| EN

 

Service Delivery / Operations Manager

 

 

CloudFerro jest dostawcą usług przetwarzania danych w chmurze. Zapewnia i obsługuje chmury obliczeniowe dla wyspecjalizowanych rynków, m.in. dla europejskiego przemysłu kosmicznego, badań klimatu i nauki. Posiada duże doświadczenie w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi.

Firma oferuje elastyczne rozwiązania w modelu chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, oparte na otwartych technologiach, dostosowane do potrzeb użytkownika i efektywne kosztowo.  Świadczy szeroką gamę usług dodatkowych i dedykowane wsparcie techniczne, realizowane przez lokalny zespół specjalistów IT o unikalnych kompetencjach.

Z rozwiązań CloudFerro korzystają wiodące firmy i instytucje naukowe w Europie z różnych sektorów rynku, przetwarzające wielkie zbiory danych: Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), EUMETSAT, Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemiecka Agencja Aero-Kosmiczna (DLR), EGI i wiele innych.

Więcej informacji: www.cloudferro.com

Cały czas się rozwijamy, a obecnie do naszego zespołu szukamy osoby na stanowisko: 

small logo

Service Delivery / Operations Manager

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • obsługa zapytań i rozwiązywanie problemów klientów w odniesieniu do świadczonych usług, w tym:
 • określanie priorytetów zgłoszeń klientów
 • rozwiązywanie lub przekazywanie zgłoszeń do rozwiązania do właściwych zespołów
 • prowadzenie komunikacji wszystkich stron zaangażowanych w dostarczenie usługi: klientów partnerów, członków zespołów, zarządu
 • bieżące monitorowanie statusu zgłoszeń
 • monitorowanie terminowości rozwiązywania problemów zgłoszonych przez klientów zgodnie z SLA
 • eskalacja zgłoszeń adekwatnie do priorytetów oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji do klienta, dbając o zgodność z SLA
 • eskalowanie zgłoszeń w sytuacji braku reakcji po stronie wewnętrznych zespołów CloudFerro
 • bezpośredni nadzór nad rozwiązywaniem zgłoszeń krytycznych
 • weryfikacja skuteczności wprowadzonych działań naprawczych przed poinformowaniem klienta
 • koordynacja przygotowywania RCA (Root Cause Analisis)
 • przygotowywanie i dostarczanie raportów z działania świadczonych usług zgodnie z wymaganiami klientów lub Zarządu CF
 • organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, szkoleniach i konsultacjach z klientami, partnerami i zespołem w tematach dotyczących świadczenia usług
 • reprezentowanie zespołów włączonych w świadczenie usług przed klientem
 • identyfikacja potrzeb klientów nie objętych zakresem świadczonych usług (rozszerzenia / rozwój) oraz komunikacja z Działem Sprzedaży i PMO

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia technicznego (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub podobne)
 • 3-5 lat doświadczenia w pracy w co najmniej jednym z poniższych obszarów:
  • utrzymanie systemów IT,
  • zarządzanie infrastrukturą (np. serwery, sieć itp.),
  • komunikacja z klientami związana z systemami IT,
 • dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie) w stopniu umożliwiającym prowadzenie komunikacji z Klientami i partnerami
 • wysoko rozwiniętych umiejętności takich jak: komunikatywność, współpraca zespołowa, samodzielność, efektywność, kreatywność i sumienność, cierpliwość
 • nastawienia na jakość i terminowość realizowanych zadań

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość SQL w zakresie umożliwiającym samodzielne tworzenie zapytań i pozyskiwanie danych bezpośrednio z baz danych
 • znajomość Python i bash scripting na poziomie umożliwiającym modyfikacje narzędzi analitycznych
 • zainteresowania i podstawowa wiedza o Cloud Computingu
 • wiedza o sektorze obserwacji ziemi (pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych
 • doświadczenie w roli Service Delivery Managera w obszarze infrastruktury sieciowej i/lub usług chmurowych
 • certyfikacja ITIL, Prince2, PMP
 • doświadczenie w projektach w środowisku międzynarodowym

W zamian oferujemy Ci:

 • współpracę z najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie
 • unikalny know-how i możliwość rozwoju własnych umiejętności
 • zdobycie doświadczenia w branży kosmicznej u jednego z największych polskich dostawców rozwiązań chmurowych!
 • pracę z najnowszymi technologiami z pełnym zapleczem IT
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i projektów
 • nieformalną i przyjazną atmosferę pracy
 • atrakcyjne wynagrodzenie w oparciu o stabilne formy zatrudnienia
 • benefity – w tym opieka medyczna, karta sportowa oraz parking dla współpracowników

Dołącz do naszego zespołu, poprzez przesłanie swojego CV, za pomocą przycisku aplikuj :)

Nie zapomnij dopisać w swoim CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez CloudFerro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego". 

Jeżeli jesteś zainteresowana/y udziałem w przyszłych rekrutacjach, dopisz również:

"Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji."
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CloudFerro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@cloudferro.com