| EN

 

Badania i nauka

Zawansowane procesy
obliczeniowe w chmurze

 

 

Prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych wymaga przygotowania wielu elementów, jak np. zapewnienie wydajnych procesorów czy dostępu do danych z wielu źródeł. Idealnym rozwiązaniem, wspomagającym realizacje projektów jest chmura obliczeniowa - elastyczne środowisko, dostosowane do potrzeb użytkowników, łączące moc obliczeniową, pozwalającą na szybkie przetwarzanie, miejsce do przechowywania danych a nawet bezpośredni dostęp do bogatego repozytorium danych.

Infrastruktura dopasowana do potrzeb użytkownika

Infrastruktura chmurowa zapewnia użytkownikom innowacyjne metody, które mogą im pomóc wydajnie przetwarzać dane w ciągu krótkiego czasu. Moc obliczeniowa chmury jest większa niż jakiejkolwiek innej technologii. Ponadto usługi przetwarzania w chmurze zapewniają stałą dostępność, elastyczność i zwiększoną produktywność w porównaniu z tradycyjną infrastrukturą IT. Umożliwiają naukowcom przeprowadzanie różnych operacji na złożonych systemach i ogromnej ilości danych w dowolnym czasie i miejscu w ramach korzystania z jednego spójnego środowiska, które jest całkowicie dostosowane do potrzeb każdego klienta i projektu.

Co oferujemy?

  • Dostęp do infrastruktury chmurowej, przestrzeni, którą dostosowujesz do swoich potrzeb.

  • Dostęp do repozytorium satelitarnych danych obserwacji Ziemi na platformie CREODIAS, wraz ze zintegrowanym środowiskiem obliczeniowym.

Chmura i dane Obserwacji Ziemi - zintegrowane środowisko

CloudFerro oferuje wyspecjalizowaną platformę chmurową - CREODIAS, do przechowywania i przetwarzania nieograniczonej ilości danych obrazowych i produktów pochodnych. Platforma stanowi ogromne repozytorium danych satelitarnych, stale pozyskiwanych w ramach programu Komisji Europejskiej - Copernicus.

  • CREODIAS to idealne środowisko do przeprowadzania eksperymentów na dużą skalę, gdzie użytkownik sam decyduje o tym, ile miejsca i jakiej mocy potrzebuje, aby osiągnąć cel pracy.

  • CREODIAS to miejsce, w którym naukowcy mogą korzystać w swoich badaniach z wielu różnych źródeł i przeprowadzać wysoce wydajne procesy.

  • CREODIAS udostępnia narzędzia użytkowników, takie jak CREODIAS Browser i CREODIAS Finder ułatwiające wyszukiwanie i dobór produktów satelitarnych.

  • CREODIAS oferuje także Jupyter Notebooks - środowisko obliczeniowe on-line, stanowiące idealne narzędzie do badania i prototypowania nowych rozwiązań.

Repozytorium danych satelitarnych

Platforma CREODIAS umożliwia natychmiastowy dostęp do bezpłatnych zobrazowań satelitarnych Ziemi oraz danych in-situ, pozyskiwanych w ramach programu Copernicus oraz do płatnych danych wysoko rozdzielczych. Bogate repozytorium udostępnia zarówno dane najbardziej aktualne i archiwalne. 

Użytkownik może wybrać najbardziej dogodna dla siebie drogę korzystania z danych - poprzez narzędzia EO Browser i EO Finder, skąd może pobrać dane lokalnie lub też może całkowicie przenieść swoją pracę do środowiska chmurowego i tam równiez bezpośrednio korzystać z danych, bez konieczności ich pobierania.

Komercyjne zobrazowania bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), stanowią uzupełnienie danych Copernicus i sprawdzają się z powodzeniem w projektach wymagających bardzo dużej dokładności. Są to dane wielospektralne, obrazy nocne i radarowe, pochodzące od różnych dostawców.

Zobacz dostępne bezpłatne kolekcje danych Copernicus i komercyjne kolekcje danych VHR.

Przyjazne i wygodne narzędzia

Każdy użytkownik otrzymuje dostęp do zestawu wyspecjalizowanych i zarazem wygodnych narzędzi, które usprawniają pracę z danymi - wyszukiwanie i pobieranie danych lokalnie lub szybkie i efektywne przetwarzanie danych w chmurze. Te aplikacje to m.in.:

double_server.png

Creodias
Browser

uproszczone narzędzie wizualizujące zdjęcia satelitarne na różnych poziomach przetwarzania, pozwala na wyszukiwanie przy użyciu SPRAQL oraz wyszukiwanie semantyczne: CREODIAS Browser

creodias finder

Creodias
Finder

zaawansowana wyszukiwarka produktów obserwacji ziemi, oferująca interface graficzny oraz API: CREODIAS Finder

 

horizon dashboard

Horizon
Dashboard

serwis graficzny w technologii OpenStack, pozwalający na zarządzanie zasobami użytkownika

 

horizon dashboard

Jupiter
Notebooks

środowisko obliczeniowe on-line, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, dostęp do repozytorium danych dla zarejestrowanych użytkowników, wsparcie dla wielu języków programowania

 

Łatwe budżetowanie

Infrastruktura chmurowa dostępna jest w kilku modelach rozliczeniowych:

  • od zużycia (cennik godzinowy)
  • okresowy (długie okresy)
  • dzielenia się przychodem (tzw. revenue sharing)

Udostępniamy darmowe kredyty na testowanie platformy, zniżki dla nauki, różne , w szczególności pełne finansowanie usług chmurowych dla nauki z projektu .

Sprawdź cennik usług chmury obliczeniowej na CREODIAS.

Doświadczenie w pracy z instytucjami naukowymi

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami naukowymi na całym świecie. Ponad 40 europejskich instytucji naukowych i ośrodków badawczych, takich jak m.in. European Space Research Institute, Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Plymouth Marine Laboratory, Institut des Geosciences de l'Environnement - Université Grenoble Alpes, Instytut Geodezji i Kartografii, UiT the Arctic University of Norway, skorzystało z naszych usług chmurowych oraz wsparcia merytorycznego.

Bierzemy udział w wielu projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Horyzont 2020. Nasza aktywność w sektorze kosmicznym rośnie z roku na rok, a nasza infrastruktura chmurowa stanowi fundament wielu realizowanych projektów. 

 

Edukacja w chmurze

 

Platforma CREODIAS, a w szczególności aplikacje EO Browser oraz EO Finder, 
mogą być z powodzeniem wykorzystywane jako platforma edukacyjna na poziomie 
szkół ponadpodstawowych oraz szkół wyższych. 
Możliwości przeglądania i pobierania dostępnych na platformie, 
bezpłatnych zobrazowań satelitarnych i produktów pochodnych, 
będzie stanowiła ogromny benefit na zajęciach geografii lub teledetekcji.

rocket_space.jpg