| EN

 

Opcje finansowania

Jesteśmy dostawcą chmury obliczeniowej
w projektach OCRE, NoR i innych

 

 

Oferujemy różnorodne opcje finansowania, w szczególności jesteśmy dostawcą usług chmury obliczeniowej w projektach OCRE i NoR. Podejmujemy współpracę w projektach finansowanych przez fundusze zewnętrzne: H2020, Horyzont Europa, projekty Komisji Europejskiej, akceleratory biznesu, ESA, NCBiR, PARP i inne.


Obok opcji finansowania stosujemy efektywne modele kosztowe, promujące długotrwałą współpracę oraz zapewniające w pełni przewidywalne budżetowanie. Dla dużych projektów dostosowujemy modele budżetowe do wymagań projektu. Nasz cennik jest konkurencyjny w stosunku do rozwiązań największych globalnych dostawców. 


 

fast and mobile

OCRE

Finansowanie chmury dla nauki

tailored

NOR

Finansowanie usług chmury i EO

tailored

Zniżki dla nauki

Specjalne zniżki i darmowe kredyty

tailored

Elastyczne modele cenowe

Różne modele, promujemy długotrwałą współpracę

tailored

Finansowanie zewnętrzne

Inne opcje finansowania

OCRE - Open Clouds for Research Environments

Projekt OCRE jest częścią inicjatywy Komisji Europejskiej - European Open Science Cloud. OCRE ma na celu zwiększenie wykorzystania usług w chmurze przez europejską społeczność naukową poprzez połączenie dostawców chmury ze społecznością naukową i edukacyjną. Dzięki środkom Komisji Europejskiej OCRE oferuje finansowanie projektów badawczych i naukowych w postaci kredytów usługowych, z których może skorzystać 10 000 organizacji realizujących swoje projekty w oparciu o rozwiązania chmurowe. Całkowity budżet OCRE wynosi 9,5 mln EUR, w tym 5 mln EUR na usługi przetwarzania w chmurze i 4,5 mln EUR na usługi obserwacji Ziemi (EO).

Dzięki OCRE, członkowie społeczności naukowej mogą korzystać z darmowych usług chmury obliczeniowej (IaaS, PaaS, SaaS) oraz z usług związanych z obserwacją Ziemi (EO) w projektach naukowych i badawczych. W szczególności finansowanie OCRE może obejmować usługi chmury obliczeniowej oferowane na platformie CREODIAS oraz dodatkowo konkretne usługi w zakresie obserwacji Ziemi.

CloudFerro jako kwalifikowany dostawca infrastruktury chmurowej znajduje się na liście OCRE w kategorii „Dostawcy chmur dla OCRE”.

Odwiedź stronę dedykowaną OCRE, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach w ramach OCRE.

 

CREO4Science - obejrzyj nasz webinar 

 

Dowiedz się jak uzyskać finansowanie chmury obliczeniowej w ramach OCRE i NoR. Obejrzyj nagranie z webinaru.

NoR - Network of Resources

NoR to inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej, promująca wykorzystanie europejskich zasobów i platform chmurowych w celu ułatwienia dostępu do danych EDC i ich efektywnego wykorzystania.

NoR oferuje użytkownikom chmury obliczeniowej i danych EO finansowanie projektów, których realizacja wymaga skorzystania z takich usług jak: „Resource and Platform Tier Services” - Infrastructure as a Service, Data as a Service, Application Service oraz Software as a Service.

CloudFerro jest dostawcą usług w sieci NoR.

W jaki sposób wystąpić po zasoby? Jak przygotować aplikację?

Odwiedź stronę NoR lub skontaktuj się z nami.

Finansowanie zewnętrzne

Podejmujemy współpracę w projektach finansowanych przez fundusze zewnętrzne: H2020, Horyzont Europa, projekty Komisji Europejskiej, akceleratory biznesu, ESA, NCBiR, PARP i inne.

Chcesz uzyskać więcej informacji?  Skontaktuj się z nami.