Openstack

Openstack

Stawiamy na sprawdzone rozwiązania i stąd też oferowane przez nas usługi opierają się na technologii OpenStack, która jest obecnie najszybciej rozwijającą się platformą Cloud Computingu zapoczątkowaną przez amerykańską firmę RackSpace i NASA.

W chwili obecnej rozwiązania w chmurze na bazie OpenStack wykorzystują m.in. takie firmy jak Cisco, Dell, Intel, HP czy też IBM.

OpenStack to wyjątkowo elastyczna platforma, na bazie której oferujemy niezawodne usługi chmury obliczeniowej. Pozwala nam na stworzenie infrastruktury chmurowej zarówno prywatnej, jak i publicznej. OpenStack obsługuje elastyczne aplikacje chmurowe skalowane poziomo. Pozwala to w miejsce kosztownych rozwiązań wysoko dostępnych uruchomić aplikację, która ma tę technologię natywnie zintegrowaną i jest odporna na awarię maszyny wirtualnej.

Z punktu widzenia klienta technologia ta pozwala dostosowywać wielkość infrastruktury w zależności od bieżących potrzeb, a także podnosi efektywność zarządzania cyklem życia poszczególnych instancji. – Stanisław Dałek, Chief Technology Officer, CloudFerro

Najważniejsze zalety OpenStack to:

1. Wysoka skalowalność instancji i zdolność do bezproblemowej pracy na wielu serwerach

2. Modułowa architektura, która pozwala zarządzać poszczególnymi elementami "chmury", bez wpływu na całość rozwiązania

3. Rozbudowane API i zdalny dostęp: użytkownicy mogą zarządzać za pomocą interfejsu WWW, albo poprzez linię komend lub przez API.

4. Pełna kontrola wszystkich elementów i kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą w chmurze.

Kontakt

Fabryczna 5A

00-446 Warszawa

+48 22 354 65 73

Kim jesteśmy?

CloudFerro (w skrócie CLFR) jest polską spółką technologiczną. CloudFerro została założona na początku 2015 roku przez grupę doświadczonych managerów z branży IT i telekomunikacji.

© Copyright by CloudFerro 2017 All rights reserved.