CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service

CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - shutterstock 2015322446 kadr 1920px banner

[aktualizacja 10.01.2023]

CloudFerro, polski dostawca usług chmurowych oraz największa firma w polskim sektorze kosmicznym, odgrywa kluczową rolę w realizacji kontraktu na stworzenie i bieżące świadczenie usług w ramach największego ekosystemu danych obserwacji Ziemi – Copernicus Data Space Ecosystem.

Nowa inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Komisji Europejskiej zapewni bezpłatny, otwarty i natychmiastowy dostęp do ogromnych ilości aktualnych i historycznych danych obserwacji Ziemi, co znacząco wpłynie na długofalowy rozwój europejskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa. To także największy kontrakt z ESA w polskim sektorze kosmicznym i kolejny dowód na to, że segment usług naziemnych rynku kosmicznego staje się polską specjalizacją.

Program Copernicus jest kluczowym elementem programu kosmicznego Unii Europejskiej. ESA na zlecenie Unii Europejskiej wysłała na orbitę i utrzymuje w działaniu system Copernicus, czyli konstelację satelitów obserwacyjnych Ziemi, obejmującą satelity do obserwacji optycznych, radarowych, meteorologicznych czy spektrograficznych. Dzięki systematycznemu monitorowaniu dużych obszarów Ziemi pozyskiwane są w sposób ciągły unikalne dane obserwacyjne. W ten sposób Copernicus dostarcza jedno z największych na świecie otwartych repozytoriów zobrazowań satelitarnych. Otwarte dane z Copernicusa, uzupełniane przez dane naziemne oraz dane z komercyjnych konstelacji satelitarnych, wspierają międzynarodowe i krajowe organizacje, władze lokalne oraz usługodawców w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu polityki w wielu dziedzinach.

CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - 552e08f8c764892ffc87d1b0a5c57903

Technologia wykorzystania satelitarnych obserwacji Ziemi rozwija się niezwykle szybko. Tylko w ostatniej dekadzie powstało wiele aplikacji i programów do obserwacji naszej planety, które między innymi: pomagają naukowcom w monitorowaniu zmian klimatycznych, agencjom rolnym w identyfikacji i monitorowaniu upraw, ubezpieczycielom w szacowaniu strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, rynkom finansowym w prognozowaniu sytuacji gospodarczej czy dziennikarzom w pozyskiwaniu lub weryfikowaniu informacji. Zastosowań danych satelitarnych jest znacznie więcej i ciągle ich przybywa.

Komisja Europejska odnotowała stale rosnące zapotrzebowanie na dane z obserwacji Ziemi, które są coraz szerzej wykorzystywane w różnych sektorach gospodarki. Zaowocowało to w 2022 roku decyzją o udostępnieniu usług nowego serwisu przechowywania, dystrybucji i przetwarzania danych z satelitów Copernicus  o skali jeszcze większej niż dotychczas – Copernicus Data Space Ecosystem. Jego zadaniem jest wsparcie długoterminowej strategii, którą Komisja Europejska przygotowała w ostatnich latach, aby zapewnić zrównoważony wzrost i korzyści dla wszystkich obywateli Europy.

Jak powiedział Thierry Breton, komisarz UE ds. rynku wewnętrznego:

Copernicus musi dążyć do doskonałości cyfrowej. Chcemy, aby dane z programu Copernicus były szeroko dostępne i aby można było z nich łatwo korzystać. Jednocześnie potrzebujemy potężnego środowiska do analityki danych w celu przyciągnięcia nowych użytkowników, w szczególności spoza sektora kosmicznego.

Copernicus Data Access Service będzie największym publicznym repozytorium danych z satelitarnych obserwacji Ziemi na świecie. Nowa platforma będzie bazować na doświadczeniu i zasobach już istniejących serwisów, zapewniając z jednej strony ciągłość usług, ale też wprowadzając istotne usprawnienia.

Przede wszystkim, nowy ekosystem umożliwi natychmiastowy dostęp online do wszystkich danych programu Copernicus obejmujących archiwalne (od początku programu) i bieżące dane. Ich łączna ilość w ciągu 6 lat ma wzrosnąć z 35 do 85 petabajtów (dla przykładu 1 PT to ok. 10 tys. laptopów z dyskami 100 GB lub 250 mln plików z muzyką). W oparciu o repozytorium danych powstaną serwisy obliczeniowe i analityczne. Z danych będzie można korzystać bez potrzeby ich czasochłonnego i kosztownego ściągania na dyski lokalne – wszystkie operacje będzie można przeprowadzić w chmurze.

Nad zapewnieniem usług platformy będzie pracować konsorcjum złożone z siedmiu europejskich dostawców: T-Systems (lider konsorcjum), CloudFerro, Sinergise, VITO, Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR, ACRI-ST i RHEA. Partnerzy będą ściśle współpracować z Europejską Agencją Kosmiczną, co zagwarantuje pełną zgodność z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską. Co niezwykle ważne, wszystkie dane będą przechowywane na serwerach i w centrach danych na terytorium Europy, a infrastruktura serwisu będzie obsługiwana wyłącznie przez europejskich dostawców. Polskie CloudFerro odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu usług nowej platformy,  w oparciu o swoje usługi chmurowe. Firma zapewni bezpłatny i otwarty dostęp do pełnego archiwum danych obserwacji Ziemi systemu Copernicus, usługi wyszukiwania i przetwarzania danych w chmurze.

CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - cdas signed.jpg 550x559 q85 crop subsampling 2 upscale

Copernicus Data Space Ecosystem będzie kamieniem milowym dla społeczności zajmującej się obserwacją Ziemi, przynosząc korzyści badaczom, firmom oraz instytucjom w Europie i na świecie. Jesteśmy dumni z tego, że odgrywamy kluczową rolę w unikalnej europejskiej inicjatywie. Do nowego ekosystemu wnosimy zarówno nasze kompetencje oraz bogate doświadczenie, jak i zasoby przechowywania czy przetwarzania danych we własnej chmurze. Jedne i drugie budowaliśmy przez lata przy innych projektach realizowanych dla wiodących w Europie instytucji jak ESA czy EUMETSAT.

CloudFerro działa w oparciu o połączenie kompetencji dziedzinowych w zakresie usług chmurowych dla sektora obserwacji Ziemi, z zasobami w skali setek petabajtów repozytoriów i tysięcy serwerów oraz ogromnymi ilościami przechowywanych i udostępnianych danych. Zapewnia to możliwość szybkiego dostarczania unikalnych usług, takich jak platformy do przechowywania i przetwarzania danych satelitarnych, np. CREODIAS czy WEkEO, zarówno w skali europejskiej, jak i krajowej.

- mówi Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro. 

Szacuje się, że z Copernicus Data Space Ecosystem miesięcznie będzie korzystać ponad 120 tys. aktywnych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do danych satelitarnych i skalowalnych zasobów chmury obliczeniowej, umożliwiających też zastosowanie rozwiązań sztucznej inteligencji. Dostęp do danych satelitarnych z Copernicusa i główne funkcjonalności, jak przeszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych w różnych formatach oraz ich przetwarzanie predefiniowanymi procesorami, będą bezpłatne. Rozszerzone funkcjonalności, związane z poszerzonym użyciem obliczeń w chmurze i bardziej zaawansowanymi  analizami danych, będą oferowane odpłatnie. Istnieje możliwość poszerzania oferty usługowej, zarówno bezpłatnej, jak i płatnej, poprzez włączanie do ekosystemu dodatkowych, nowych serwisów, także od innych dostawców. Przewidziano również opcję finansowania badań i rozwoju projektów komercyjnych w fazie przed ich wdrożeniem na rynek.


Całkowita wartość 6-letniego kontraktu, który może zostać przedłużony do 10 lat, wynosi 150 mln euro. Platforma ma być w pełni funkcjonalna już od lipca 2023 r.

Więcej o programie Copernicus.

CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - 364e4eb1f134cffd2da33eae9acd3651
CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - 4391f1feb3d5e4c5312bc45f2c6f3545
CloudFerro wraz z Partnerami buduje Copernicus Data Access Service - 1377f3b9824d19a416ecc6e6c47ae91b

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.