CloudFerro buduje Data Lake w ramach unijnej inicjatywy DestinE dla ochrony klimatu

CloudFerro buduje DestinE Data Lake dla EUMETSAT - cloudferro works on data lake www 3 1

Rozpoczęto pierwszą fazę prac nad budową Data Lake – ogromnego repozytorium danych, które jest kluczowym elementem przełomowej inicjatywy Unii Europejskiej – Destination Earth (DestinE). Ma ona na celu opracowanie cyfrowego modelu naszej planety m.in. na bazie danych satelitarnych, służącego do prowadzenia zaawansowanych badań i analiz ekosystemów Ziemi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w celu prowadzenia bardziej zrównoważonej gospodarki. Rolę głównego wykonawcy (prime contractor) projektu Data Lake powierzono polskiemu CloudFerro. Zgodnie z przewidzianym harmonogramem, zakończenie pierwszego etapu prac planowane jest na czerwiec 2023 r.

Gwałtowne zmiany klimatu stwarzają coraz większe zagrożenie dla zdrowia, rozwoju społecznego i gospodarczego w Europie jak i na świecie. W odpowiedzi na te wyzwania, Komisja Europejska wraz z organizacjami partnerskimi – EUMETSAT (Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych), ESA (Europejską Agencją Kosmiczną), oraz ECMWF (Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych), uruchomiła przełomową inicjatywę – Destination Earth (DestinE). Jej celem jest opracowanie cyfrowej repliki Ziemi, która umożliwi dokładne modelowanie wszystkich ekosystemów naszej planety, przy wykorzystaniu superkomputerów oraz analizy typu Big Data. W przyszłości pozwoli to na precyzyjne monitorowanie zmian klimatu i potencjalnych skutków działań człowieka na otaczające środowisko oraz przewidywanie zjawisk pogodowych i klimatycznych. Kluczowymi elementami DestinE będą:

  • Core Service Platform – Portal, przez który będzie możliwy dostęp do usługi – zarządzany przez ESA,
  • DestinE Data Lake – Repozytorium danych i usług IaaS/PaaS – zarządzane przez EUMETSAT,
  • Digital Twins – cyfrowe modele Ziemi – przygotowane oraz  zarządzane przez ECMWF.

W ramach inicjatywy DestinE, EUMETSAT jest odpowiedzialny za budowę tzw. Data Lake czyli centralnego repozytorium danych. Zakres prac obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie, testy oraz utrzymanie repozytorium danych dostępnego online dla wszystkich użytkowników projektu Destination Earth. Dane dostępne w ramach tego repozytorium będą pochodzić z systemów satelitarnych obserwacji Ziemi EUMETSAT, misji ESA, satelitów programu Copernicus, ECMWF oraz innych europejskich dostawców danych.

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie zaufanych podmiotów, które będą wdrażać tę ważną europejską inicjatywę. Destination Earth zapewni użytkownikom dostęp do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz informacje pogodowe i klimatyczne, a także szybki dostęp do usług zlokalizowanych w ramachData Lake. Firma CloudFerro została wybrana jako główny wykonawca, który dostarczy tę infrastrukturę – mówi Lothar Wolf, DestinE Programme Manager  z ramienia EUMETSAT.

Jako główny wykonawca dla EUMETSAT, CloudFerro odpowiada za koordynację prac związanych z dostarczeniem  Data Lake w ramach inicjatywy DestinE. W zakresie działań CloudFerro można wyszczególnić: dostawę infrastruktury chmurowej (w tym Infrastructure-as-a-Service i Platform-as-a-Service), zapewnienie narzędzi do przetwarzania Big Data, usługę wsparcia oraz utrzymania infrastruktury. Na potrzeby realizacji projektu polska firma  będzie współpracować z dwoma innymi europejskimi partnerami – CS Group odpowiedzialnym za obszar dostępu do zgromadzonych danych, oraz EODC odpowiedzialnym za implementacje narzędzi do przetwarzania danych.

Budowane przez CloudFerro repozytorium danych Data Lake, którego firma będzie także operatorem, w początkowej fazie ma obejmować ok. 55 PB danych przechowywanych w prywatnych chmurach zlokalizowanych w centrach danych w całej Europie. Poszczególne elementy systemu będą umiejscowione możliwie jak najbliżej superkomputerów zbudowanych w ramach programu EuroHPC, które będą zasilały swoimi danymi repozytorium Data Lake. Jednym z takich centrów danych jest zlokalizowane w Kajaani w Finlandii CSC – IT Center for Science, gdzie znajduje się super komputer LUMI.

Data Lake zapewni użytkownikom łatwy dostęp do zgromadzonych danych oraz umożliwi korzystanie z usług IaaS oraz PaaS. Repozytorium będzie dostępne z poziomu portalu DestinE Core Service Platform, niezależnie od lokalizacji użytkownika. Data Lake dostarczy usługi, które poprzez federację z różnymi repozytoriami danych, umożliwią użytkownikom dostęp do danych w jak najkrótszym czasie – bazując na lokalizacji danych w obrębie Data Lake.

Jesteśmy dumni, że EUMETSAT wybrał polskie CloudFerro jako głównego wykonawcę usług dla tak ambitnej europejskiej inicjatywy, gdzie wnosimy naszą technologię, zasoby i know-how zdobyte w realizacjach dla EUMETSAT i innych wiodących instytucji takich jak ESA, ECMWF czy Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR. Obok Copernicus Data Space Ecosystem, to kolejna zakrojona na szeroką skalę europejska inicjatywa, w której odgrywamy wiodącą rolę, co pokazuje nasze możliwości dostarczania wysokiej jakości skalowalnych usług wyspecjalizowanych platform opartych na chmurze. Warto podkreślić, że jesteśmy największą firmą polskiego sektora kosmicznego oraz jedyną polską spółką mającą status prime contractora, czyli głównego wykonawcy, dla wiodących instytucji sektora kosmiczne.

– mówi Maciej Krzyżanowski, prezes CloudFerro

DestinE jest częścią programu Komisji Europejskiej „Cyfrowa Europa” i ma przyśpieszyć transformację Europy w zakresie ochrony klimatu i rozwoju cyfryzacji.  DestinE jest również wspierany przez program „Horyzont Europa” oraz inne europejskie i krajowe inicjatywy w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Komisja planuje dostarczyć pierwsze usługi DestinE do 2024 r., początkowo dla użytkowników z sektora publicznego. W pełni wdrożony system zostanie ukończony w ciągu 7-10 lat, aby służyć również naukowcom, badaczom, sektorowi prywatnemu i ogółowi społeczeństwa.

Jeśli masz pytania, napisz do nas.
Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Odpowiemy na wszystkie pytania tak szybko, jak to możliwe.