| EN

 

Rolnictwo

Usprawnione procesy monitorowania
i zarządzania uprawami

 

 

Nowoczesne metody monitorowania i zarządzania rolnictwem wymagają wydajnych rozwiązań, które gromadzą najbardziej aktualne informacje o uprawach i są gotowe do szybkiego przetwarzania zbiorów danych.

Proces od zbierania danych, przez ich przetwarzanie aż do przygotowania konsumowalnych wyników, raportów, wskazówek przydatnych w zabiegach rolniczych, to złożone działania, które należy wesprzeć odpowiednimi narzędziami, ułatwiającymi pracę.

Infrastruktura chmurowa dla rolnictwa - zalety:

Jeśli szukamy rozwiązania, umożliwiającego jednocześnie przechowywanie, przetwarzanie i dostęp do danych z dowolnego miejsca na Ziemi, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest chmura.

  •  Korzystanie z chmury obliczeniowej pozwala na swobodny wybór ilości niezbędnych zasobów. Moc obliczeniową można zwiększać lub zmniejszać stosownie do wymagań organizacji.

  •  Jedną z głównych zalet chmury obliczeniowej jest stały dostęp do wszystkich zebranych danych z wielu różnych urządzeń, co umożliwia korzystanie z potrzebnych plików zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.

  •  Przetwarzanie w chmurze umożliwia również bezpłatne udostępnianie danych uprawnionym użytkownikom. Wszystko to sprawia, że jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, które skutecznie wspiera pracę organizacji.

Oferujemy gotową do użycia infrastrukturę chmurową, dostosowaną do potrzeb użytkowników, a także chmurę połączoną z danymi z obserwacji Ziemi i narzędziami do ich przetwarzania.

Dane z Obserwacji Ziemi i chmura dla rolnictwa

Procesy rolnicze wspierane przez Obserwacje Ziemi

Począwszy od poziomu lokalnego, dane EO pomagają znaleźć najbardziej odpowiednie miejsce dla określonych upraw, prognozować plony lub prowadzić ewidencję działek rolnych. Poprzez bardziej zaawansowane techniki SAR lub hiperspektralnej teledetekcji, stosowane w rolnictwie precyzyjnym. Kończąc na poziomie centralnym, gdzie dane EO umożliwiają identyfikację obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz pomagają w opracowywaniu i wdrażaniu programów wspierających rozwój rolnictwa i dopłat bezpośrednich do gospodarstw.

Zobrazowania wysokiej rozdzielczości - VHR

Zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR) są doskonałym uzupełnieniem otwartych danych i produktów. Dokładność zobrazowań, która wynosi od 0,4 m. do 4 m., doskonale nadaje się do wykrywania małych działek, sadów lub trwałych upraw sadowniczych. Zdjęcia VHR są szczególnie cenne w monitoringu zieleni na obszarach zurbanizowanych.

Wiele danych w jednym miejscu

CREODIAS daje dostęp do danych pochodzących z różnych źródeł, zarówno pozyskiwanych z poziomu satelitarnego oraz in-situ, bezpłatnych, o średniej rozdzielczości przestrzennej, i danych komercyjnych wysokorozdzielczych, które wzajemnie się uzupełniają.

Zintegrowane środowisko przetwarzania dużych zbiorów danych

Dane satelitarne, wykorzystywane w kontekście rolniczym mogą stanowić duże i ciężkie zbiory danych. CREODIAS gwarantuje użytkownikom zapewnienie szybkiej i efektywnej pracy z tymi danymi, dzięki możliwości korzystania z elastycznej i skalowalnej infrastruktury oraz otwartych narzędzi do przygotowania, przetwarzania i analizy danych. Ponadto na platformie dostępne jest oprogramowanie Sen4CAP, dedykowane monitoringowi rolnictwa, a na każdej maszynie wirtualnej można zainstalować dowolne oprogramowanie. Przykładem są dostępne maszyny z ArcGIS Pro.

Dane EO i chmura w rolnictwie - przykłady zastosowań:

tile icon

Sen4CAP - monitoring upraw

Typy upraw oraz ich stan można monitorować z wykorzystaniem danych satelitarnych, dostarczając aktualnych, dokładnych i wiarygodnych informacji dla lepszego zarządzania polami dla rolników, a także instytucji odpowiedzialnych za kontrolowanie i wspieranie sektora rolnego. Sen4CAP jest otwartym systemem, dostępnym na platformie CREODIAS, umożliwiającym przetwarzanie danych satelitarnych na potrzeby monitorowania rolnictwa i wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

tile icon

SOLUM - monitoring gleb z kosmosu

Gleby determinują potencjał ziemi dla rolnictwa. SOLUM to przykład aplikacji stworzonej przez Geomatic i CloudFerro dla Polskiej Agencji Kosmicznej. To innowacyjne podejście polega na poszukiwaniu związku między żyznością gleby na podstawie zdjęć satelitarnych Sentinel-2, a jej oficjalnym podpisem administracyjnym. Mapowanie tego zjawiska jest kluczowe dla administracji publicznej i agencji rządowych. Opracowany indeks wraz z bogatą bazą danych warstw administracyjnych stał się pilotażową aplikacją środowiskową na CREODIAS.

tile icon

Serwis infomacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce

"ESA EOStat: Agriculture Poland: Services for Earth Observation-based statistical information for agriculture" to projekt zrealizowany na platformie CREODIAS, przez konsorcjium IGiK, CBK, GUS oraz ARiMR. W ramach projektu zostały opracowane metody wspomagania zbierania informacji statystycznej o produkcji rolnej w Polsce przy wykorzystaniu danych satelitarnych oraz metody satelitarnego wspomagania kontroli przestrzegania przepisów Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie dopłat bezpośrednich.