Zmiana formy działalności firmy

Zmiana formy działalności firmy - cloud banner1

CloudFerro przekształca się w spółkę akcyjną

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 lipca 2023 r. został zarejestrowany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o przekształceniu CloudFerro Sp. z o.o. (CloudFerro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w CloudFerro S.A. (CloudFerro Spółka Akcyjna). Od tego dnia CloudFerro działa jako Spółka Akcyjna.

Celem zmiany jest dostosowanie formy prawnej spółki do rosnącej skali, wyzwań i planów rozwoju, przy zachowaniu jej ciągłości. Oznacza to, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem np. zezwoleń, koncesji czy ulg, przyznanych spółce przed przekształceniem.

Zmiana formy prawnej nie ma wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez CloudFerro. Zawarte przez CloudFerro umowy z naszymi Kontrahentami będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach. CloudFerro S.A. przejmuje wszelkie prawa i obowiązki CloudFerro Sp. z o.o.

W związku z powyższą zmianą, zwracamy się do Państwa z prośbą o upewnienie się, że dokumenty datowane od 26 lipca 2023 r. zawierają poprawne dane CloudFerro S.A. Zmianie nie uległy adres siedziby spółki, numer NIP, REGON oraz numery rachunków bankowych. Zmianie uległa nazwa firmy i numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Kapitał zakładowy CloudFerro nie uległ zmianie i wynosi 354.800,00 zł. Wspólnicy CloudFerro stali się akcjonariuszami CloudFerro S.A. proporcjonalnie do posiadanych w chwili przekształcenia udziałów. Struktura właścicielska spółki pozostała bez zmian.

Aktualne dane firmowe: CloudFerro S.A., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, NIP: 7010468205, REGON: 360818463, KRS: 0001049205.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na communication@cloudferro.com.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.