CloudFerro w projekcie EMERALD

CloudFerro w projekcie EMERALD - EMERALD news cybersecurityCloudFerro w projekcie EMERALD - EMERALD news cybersecurity

CloudFerro realizuje finansowany ze środków unijnego programu Horyzont Europa projekt badawczy EMERALD, który ma w znacznym stopniu ograniczyć złożoność procesu certyfikacji usług chmurowych, torując drogę do stworzenia Certyfikacji jako Usługi (CaaS) dla ciągłej certyfikacji zharmonizowanych systemów cyberbezpieczeństwa, zgodnie z Europejskim Systemem Certyfikacji w zakresie Cyberbezpieczeństwa dla usług w chmurze (EUCS).   

Celem projektu EMERALD jest  stworzenie sprawnego procesu, który będzie wspierać dostawców usług chmurowych, klientów i audytorów w procesie certyfikacji, promując przechodzenie na chmurę i zapewniając, że usługi te będą dostępne, bezpieczne i korzystne dla wszystkich interesariuszy. Projekt EMERALD zmieni krajobraz usług chmurowych, tworząc nowy framework zwiększający bezpieczeństwo i wydajność zarówno dużych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw.  

EMERALD dostarczy użytkownikom platformę do konfigurowania, zarządzania i monitorowania certyfikatów oraz umożliwi ponowną certyfikację Zarówno audytorzy jak i audytowani dostawcy będą mogli cieszyć się bezproblemową ciągłą obsługą audytu dzięki narzędziom nowej generacji do gromadzenia materiałów w oparciu o podejście oparte na grafie wiedzy. Z kolei mapowanie metryk zmniejszy złożoność wieloschematowych certyfikatów chmurowych. Ponadto, projekt zapewnieni interoperacyjność z innymi frameworkami, narzędziami oceny bezpieczeństwa i repozytoriami. 

W ramach projektu, CloudFerro realizuje use case (Pilot 2) – certyfikacja usług chmury publicznej w modelu Iaas (infrastruktura jako usługa) i PaaS (platforma jako usługa). 

Projekt EMERALD otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont Europa” w ramach umowy o dotację nr 101120688. Jego zakończenie planowane jest na 31 października 2026 r.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.