Opcje finansowania

Jesteśmy dostawcą chmury obliczeniowej OCRE, NoR i innych projektów

Opcje finansowania - fb831b6d7f4a20bba75a8dff5c16ee14 scaled

Oferujemy różne opcje finansowania. W szczególności jesteśmy dostawcą usług przetwarzania w chmurze w projektach OCRE i NoR. Współpracujemy w projektach finansowanych z funduszy zewnętrznych: H2020, Horyzont Europa, projekty Komisji Europejskiej, akceleratory biznesu, ESA, NCBiR, PARP i inne.

Oprócz opcji finansowania korzystamy z efektywnych modeli kosztowych, które promują długoterminową współpracę i zapewniają w pełni przewidywalne budżetowanie. W przypadku dużych projektów dostosowujemy modele budżetowe do wymagań projektu. Nasz cennik jest konkurencyjny w stosunku do rozwiązań największych światowych dostawców.

Usługi w chmurze za darmo dzięki OCRE

Członkowie społeczności naukowej mogą bezpłatnie korzystać z usług przetwarzania w chmurze na platformie CREODIAS. CloudFerro, operator platformy, jest oficjalnym dostawcą usług dla projektu OCRE dla wszystkich krajów europejskich.

OCRE - Otwarte chmury dla środowisk badawczych

O projekcie

Projekt OCRE jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej - European Open Science Cloud. OCRE ma na celu zwiększenie wykorzystania usług w chmurze przez europejską społeczność badawczą poprzez połączenie dostawców usług w chmurze ze społecznością badawczą i edukacyjną. Dzięki funduszom z Komisji Europejskiej OCRE oferuje finansowanie projektów badawczych i naukowych w formie kredytów usługowych, które mogą być wykorzystane przez 10 000 organizacji realizujących swoje projekty w oparciu o rozwiązania chmurowe. Całkowity budżet OCRE wynosi 9,5 mln EUR, w tym 5 mln EUR na usługi przetwarzania w chmurze i 4,5 mln EUR na usługi obserwacji Ziemi (EO).

Członkowie społeczności badawczej mogą teraz korzystać z usług infrastruktury w chmurze (IaaS, PaaS, SaaS) i przyjmować cyfrowe usługi obserwacji Ziemi (EO) w projektach naukowych i badawczych. W szczególności OCRE może obejmować usługi przetwarzania w chmurze oferowane na platformie CREODIAS, a ponadto określone usługi obserwacji Ziemi

CloudFerro jako kwalifikowany dostawca infrastruktury chmurowej znajduje się na liście OCRE w kategorii "Dostawcy chmury dla OCRE".

Odwiedź dedykowaną stronę internetową OCRE, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług OCRE.

Opcje finansowania - e697a00c03fea395f982da6400fc51a1 1

CREO4Science

Dowiedz się, jak otrzymać dofinansowanie na chmurę obliczeniową w ramach OCRE i NoR.
Obejrzyj webinarium CREO4Science.

CREO4Science - use cases i możliwości finansowania

Opcje finansowania - 9f31f7fa7f7317d94aee528f140747c3 scaled

NoR - Sieć
zasobów

NoR to inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej promująca wykorzystanie europejskich zasobów i platform chmurowych w celu ułatwienia dostępu do danych Euro Data Cube i ich efektywnego wykorzystania. NoR oferuje finansowanie projektów dla użytkowników chmur obliczeniowych i danych EO, które wymagają wdrożenia takich usług jak: "Resource and Platform Tier Services" - Infrastructure as a Service, Data as a Service, Application Service oraz Software as a Service.

CloudFerro jest dostawcą usług w sieci NoR.

Jak aplikować o zasoby? Jak przygotować wniosek?

Odwiedź stronę NoR lub Pomoc dla użytkowników Copernicus

Finansowanie zewnętrzne

Współpracujemy w projektach finansowanych z funduszy zewnętrznych: H2020, Horyzont Europa, projekty Komisji Europejskiej, akceleratory biznesu, ESA, NCBiR, PARP i inne.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Opcje finansowania - 8091898f8db65acc185a4af6421d302f scaled

Zobacz także: nasze usługi w chmurze

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.