Green Edge Processing

Procesowanie zadań w rozproszonej infrastrukturze zasilanej przez OZE  

Green Edge Processing - gop min

Green Edge Processing (GEP) jest projektem badawczym którego głównym celem jest opracowanie technologii zarządzania realizacją zadań w rozproszonej infrastrukturze chmurowej, zbudowanej w oparciu o kontenerowe mikro-serwerownie umieszczone przy odnawialnych źródłach energii (OZE).

Założenia projektu Green Edge Processing

Innowacyjna technologia będzie służyła do rozdzielania zadań przetwarzania bezstanowego pomiędzy elementami rozproszonej infrastruktury wykorzystującej skonteneryzowane mikro serwerownie umieszczone przy odnawialnych źródłach energii tj. farmy wiatrowe, fotowoltaiczne, które wykorzystują energię elektryczną produkowaną lokalnie.

Realizacja projektu

Tworzona technologia będzie optymalizowała wykorzystanie energii pod kątem rodzaju źródła i ceny, jak również czas i koszty, które umożliwią elastyczne dostosowanie działanie infrastruktury do charakterystyki strumienia wykonania zadań.

Poprzez rozmieszczenie mikro serwerowni kontenerowych bezpośrednio przy odnawialnych źródłach energii, możliwe jest dostarczanie tego samego poziomu usług jak w przypadku rozwiązania scentralizowanego, jednocześnie możliwe będzie elastycznie zarządzanie zarówno infrastrukturą serwerową, jak i wykorzystywaną energią.

  • wykorzystanie lokalnej zielonej energii OZE
  • obniżenie emisji infrastruktury chmurowej 
  • efektywne wykorzystanie serwerów
  • zwiększenie efektywności wykorzystania energii elektrycznej sieci przemysłowej

Harmonogram i źródła finansowania

  • Budżet: 8 266 216,76 zł
  • Poziom finansowania: 60% 
  • Data startu i zakończenia projektu: wrzesień 2021 – listopad 2023 
  • Źródło finansowania: Projekt finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Nr Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Konkurs 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka, Inteligentny Rozwój 2014-2020, Numer Umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0837/21-00
Green Edge Processing - belka poir pl.jpg 1778x181 q85 crop subsampling 2 upscale

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.