Plany przekształcenia formy działalności CloudFerro

Plany przekształcenia formy działalności CloudFerro - cloud banner1

Dynamiczny wzrost CloudFerro wymaga od nas dostosowania formy prawnej naszej spółki do rosnącej skali i wyzwań biznesu. Kierując się naszymi ambicjami i planami rozwoju spółki, chcemy przyjąć bardziej dojrzałą formę działalności i przekształcić CloudFerro Sp. z o.o. (dalej: „CloudFerro”) w spółkę akcyjną. 

Otwierając proces prowadzący do zmiany formy prawnej, Zarząd CloudFerro przyjął uchwałą plan przekształcenia CloudFerro w CloudFerro spółkę akcyjną. W wyniku realizacji tego planu, z tzw. dniem przekształcenia, CloudFerro stanie się spółką akcyjną, a jej pełna nazwa będzie brzmiała CloudFerro Spółka Akcyjna (CloudFerro S.A.). Planujemy, że nastąpi to pod koniec lipca 2023 r.

Co przekształcenie oznacza dla naszych Kontrahentów?

Zmiana formy prawnej nie będzie miała wpływu na kontynuację działalności prowadzonej przez CloudFerro. Zawarte przez CloudFerro umowy będą kontynuowane na dotychczasowych zasadach. CloudFerro S.A. przejmie wszelkie prawa i obowiązki CloudFerro.

Na czym polega przekształcenie?

Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej spółki przy zachowaniu jej ciągłości. Oznacza to, że spółce przekształconej będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem np. zezwoleń, koncesji czy ulg, przyznanych spółce przed przekształceniem.

Czym jest dzień przekształcenia?

Dzień przekształcenia to dzień, w którym sąd rejestrowy wpisze spółkę przekształconą (CloudFerro S.A.) do rejestru przedsiębiorców KRS. Najpierw jednak to wspólnicy CloudFerro zadecydują w formie uchwały o przekształceniu. Podjęta uchwała wspólników jest przekazywana sądowi rejestrowemu w celu dokonania wpisu. Zgromadzenie wspólników w tej sprawie planowane jest na drugą połowę lipca 2023 r.  

Ile będzie wynosił kapitał zakładowy?

Kapitał zakładowy CloudFerro nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 354.800,00 zł. Wspólnicy CloudFerro staną się akcjonariuszami CloudFerro S.A. proporcjonalnie do posiadanych w chwili przekształcenia udziałów. Struktura właścicielska spółki pozostanie bez zmian.

Czy zmianie ulegną dane kontaktowe lub rejestrowe?

Zmianie nie ulegnie siedziba CloudFerro ani adresy naszych biur. Bez zmian pozostanie numer NIP, Regon oraz numery rachunków bankowych. Zmianie ulegnie jednak (z dniem przekształcenia) numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.