Case Studies

Największe platformy obsługiwane przez CloudFerro

Cases - cert min 1 1

Klientami CloudFerro są wiodące w branży firmy, organizacje międzynarodowe i instytucje naukowe, które tworzą i przechowują duże zbiory danych.

Są to Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) czy EUMETSAT i wiele innych. Z dumą prezentujemy poniżej platformy, które dostarczyliśmy i obsługujemy, nasze osiągnięcia oraz potwierdzenie naszych wyjątkowych umiejętności i gotowości do podejmowania wyzwań.

Nasze projekty

Copernicus Data Space Ecosystem

Copernicus Data Space Ecosystem - jedno z największych repozytoriów otwartych i bezpłatnych danych z obserwacji Ziemi, które można natychmiast pobrać, usprawnić i przetwarzać na żądanie.

CREODIAS

CREODIAS to chmura obliczeniowa ze zintegrowanym wielo-petabajtowym repozytorium danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Jedna z pięciu platform DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ESA w ramach programu Copernicus.

CODE-DE

Niemiecka platforma udostępniająca dane obserwacyjne Ziemi, umożliwiająca przetwarzanie danych pozyskiwanych w ramach europejskiego programu Copernicus, rozwijana i obsługiwana przez CloudFerro. Użytkownicy mogą korzystać z synergii z innymi platformami DIAS.

EO-LAB

Chmura EO-Lab dla niemieckich naukowców i programistów zbudowana na zlecenie Niemieckiej Agencji Kosmicznej.

WEKEO

Hybrydowa chmura obliczeniowa DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zamówienie konsorcjum po przewodnictwem EUMETSAT, zapewniająca dostęp do danych satelitarnych, w szczególności dotyczących monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu.

Copernicus Climate Data Store

Hybrydowa chmura obliczeniowa zapewniająca dostęp do danych klimatycznych, analiz klimatu, prognoz i wskaźników w skalach czasowych i przestrzennych, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ECMWF.

AgroTech

AgroTech: Innowacyjny system klasyfikacji upraw oraz technologia wykrywania zmian w uprawach, poprzez analizę danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego.

EO IPT

EO IPT to innowacyjny projekt zrealizowany na potrzeby ESA, mający na calu zbadanie możliwości wykorzystania technologii Big Data w chmurze obliczeniowej, dedykowanej przetwarzaniu danych obserwacji Ziemi.

Green Edge Processing

Procesowanie zadań w rozproszonej infrastrukturze zasilanej przez OZE.