| EN

 

Administracja publiczna

Wsparcie procesów decyzyjnych,
harmonizacja danych oraz gwarancja oszczędności

 

 

Jednym z wyzwań dla administracji publicznej jest zapewnienie ciągłości w integracji i wymianie danych pomiędzy poszczególnymi strukturami, dostęp do baz danych z każdego miejsca oraz usprawnienie procesów przetwarzania informacji.

Wdrożenie infrastruktury chmurowej jest idealnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby administracji publicznej. Zastosowanie technologi chmurowej zapewni zwiększenie oszczędności, lepsze dostosowanie do działania w zmiennym otoczeniu oraz podniesienie poziomu innowacyjności.

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia infrastruktury chmurowej

tailored

Bezpieczeństwo

 

tailored

Zintegrowane środowisko

tailored

Kompleksowa usługa

tailored

Nieograniczone zasoby

tailored

Przewidywalne koszty

tailored

Dane obrazowe

tile icon

Bezpieczeństwo

Środowisko chmurowe CloudFerro oparte jest na open source, co pozwala na jego pełną audytowalność. Posiadamy certyfikaty ISO 9001, 27001 oraz BSI co potwierdza, że dostarczamy usługi bezpieczne, spełniające wymagania klientów. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych na wszystkich poziomach klasyfikacji. Tylko uprawniony użytkownik kontroluje gdzie dane są przechowywane i kto ma do nich dostęp. W prosty sposób możliwe jest skonfigurowanie reguł dostępu do zasobów.

tile icon

Zintegrowane środowisko

Infrastruktura chmurowa jest elastyczna i skalowalna, pozwala na szybki i łatwy dostęp do daych, łączenie oraz przetwarzanie bez konieczności ich pobierania. Bez względu na fizyczną lokalizację serwerów, każdy pełnoprawny użytkownik ma dostęp do danych i zasobów, jak np. aplikacje, z dowolnego miejsca. Chmura umożliwia integrację zasobów w jednym miejscu i zdalny dostęp do nich. Warto wykorzystać jej potencjał dla zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu.

tile icon

Kompleksowa usługa

W ramach usługi chmurowej dostarczana jest w pełni przygotowana, skonfigurowana i dostosowana do potrzeb klienta infrastruktura. Jest ona utrzymywana i serwisowana przez dostawcę usługi. Takie kompleksowe rozwiązanie nie tylko zapewnia redukcję kosztów zakupu sprzętu, ale również wyklucza konieczość budowania kompetencji informatycznych po stronie klienta.

tile icon

Nieograniczone zasoby

Infrastruktura chmurowa daje nieograniczoną przestrzeń do przechowywania i przetwarzania danych, pochodzących z wielu źródeł. Dane opisowe, tabelaryczne, dane geoprzestrzenne, bez względu na swój rozmiar, mogą być katalogowane w chmurze. Spójne środowisko umożliwia przechowywanie i dostęp do danych na wszystkich szczeblach: centralnym, wykonawczym i samorządowym.

tile icon

Przewidywalne koszty

Całkowite koszty użytkowania infrastruktury chmurowej są jasno określone, dzięki czemu budżetowanie jest łatwe i przewidywalne. Stosowane są różne modele rozliczeniowe, w zależności od potrzeb i wymagań klienta. Cennik usług CloudFerro jest konkurencyjny w stosunku do rozwiązań najwiekszych chmur międzynarodowych.

tile icon

Dostęp do danych Copernicus

Dane pozyskiwana w ramach programu Copernicus stanowią dane satelitarne oraz naziemne. Są w pełni bezpłatne i dostęp do nich jest otwarty dla każdego. Stanowią one ogromny potencjał do zastosowania w wielu obszarach, jak np. planowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, gospodarka leśna i wodna, oraz wiele innych. Platforma CREODIAS umożliwia osobom zainteresowanym bezpłatny dostęp do danych Copernicus oraz oferuje chmure publiczną jako miejsce do szybkiego i efektywnego przetwarzania tych danych.

Infrastruktura chmurowa i dane z Obserwacji Ziemi

Skala zalet danych EO może odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Wraz z łatwiejszym dostępem do danych EO i rosnącym zainteresowaniem ich aplikacją, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w codziennych procesach administracyjnych zaimplementować więcej zysków satelitarnych. Praca nad różnymi tematami, przetwarzanie różnych typów danych, potrzeba powiązania informacji z kontekstem przestrzennym, wszystkie te kwestie muszą być zintegrowane i obsługiwane przez jedno niezawodne środowisko.

  • Nadanie informacji opisowej przestrzennego kontekstu jest ważnym zabiegiem, który pomaga w lokalizacji problemu i usprawnia procesy decyzyjne.  To, co dotychczas było dostępne w formie papierowej z powodzeniem można zdigitalizować i umieścić w przestrzeni. Dostępne „na wyciągnięcie ręki” dane satelitarne zapewniają zarówno podkład mapowy, jak i cenne źródło informacji dla różnych organów prowadzących analizy.

  • Dane z obserwacji Ziemi (EO) wraz z technikami GIS mają szerokie zastosowanie w administracji publicznej. Obecnie obejmują większość aspektów życia ludzkiego i środowiska. 

  • Umieszczanie różnych typów danych i uzyskiwanie dostępu do ogólnodostępnych danych w efektywnym środowisku chmurowym, takim jak CREODIAS, to idealne rozwiązanie dla administracji. Może zapewnić aplikacje oszczędzające czas i pieniądze, jednocześnie podnosząc jakość życia zarówno urzędników, jak i obywateli.