Case studies - WEkEO

Zapewnienie dostępu do danych satelitarnych dotyczących klimatu i meteorologii

WEKEO - s2 we

W kwietniu 2019 r. EUMETSAT wraz z ECMWF oraz Mercator Ocean (zwani dalej Partnerami), zawarli z Thales Alenia Space i CloudFerro umowę na stworzenie WEkEO-piątej platformy DIAS.

WEKEO - wekeo casestudies

Celem platformy WEkEO jest zapewnienie nieograniczonego, bezpłatnego i pełnego dostępu do danych i informacji z programu Copernicus (dane, informacje, oprogramowanie, przechowywanie, przetwarzanie) jako usługi. Instytucje korzystające z platformy otrzymują możliwość oferowania swoim użytkownikom zaawansowanych usług integrujących program Copernicus z własnymi danymi i narzędziami. Dla użytkowników komercyjnych CloudFerro oferuje dodatkowo rozbudowaną infrastrukturę do przetwarzania danych z gwarantowanym poziomem usług, w konkurencyjnym modelu kosztowym.

W grudniu 2019 r. zakończono wdrożenie i umowa przeszła na etap eksploatacji. W styczniu 2020 r. Eumetsat wraz z Mercator International i ECMWF ogłosiły oficjalne uruchomienie nowych usług WEkEO.

Opis projektu

Firmy CloudFerro i Thales Alenia Space stanęły na czele konsorcjum, w skład którego weszły ATOS Origin, GMV, Orange i CLS. Głównym zadaniem konsorcjum było dostarczenie „pod klucz” platformy WekEO spełaniające szereg wymagań Partnerów w obszarze technologicznym, ekonomicznym i biznesowym.

Nowatorska architektura federacyjna umożliwiła realizację prerogatywy „użytkownicy blisko danych”, oznaczającej natychmiastowy dostęp do danych i różnorodne narzędzia dające możliwość łatwego przetworzenia i świadczenia niezbędnych usług, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach realizacji umowy ujęto następujące kluczowe aspekty:

 • Udostępnienie bezpłatnie, na potrzeby badawczo-rozwojowe, infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej, czyli tzw. Rozproszonej Infrastruktury Partnerskiej (DPI - Distributed Partner Infrastructure)
 • Świadczenie zaawansowanych, komercyjnych usług chmurowych (dla zaawansowanych użytkowników)
 • Stworzenie wydajnego i skalowalnego rozwiązania IaaS obejmującego podejście federacyjne, z funkcjami środowiska wirtualnego i zestawami narzędzi
 • Dostarczanie Partnerom elementów CFI (pakiety oprogramowania i narzędzia)
 • Wydajne wsparcie użytkowników końcowych w formie usług pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem helpdesku i usług administrowania systemem

Realizacja projektu

Głównym celem było wdrożenie rozwiązania WEkEO V1 wraz z niezbędnymi usługami operacyjnymi. Rozruch zakończył się w kwietniu 2019 r. Po 4 miesiącach w ramach projektu zakończono etap Oceny Gotowości Wdrożeniowej (IRR - Implementation Readiness Review): wstępnie uruchomiony sprzęt IaaS został zainstalowany we wszystkich placówkach Partnerów oraz zaakceptowana została prezentacja aplikacji dla Partnerów i dokumentacja projektowa.

W grudniu 2019 r., po 8 miesiącach wdrożeń, w ramach projektu pomyślnie zrealizowano etap Oceny Gotowości Operacyjnej (ORR - Operational Readiness Review).

Eksploatacja platformy obejmuje usługi pomocy technicznej helpdesk, 1., 2. i 3. linię wsparcia przez 18 miesięcy do III kw. 2021 r.

W styczniu 2020 r. CloudFerro dokonała migracji użytkowników i danych z poprzedniego rozwiązania WEkEO V1. Do nowego systemu przemigrowano ponad 70 środowisk klienckich, 3000 użytkowników i 2 TB danych klientów.

30 stycznia 2020 r. Eumetsat ogłosiła oficjalne uruchomienie nowych usług WEkEO V2.


WEkEO - Narzędzia i usługi

Dane z satelitów:

 • Sentinel-1, -2 i -3
 • Sentinel-5P
 • ERA5

Usługi Copernicus:

 • C3S (zmiany klimatyczne)
 • CAMS (atmosfera)
 • CLMS (globalne, lądowe)
 • CMEMS (morskie)

Narzędzia do przetwarzania EO

 • Jupyter Notebooks
 • dedykowane maszyny wirtualne z zainstalowanymi narzędziami do przetwarzania danych: takimi jak SNAP, Gdal, Orfeo toolbox

Usługi funkcjonalne (backend)

 • Discovery API (OpenSearch): Odnajdowanie kolekcji i Wyszukiwanie
 • Interfejs Użytkownika i API zharmonizowanego dostępu do danych (Harmonized Data Access): Wyszukiwanie i dostęp do danych EO
 • Jupyter Hub: Pliki Jupyter notebook mogą być tworzone z użyciem Harmonized Data Access
 • Samodzielne uruchamianie IaaS i PaaS
 • Rozliczanie usług komercyjnych (pakiety i płatności według rzeczywistego użycia do wykorzystania w przyszłości)
 • eCommerce

Oferta IaaS WEkEO

WEkEO zapewnia hosting użytkowników:

 • Nieodpłatny, z ograniczonymi zasobami, dla użytkowników pilotażowych
 • Pakiety komercyjne: na podstawie tzw. T-shirtów (stałe, spakietowane zasoby, w których użytkownik może udostępnić własne Maszyny Wirtualne)

Usługi wsparcia

Usługi helpdesku i usługi wsparcia obejmujące:

 • Świadczenie za pośrednictwem usług helpdesku usług ogólnej pomocy technicznej-Poziom 1
 • Zapewnienie ekspertów technicznych/merytorycznych do obsługi określonych zagadnień-Poziom 2
 • Przygotowanie zespołu technicznego do zapewnienia wsparcia na Poziomie 3
 • Usprawnienie procesu pomocy technicznej helpdesku w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników (satysfakcja i czas rozwiązywania problemów)
 • Utrzymanie i aktualizacja bazy wiedzy poprzez umieszczenie powtarzających się wymagań różnych użytkowników (o ile występują)

Podsumowanie

WEkEO oferuje dane Copernicus z satelitów Sentinel wraz z unikalnymi danymi Partnerów, w tym usługi dotyczące monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu. W ofercie znajdują się pakiety przetwarzania chmurowego oraz zintegrowane narzędzia świadczenia usług umożliwiające tworzenie komercyjnych rozwiązań biznesowych.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.