Zarządzaj obciążeniami vGPU za pomocą Kubernetes jako usługi

Zarządzaj obciążeniami vGPU za pomocą Kubernetes jako usługi - microsoftteams image 8

Procesory graficzne (GPU) charakteryzują się architekturą wielordzeniową, która umożliwia wykonywanie wysoce równoległych obliczeń.  Przy zastosowaniu wybranych algorytmów, szczególnie w dziedzinie uczenia maszynowego, procesory graficzne znacznie przewyższają wydajność nowoczesnych jednostek CPU.

W chmurze WAW3-1 użytkownik może teraz połączyć moc vGPU z usługą CloudFerro Kubernetes as a Service, która umożliwia auto-skalowanie rozmiarów klastra i natywną integrację z usługami chmurowymi. W ciągu kilku minut można utworzyć nowy klaster K8s z węzłami roboczymi (worker nodes) vGPU, z poziomu graficznego interfejsu Horizon. Można także dodać węzły robocze vGPU do istniejącego klastra. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w K8s Knowledge Base.