania naszych klientów stosujemy ceny promujące długotrwałą współpracę

Plany cenowe - 550c2ca99514450daa28db135174bf08 1 scaled

Na platformie oferujemy usługi w trzech publicznych instancjach chmury opartej na Openstack.

W każdej chmurze użytkownik może uruchomić podobne usługi, ale mogą one mieć różne ceny w zależności od lokalizacji instancji.

Większość naszych projektów jest rozwiązaniami hybrydowymi, łączącymi zalety chmury publicznej i prywatnej. Jesteśmy otwarci na udział w projektach finansowanych przez fundusze zewnętrzne: H2020, Horyzon Europa, projekty Komisji Europejskiej, akceleratory biznesu, ESA, NCBiR, PARP i inne.

Modele rozliczeń

Plany cenowe - wall clock 1

Płatność za użycie

firma lub właściciel konta wykupuje określoną liczbę Jednostek Rozliczeniowych, które odpowiada określonej sumie pieniędzy. Następnie użytkownicy w Projekcie uruchamiają zasoby-serwery wirtualne, storage, VPN, których koszt godzinowy jest zdefiniowany w cenniku godzinowym. Co dziesięć minut system bilingowy dokonuje przeliczenia zużycia i wylicza koszt zasobów w Jednostkach Rozliczeniowych. Następnie zużycie jest odejmowane z ogólnej sumy Jednostek Rozliczeniowych. Koszt wyliczany jest z dokładnością do 10 sekund, a cena jest odpowiednim ułamkiem ceny godzinowej z cennika. 

Plany cenowe - wall clock 1

Czas określony

firma lub właściciel konta wykupuje usługi na z góry określony czas. Cena w takim zamówieniu jest ustalana na podstawie cennika lub ustaleń indywidualnych. W cenniku cena podana jest za miesiąc działania usługi w przypadku zawarcia kontraktu na określony okres. Usługi są opłacane za pomocą oddzielnych dokumentów księgowych jednorazowo lub w ustalonych, zwykle miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

Zasady działania

 • Wszystkie ceny w Euro bez VAT
 • Ceny za miesiąc, pół roku i rok przedstawione dla kontraktów terminowych
 • Ceny za zużycie rozliczane w godzinowych interwałach
 • Oferujemy atrakcyjne cenowo kontrakty długoterminowe
 • W ramach aktualnej promocji nie pobieramy opłat za transfer

Zniżki i rabaty

 • Oferujemy specjalne zniżki dla dużych kontraktów dłuższych niż jeden rok
 • Dla instytucji naukowych oferujemy specjalne cenniki do 18% niższe od standardowych
 • Umożliwiamy finansowanie infrastruktury poprzez granty z wielu programów Europejskich 
 • W ramach niektórych naszych chmur zapewniamy darmowy dostęp do danych z obserwacji Ziemi.

Jesteśmy otwarci na negocjacje

Jeżeli chcesz przechowywać duże zbiory danych przez długi okres lub masz inne wymagania, skontaktuj się z nami. Przechowujemy bardzo duże zbiory specjalnych danych i z nieukrywaną radością podejmiemy się nowych wyzwań technicznych i organizacyjnych.

 • Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
 • Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
 • Ceny modelu Pay-per-use są rozliczane w cyklu godzinowym.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.