Case Studies

Kluczowe usługi, serwisy i platformy dostarczane i obsługiwane przez CloudFerro

Cases - cert min 1 1

Klientami CloudFerro są agencje krajowe i międzynarodowe oraz wiodące w branży firmy i instytucje naukowe, które przetwarzają wielkie zbiory danych i korzystają z chmury obliczeniowej do ich przetwarzania.

CloudFerro dostarcza usługi, serwisy i platformy oferujące dostęp do danych wraz ze środowiskiem chmury obliczeniowej do ich przetwarzania. CloudFerro świadczy usługi dla takich instytucji jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) czy Niemiecka Agencja Aerokosmiczna (DLR), zarówno jako prime contractor (główny wykonawca) jak i w ramach konsorcjów z innymi podmiotami europejskimi.

Platformy, których dostawcą i operatorem jest CloudFerro, działają zarówno na skalę międzynarodową (CREODIAS, WEkEO), jak i na skalę krajową (CODE-DE czy EO-Lab). Te ostatnie to narodowe systemy informacji satelitarnej (NSIS), które obejmują zakresem teren danego kraju i uwzględniają potrzeby lokalnej administracji publicznej i naukowców.

Z dumą prezentujemy platformy i serwisy, które dostarczyliśmy i obsługujemy, nasze osiągnięcia oraz potwierdzenie naszych wyjątkowych umiejętności i gotowości do podejmowania wyzwań.

Nasze projekty

Destination Earth Data Lake

Destination Earth Data Lake

Data Lake to ogromne repozytorium danych oparte na usługach w chmurze, które stanowi podstawę Destination Earth - flagowej inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu opracowanie bardzo dokładnego modelu Ziemi, co przyczyni się do europejskiej transformacji cyfrowej i ekologicznej. (EN)

Copernicus Data Space Ecosystem

Copernicus Data Space Ecosystem

Copernicus Data Space Ecosystem - jedno z największych repozytoriów otwartych i bezpłatnych danych z obserwacji Ziemi, które można natychmiast pobrać, usprawnić i przetwarzać na żądanie.

CREODIAS

CREODIAS

CREODIAS to chmura obliczeniowa ze zintegrowanym wielo-petabajtowym repozytorium danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Jedna z pięciu platform DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ESA w ramach programu Copernicus.

CODE-DE

CODE-DE

Niemiecka platforma udostępniająca dane obserwacyjne Ziemi, umożliwiająca przetwarzanie danych pozyskiwanych w ramach europejskiego programu Copernicus, rozwijana i obsługiwana przez CloudFerro. Użytkownicy mogą korzystać z synergii z innymi platformami DIAS.

EO-LAB

EO-LAB

Chmura EO-Lab dla niemieckich naukowców i programistów zbudowana na zlecenie Niemieckiej Agencji Kosmicznej.

WEKEO

WEKEO

Hybrydowa chmura obliczeniowa DIAS, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zamówienie konsorcjum po przewodnictwem EUMETSAT, zapewniająca dostęp do danych satelitarnych, w szczególności dotyczących monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu.

Copernicus Climate Data Store

Copernicus Climate Data Store

Hybrydowa chmura obliczeniowa zapewniająca dostęp do danych klimatycznych, analiz klimatu, prognoz i wskaźników w skalach czasowych i przestrzennych, zbudowana i obsługiwana przez CloudFerro na zlecenie ECMWF.

AgroTech

AgroTech

AgroTech: Innowacyjny system klasyfikacji upraw oraz technologia wykrywania zmian w uprawach, poprzez analizę danych satelitarnych z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego.

EO IPT

EO IPT

EO IPT to innowacyjny projekt zrealizowany na potrzeby ESA, mający na calu zbadanie możliwości wykorzystania technologii Big Data w chmurze obliczeniowej, dedykowanej przetwarzaniu danych obserwacji Ziemi.