Wsparcie dla usług chmurowych wykorzystujących zieloną energię

CloudFerro S.A., polski dostawca usług chmurowych oraz największa firma w polskim sektorze kosmicznym, jako jeden z 19 podmiotów w Europie uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na otrzymanie pomocy publicznej na innowacje w zakresie usług chmurowych w ramach projektu IPCEI CIS (Important Project of Common European Interest Cloud Infrastructure Services).

Wsparcie w kwocie 22 mln EUR ma być przeznaczone na projekt GATEWAY, którego celem będzie wdrożenie usług chmurowych i usług przetwarzania brzegowego (Cloud and Edge). Rozwiązanie umożliwi ośrodkom naukowym i podmiotom komercyjnym wykorzystywanie w swoich łańcuchach wartości danych geoprzestrzennych i innych danych dotyczących zobrazowań, oraz przetwarzanie ich w sposób zrównoważony, dzięki wykorzystaniu centrów danych zasilanych zieloną energią.

Projekt GATEWAY umożliwi podmiotom działającym w różnych sektorach gospodarki korzystanie na szeroką skalę z informacji płynących z połączenia danych satelitarnych, lotniczych, in-situ oraz symulacji komputerowych, co będzie niezwykle wartościowe dla badań naukowych, R&D i komercjalizacji w sektorze IT, analiz środowiskowych oraz zarządzania lokalnego i regionalnego” - mówi Stanisław Krzyżanowski, realizujący projekt w CloudFerro.

Propozycja spółki zakłada także wykorzystanie nowatorskiego, rozproszonego podejścia do operacji i dostarczania usług chmurowych. Decentralizacja ośrodków danych pozwoli na zwiększenie szybkości operacji dzięki wykorzystaniu większej ilości punktów dostępowych dla obliczeń. Takie rozwiązanie pozwoli na przeprowadzenie zaawansowanych badań technologicznych, prowadzących do opracowania i uruchomienia usług chmurowych nowej generacji – niezawodnych, bezpiecznych i, co niezwykle istotne, czystych ekologicznie.

Dzięki zastosowaniu przetwarzania brzegowego (w rozproszonych ośrodkach umiejscowionych w różnych lokalizacja w Polsce i Europie) będzie można analizować dane w miejscu, które jest zasilane zieloną energią, a co za tym idzie zmniejszyć ślad węglowy w duchu podejścia tzw. przetwarzania świadomego węglowo (z ang. carbon aware computing), które zakłada tworzenie oprogramowania i technologii komputerowych w sposób ekologiczny i nieszkodzący planecie.

Całkowita wartość 3-letniego projektu wyniesie 28 mln euro. GATEWAY realizowany jest samodzielnie przez CloudFerro, w ramach europejskiego mechanizmu o nazwie IPCEI-CIS służącemu wsparciu projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących infrastrukturę oraz usługi w chmurze nowej generacji.

Więcej o IPCEI-CIS można przeczytać na stronie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6246

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.