| EN

 

Administracja publiczna

Wsparcie procesów decyzyjnych,
harmonizacja danych oraz gwarancja oszczędności

 

 

Jednym z wyzwań dla administracji publicznej jest zapewnienie ciągłości w integracji i wymianie danych pomiędzy poszczególnymi strukturami, dostęp do baz danych z każdego miejsca oraz usprawnienie procesów przetwarzania informacji.

Wdrożenie infrastruktury chmurowej jest idealnym rozwiązaniem, odpowiadającym na potrzeby administracji publicznej.

Zastosowanie technologi chmurowej zapewni zwiększenie oszczędności, lepsze dostosowanie do działania w zmiennym otoczeniu oraz podniesienie poziomu innowacyjności.

tailored

Bezpieczeństwo danych

 

tailored

Łatwy dostęp do danych

tailored

Nieograniczone zasoby

tailored

Wizualizacja informacji

tailored

Zintegrowane środowisko

Poznaj korzyści płynące z wdrożenia infrastruktury chmurowej

tile icon

Bezpieczeństwo

Środowisko chmurowe zapewnia bezpieczeństwo danych na wszystkich poziomach klasyfikacji. Tylko uprawniony użytkownik kontroluje gdzie dane są przechowywane i kto ma do nich dostęp.

tile icon

Łatwy dostęp do danych

Bez względu na lokalizację serwerów, każdy pełnoprawny użytkownik ma dostęp do danych z dowolnego miejsca. Na poziomie centralnym, wykonawczym i samorządowym?

tile icon

Nieograniczone zasoby

Infrastruktura chmurowa daje nieograniczoną przestrzeń do przechowywania i przetwarzania danych, pochodzących z wielu źródeł. Dane opisowe, tabelaryczne, dane geoprzestrzenne bez względu na swój rozmiar mogą być katalogowane w chmurze.

tile icon

Wizualizacja informacji

Nadanie informacji opisowej przestrzennego kontekstu jest ważnym zabiegiem, który pomaga w lokalizacji problemu i usprawnia procesy decyzyjne. To, co dotychczas było dostępne w formie papierowej z powodzeniem można zdigitalizować i umieścić w przestrzeni. Dostępne „na wyciągnięcie ręki” dane satelitarne zapewniają zarówno podkład mapowy, jak i cenne źródło informacji dla różnych organów prowadzących analizy.

tile icon

Zintegrowane środowisko

Infrastruktura chmurowa jest elastyczna i skalowalna, pozwala na szybki i łatwy dostęp do danych łączenie ich oraz przetwarzanie bez konieczności ich pobierania. Podczas gdy wiele danych rozrzuconych jest na różnych poziomach w organizacji, chmura umożliwia integrację zasobów w jednym miejscu i zdalny dostęp do nich, dlatego warto wykorzystać jej potencjał dla zwiększenia efektywności pracy i oszczędności czasu.

Infrastruktura chmurowa i dane z Obserwacji Ziemi

Skala zalet danych EO może odgrywać kluczową rolę w rozwiązywaniu wielu problemów środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Wraz z łatwiejszym dostępem do danych EO i rosnącym zainteresowaniem ich aplikacją, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w codziennych procesach administracyjnych zaimplementować więcej zysków satelitarnych. Praca nad różnymi tematami, przetwarzanie różnych typów danych, potrzeba powiązania informacji z kontekstem przestrzennym, wszystkie te kwestie muszą być zintegrowane i obsługiwane przez jedno niezawodne środowisko.

  • Dane z obserwacji Ziemi (EO) wraz z technikami GIS mają szerokie zastosowanie w administracji publicznej. Obecnie obejmują większość aspektów życia ludzkiego i środowiska. 

  • Umieszczanie różnych typów danych i uzyskiwanie dostępu do ogólnodostępnych danych w efektywnym środowisku chmurowym, takim jak CREODIAS, to idealne rozwiązanie dla administracji. Może zapewnić aplikacje oszczędzające czas i pieniądze, jednocześnie podnosząc jakość życia zarówno urzędników, jak i obywateli