| EN

 

Software Development Engineer In Test

 

 

CloudFerro jest dostawcą usług przetwarzania danych w chmurze. Zapewnia i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Posiada duże doświadczenie w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.

Z rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące firmy i instytucje naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna (DLR), EGI i wiele innych.

Więcej informacji: www.cloudferro.com

small logo

Software Development Engineer In Test

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • weryfikacja i walidacja rozwiązań w celu zapewnienia oczekiwanej jakości dostarczanej klientom
 • przygotowywanie scenariuszy testów
 • przygotowywanie i rozwijanie testów automatycznych
 • odpowiedzialność za dokumentację projektową związaną z procesem weryfikacji i walidacji komunikacja z klientami w zakresie weryfikacji i walidacji rozwiązań
 • współpraca w ramach struktur wewnętrznych CloudFerro odpowiedzialnych za realizację projektów dla klientów
 • współpraca z zespołami: software development, hardware, systems administration, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych produktów
 • raportowanie postępów prac wg uzgodnionych standardów
 • aktywne uczestnictwo w zdobywaniu i dzieleniu się wiedzą w zakresie najnowszych technologii oraz związanych z nimi dobrych praktyk, narzędzi, standardów w celu wsparcia osiągania celów przez zespół

Oczekujemy od Ciebie:

 

 • wykształcenia IT
 • min. 3 lata doświadczenia na pokrewnym stanowisku
 • umiejętności programowania w zakresie tworzenia testów automatycznych (Python)
 • znajomości narzędzi wspierających proces testowania (JIRA, Git, CI/CD, Postman, Playwright, K6, Grafana)
 • znajomości rozwiązań chmurowych: Docker, K8s, Ansible, wirtualizacja
 • doświadczenia w prowadzeniu różnego typu testów (testy funkcjonalne, regresji, obciążeniowe itp)
 • znajomości metryk jakościowych
 • dobrej znajomości języka angielskiego
 • wysoko rozwiniętych umiejętności takich jak: komunikatywność, współpraca zespołowa, samodzielność, efektywność, kreatywność i sumienność
 • doskonałej organizacji pracy własnej, umiejętności planowania i ustalania priorytetów

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z rozwiązaniami open source (Envoy, Keycloack, OpenStack, OPA/OPAL, Redis, RabbitMQ)
 • certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje (ISTQB)
 • doświadczenie w procesach związanych z dopuszczaniem rozwiązania do wdrożenia produkcyjnego
 • doświadczenie we współpracy z zespołami pracującymi w metodykach zwinnych
 • wiedza o sektorze obserwacji ziemi (pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych)
 • zainteresowanie oraz wiedza o Cloud Computingu (Azure, AWS, GCP, S3)
 • znajomość oraz wiedza w zakresie AI

Co oferujemy?

 

 • możliwość tworzenia od podstaw nowych rozwiązań i prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
 • współpracę z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie
 • pracę w zespołach produktowych, skoncentrowanych na doskonaleniu konkretnych rozwiązań
 • zdobycie międzynarodowego doświadczenia w sektorze kosmicznym - jednym z najbardziej perspektywicznych rynków XXI-w
 • nieformalną i przyjazną atmosferę pracy w biurze nad Wisłą
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o stabilne formy zatrudnienia
 • bogaty pakiet socjalny – opieka medyczna, parking, owoce w pracy, multisport, chillout room

Dołącz do naszego zespołu poprzez przesłanie swojego CV za pomocą przycisku aplikuj :)

Nie zapomnij dopisać w swoim CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez CloudFerro Spółka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego". 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w przyszłych rekrutacjach, dopisz również:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji."
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CloudFerro Spółka Akcyjna, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@cloudferro.com