Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - baner 1920 www

Relacja z konferencji „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi - 25 lat Programu Copernicus”

15 czerwca b.r. odbyła się konferencja „Z kosmosu widać więcej, czyli rewolucja w monitorowaniu Ziemi – 25 lat Programu Copernicus” zorganizowana przez CloudFerro, ambasadora Programu. Wydarzenie odbyło się w Cosmic Hub w Warszawie i było częścią obchodów Roku Kopernika w Polsce oraz 25. rocznicy Programu Copernicus w Europie. Celem konferencji było podsumowanie osiągnięć Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi Copernicus, pokazanie możliwych kierunków jego dalszego rozwoju oraz korzyści związanych z wykorzystaniem danych satelitarnych. Spotkanie uświetnili przedstawiciele administracji publicznej i samorządowej, agencji rządowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, a także przedstawiciele biznesu.

Jubileusz Programu i konferencja stanowiły doskonałą okazję do spotkania i podsumowania dotychczasowych osiągnięć Copernicusa, prezentacji projektów, innowacyjnego potencjału oraz przyszłych perspektyw rozwoju Programu. Osią dyskusji i całego spotkania było jeszcze pełniejsze wykorzystanie Copernicusa – programu, który zrewolucjonizował wykorzystanie danych satelitarnych, wspierając wiele sektorów gospodarczych, społeczności naukowych oraz użytkowników publicznych i komercyjnych na całym świecie.

Więcej o agendzie wydarzenia i prelegentach na stronie konferencji.

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 1 25 lat copernicusa relacja 480.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale 1

Prelegenci poruszyli kwestie znaczenia programu w perspektywie krajowej, jego potencjalnego rozwoju oraz zastosowania w różnych dziedzinach i obszarach tematycznych, takich jak rolnictwo, ochrona klimatu, gospodarka przestrzenna, rozwój regionalny, zarządzanie kryzysowe i wiele innych.  Zebrani eksperci omówili innowacyjny potencjał oraz wyzwania w najbliższej przyszłości, w tym m.in. kontrybucję w tworzeniu produktów Copernicusa, szerokie zastosowanie jego danych w statystyce czy nowatorskich programach europejskich takich jak Destination Earth i  symulacje cyfrowych bliźniaków Ziemi.

Prezentacje otwierające spotkanie wygłosili przedstawiciele organizacji patronackich konferencji – Ministerstwa Rozwoju i Nauki oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. W tej części poruszono również kwestie potencjału i wyzwań – o tych opowiedzieli przedstawiciele GUS, IOŚ PIB, IGiK, ICHB PAN oraz CloudFerro.

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 2 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 3 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 4 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 5 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale

25 lat historii Programu przyniosło wiele projektów, które rewolucjonizowały różne branże i sektory gospodarki. W drugiej części spotkania zaprezentowano przykłady zastosowania danych satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym, monitoringu sektora rolnego, klasyfikacji pokrycia terenu, badaniach bilansu węgla czy analizach meteorologicznych i środowiskowych. Wybrane projekty zaprezentowali przedstawiciele m.in. CBK PAN, ARiMR, IGiK i IMGW.

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 16 25 lat copernicusa relacja 2.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 6 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 7 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale

Konferencję zakończyła debata panelowa moderowana przez dr Milenę Ratajczak, podczas której podsumowano wnioski z projektów oraz przeprowadzono dyskusję nad szerszym wykorzystaniem Programu i potrzebami jego użytkowników. W debacie wzięli udział dr Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro, dr Dominik Rozkrut, prezes GUS, dr Jakub Ryzenko z CBK PAN, dr inż. hab. Agata Hościło z IGiK, oraz Paweł Durka z IOŚ PIB.

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 13 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale

25-lecie Programu Copernicus to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Na pewno cieszy nas fakt, że polskie firmy zbudowały bardzo silną pozycję w branży przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych w Europie. Przemawia za tym fakt, że stajemy się w tej dziedzinie tzw. prime contractorem, czyli głównym wykonawcą dla wiodących instytucji europejskich, taki jak ESA czy EUMETSAT. W mojej ocenie jest to doskonały moment, by wykonać kolejny krok i zrobić z obsługi danych satelitarnych polską specjalizację w sektorze kosmicznym. Taki hub mógłby przełożyć się np. na umieszczenie w Polsce centrum kompetencyjnego ESA w tej dziedzinie i dynamizację rozwoju tego sektora. 

- mówi dr Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro

Oprócz rozważań nad rozwojem sektora kosmicznego w Polsce i współpracy administracji publicznej, świata nauki i branży przemysłowej , paneliści podjęli temat wsparcia systemowego w tworzeniu warunków umożliwiających szersze wykorzystanie potencjału Programu Copernicus. Dyskutowano także o tym, co polskie instytucje i przedsiębiorstwa mogą wnieść do rozwoju Programu Copernicus i jak poszerzyć zakres zastosowań danych Copernicusa w różnych dziedzinach gospodarki. Jednym z ciekawszych wniosków z debaty, do której licznie dołączyli też uczestnicy konferencji, była potrzeba ściślejszej i usystematyzowanej współpracy branży danych satelitarnych z instytucjami szkolnictwa, co poszerzyłoby kompetencje w tej wciąż wąskiej dziedzinie nauki.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zwycięskich prac z ostatniej edycji międzynarodowego konkursu "Seize the beauty of our Planet" na najlepsze zdjęcie satelitarne Ziemi pokazujące zmiany klimatu w zakresie obszarów wodnych.

Konferencja była objęta patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Polskiej Agencji Kosmicznej, a partnerami merytorycznymi wydarzenia były Polska Agencja Kosmiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu, Centrum Technologii Kosmicznych AGH, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Instytut Geodezji i Kartografii.

Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 8 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 9 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 10 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 11 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 12 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale
Podsumowanie konferencji CloudFerro z okazji 25-lecia programu Copernicus - 15 25 lat copernicusa relacja.jpg 1221x400 q85 crop subsampling 2 upscale

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.