Monika Krzyżanowska z CloudFerro w Radzie Dyrektorów EARSC

Monika Krzyżanowska z CloudFerro w Radzie Dyrektorów EARSC - shutterstock 2128721555 1920px www

Monika Krzyżanowska, Business Development Director w CloudFerro, została wybrana do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Firm Teledetekcyjnych (EARSC).

Z dumą informujemy, że Monika Krzyżanowska, dyrektor ds. rozwoju biznesu w CloudFerro, została wybrana do zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Firm Teledetekcyjnych (EARSC). EARSC jest opartą na członkostwie organizacją non-profit zrzeszającą europejskie firmy działające w branży obserwacji Ziemi. Dyrektorzy EARSC są wybierani na 12-miesięczną kadencję przez członków EARSC i są odpowiedzialni za nadzorowanie wszystkich spraw stowarzyszenia.

Monika Krzyżanowska chętnie wniesie do Zarządu swoje doświadczenie zarówno z firmy z sektora MŚP (CloudFerro), jak i dużego integratora (Thales Group). Była również aktywna w różnych stowarzyszeniach zawodowych i grupach roboczych, takich jak  Związek Polskiego Przemysłu Kosmicznego (Space PL), GAIA-X, Polska Izba Telekomunikacji, "Krajowe, Inteligentne Specjalizacje" i wiele innych, co daje jej unikalne zrozumienie branży obserwacji Ziemi.

Monika Krzyżanowska z CloudFerro w Radzie Dyrektorów EARSC - CloudFerro Head 0001

Monika Krzyżanowska

Business Development Director

Jestem naprawdę zaszczycona, mogąc objąć stanowisko Dyrektora w Radzie EARSC. Wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie pomoże mi skutecznie reprezentować interesy członków stowarzyszenia. Zamierzam pracować na rzecz całej europejskiej społeczności teledetekcyjnej, będąc jednocześnie przedstawicielem firmy z sektora MŚP z Polski. Jako członek Rady, chciałabym pomóc promować stanowisko i potrzeby podmiotów segmentu naziemnego (downstream) sektora obserwacji Ziemi w relacjach z agencjami europejskimi (EUSPA, ESA, dyrekcje) oraz promować potrzeby branży w zakresie dedykowanych narzędzi legislacyjnych. Reprezentując społeczność firm ze stosunkowo nowych krajów członkowskich, chcę dotrzeć do nowych członków stowarzyszenia.

Monika jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geofizyka. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z elektroniką profesjonalną i rynkiem kosmicznym zdobyte w międzynarodowych i polskich firmach.

W CloudFerro Monika jest odpowiedzialna za kierowanie całością działań sprzedażowych i zarządzanie dużymi ofertami związanymi z budową archiwów do przechowywania i udostępniania "Big Data" oraz chmur obliczeniowych opartych na technologiach open source. Największe z tych projektów to Copernicus Data Space Ecosystem oraz Digital Earth Data Lake. Copernicus Data Space Ecosystem oferuje ponad 35PB (i dąży do 100PB) danych konstelacji Copernicus Sentinel, a Digital Earth Data Lake to środowisko chmurowe do przechowywania ok. 55 PB danych związanych z modelowaniem cyfrowych bliźniaków Ziemi. Monika jest również współautorką wielu projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu Horyzont 2020 w obszarze obserwacji Ziemi i przetwarzania w chmurze (np. AI4Copernics).

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.