CloudFerro w projekcie aerOS

CloudFerro w projekcie aerOS -

CloudFerro bierze udział w europejskim projekcie badawczym aerOS, którego celem jest zaprojektowanie i zbudowanie zwirtualizowanego, neutralnego metasystemu operacyjnego dla kontinuum IoT Edge-cloud.

CloudFerro bierze udział w realizacji projektu aerOS – ambitnego europejskiego przedsięwzięcia badawczego, którego celem jest zaprojektowanie i zbudowanie zwirtualizowanego, neutralnego metasystemu operacyjnego dla kontinuum IoT Edge-cloud, tj. orkiestracji zasobów i usług w ekosystemie, w którym IoT (internet rzeczy), Edge (przetwarzanie brzegowe) i Cloud (chmura obliczeniowa) łączą się, tworząc kontinuum obliczeniowe.

Skrót AerOS, z j. angielskiego Autonomous, scalablE, tRustworthy, intelligent European meta Operating System for the IoT edge-cloud continuum, oznacza autonomiczny skalowany, godny zaufania inteligentny europejski metasystem operacyjny dla  kontinuum IoT Edge-cloud. System ten będzie wspierał dystrybucję i udostępnianie danych w ramach kontinuum IoT Edge-cloud oraz umożliwi orkiestrację zasobów i usług poprzez zastosowanie mechanizmów przetwarzania danych przy wsparciu inteligentnych technologii, w szczególności blisko miejsca, w którym dane są wytwarzane.

Zakres usług CloudFerro obejmuje dostarczenie zasobów chmury publicznej oraz realizację założeń use case’u  w zakresie energii odnawialnej „Kontenerowe przetwarzanie edge computing w pobliżu odnawialnych źródeł energii” (z ang. Containerized Edge Computing near Renewable Energy Sources). CloudFerro realizuje projekt w oparciu o doświadczenia i wiedzę zdobyte w projekcie GEP i wykorzystuje istniejącą już własną infrastrukturę edge-cloud (chmura WAW 2-1 i potencjalnie chmura FRA 1-1), narzędzia do monitorowania i administrowania, repozytoria danych i łańcuchy przetwarzania, portale front-end i pulpity nawigacyjne dla dyspozycji przetwarzania.

Realizowany przez firmę use case ma udowodnić przydatność systemu aerOS do zarządzania mikroserwerowniami zlokalizowanymi bezpośrednio przy źródłach energii (np. farmy wiatrowe/fotowoltaiczne, energia wodna lub akumulatory o dużej pojemności) i gromadzącymi informacje i zdarzenia pochodzące z inteligentnych urządzeń działających w ramach systemu. Mikroserwerownie będą miały łączność z infrastrukturą chmury prywatnej CloudFerro.

Projekt AerOS jest realizowany przez 27 partnerów z 11 krajów w Europie w ramach programu Horizon Europe (Horizon Europe CL4-2021-DATA-01-05) zgodnie z kluczowymi politykami Unii Europejskiej – transformacji cyfrowej i Zielonego Ładu.

Zakończenie projektu jest przewidziane na wrzesień 2025.

Więcej o projekcie na aeros-project.eu.


Projekt aerOS jest finansowany z programu Horyzont Europa - ramowego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Grant nr 101069732.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.