CallTelefon: +48 22 354 65 73 E-mailE-mail: sales@cloudferro.com EN
Cover image

WEkEO

Platforma dostępu do danych satelitarnych w zakresie klimatu i meteorologii

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) wraz z Europejskim Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) oraz Mercator Ocean powierzyli Thales Alenia Space i CloudFerro stworzenie WEkEO - piątej platformy DIAS (Data and Information Access Services).

Celem platformy WEkEO jest zapewnienie nieograniczonego, bezpłatnego i pełnego dostępu do danych i informacji z programu Copernicus (dane, informacje, oprogramowanie, przechowywanie, przetwarzanie) jako usługi. Instytucje korzystające z platformy otrzymują możliwość oferowania swoim użytkownikom zaawansowanych usług integrujących program Copernicus z własnymi danymi i narzędziami.

Dla użytkowników komercyjnych CloudFerro oferuje dodatkowo rozbudowaną infrastrukturę do przetwarzania danych z gwarantowanym poziomem usług, w konkurencyjnym modelu kosztowym.

W grudniu 2019 r., 8 miesięcy od podpisania umowy, zakończono wdrożenie i rozpoczęto etap eksploatacji. W styczniu 2020 r. Eumetsat wraz z Mercator International i ECMWF ogłosiły oficjalne uruchomienie nowych usług WEkEO.

small logo

Opis projektu

Firmy CloudFerro i Thales Alenia Space stanęły na czele konsorcjum, w skład którego weszły ATOS Origin, GMV, Orange i CLS. Głównym zadaniem konsorcjum było dostarczenie „pod klucz” platformy WekEO spełniającej szereg wymagań Partnerów w obszarze technologicznym, ekonomicznym i biznesowym..

Nowatorskie architektura federacyjna umożliwiła realizację prerogatywu „użytkownicy blisko danych”, oznaczającego natychmiastowy dostęp do danych i różnorodne narzędzia dające możliwość łatwego przetworzenia i świadczenia niezbędnych usług, bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów na infrastrukturę teleinformatyczną.

W ramach realizacji umowy ujęto następujące kluczowe aspekty:

 • Udostępnienie bezpłatnie na potrzeby badawczo-rozwojowe infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowej i infrastruktury sieciowej, czyli tzw. Rozproszonej Infrastruktury Partnerskiej (DPI - Distributed Partner Infrastructure)
 • Świadczenie zaawansowanych, komercyjnych usług chmurowych (dla zaawansowanych użytkowników)
 • Stworzenie wydajnego i skalowalnego rozwiązania IaaS obejmującego podejście federacyjne, z funkcjami środowiska wirtualnego i zestawami narzędzi
 • Dostarczanie Partnerom elementów CFI (pakiety oprogramowania i narzędzia)
 • Wydajne wsparcie użytkowników końcowych w formie usług pomocy technicznej świadczonej za pośrednictwem helpdesku i usług administrowania systemem
small logo

Fazy projektu

Faza 1 (przygotowanie platformy do pracy)

Głównym celem było wdrożenie rozwiązania WEkEO V1 wraz z niezbędnymi usługami operacyjnymi. Rozruch zakończył się w kwietniu 2019 r. Po 4 miesiącach w ramach projektu zakończono etap Oceny Gotowości Wdrożeniowej (IRR - Implementation Readiness Review): wstępnie uruchomiony sprzęt IaaS został zainstalowany we wszystkich placówkach Partnerów oraz została zaakceptowana prezentacja aplikacji dla Partnerów i dokumentacja projektowa.

W grudniu 2019 r., po 8 miesiącach wdrożeń, w ramach projektu pomyślnie zrealizowano etap Oceny Gotowości Operacyjnej (ORR - Operational Readiness Review).

Faza 2 (Eksploatacja platformy)  

Eksploatacja platformy obejmuje usługi pomocy technicznej WekEO helpdesk, 1., 2. i 3. linię wsparcia przez 18 miesięcy do III kw. 2021 r.

W styczniu 2020 r. CloudFerro dokonała migracji użytkowników i danych z poprzedniego rozwiązania WEkEO V1. Do nowego systemu przemigrowano ponad 70 środowisk klienckich, 3000 użytkowników i 2 TB danych klientów.

30 stycznia 2020 r. Eumetsat ogłosiła oficjalne uruchomienie nowych usług WEkEO V2.

Narzędzia/Usługi 

Dane z satelitów:

 • Sentinel 1, 2 i 3
 • Sentinel 5P
 • ERA5

Usługi Copernicus:

 • C3S (zmiany klimatyczne)
 • CAMS (atmosfera)
 • CLMS (globalne, lądowe)
 • CMEMS (morskie)

Narzędzia do przetwarzania EO

 • Jupyter Notebooks
 • dedykowane maszyny wirtualne z zainstalowanymi narzędziami do przetwarzania danych: takimi jak SNAP, Gdal, Orfeo toolbox

Usługi funkcjonalne (backend)

 • Discovery API (OpenSearch): Odnajdowanie kolekcji i Wyszukiwanie
 • Interfejs Użytkownika i API scharmonizowanego dostępu do danych (Harmonized Data Access): Wyszukiwanie i dostęp do danych EO
 • Jupyter Hub: Pliki Jupyter notebook mogą być tworzone z użyciem Harmonized Data Access
 • Samodzielne uruchamianie IaaS i PaaS
 • Rozliczanie usług komercyjnych (pakiety i płatności według rzeczywistego użycia do wykorzystania w przyszłości)
 • eCommerce

Oferta IaaS WEkEO

WEkEO zapewnia hosting użytkowników:

 • Nieodpłatny, z ograniczonymi zasobami, dla użytkowników pilotażowych
 • Pakiety komercyjne: na podstawie tzw. T-shirtów (stałe, spakietowane zasoby, w których użytkownik może udostępnić własne Maszyny Wirtualne)

Usługi wsparcia

Usługi helpdesku i usługi wsparcia obejmujące:

 • Świadczenie za pośrednictwem usług helpdesku usług ogólnej pomocy technicznej - Poziom 1
 • Zapewnienie ekspertów technicznych/merytorycznych do obsługi określonych zagadnień - Poziom 2
 • Przygotowanie zespołu technicznego do zapewnienia wsparcia na Poziomie 3
 • Usprawnienie procesu pomocy technicznej helpdesku w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników (satysfakcja i czas rozwiązywania problemów)
 • Utrzymanie i aktualizacja bazy wiedzy poprzez umieszczenie powtarzających się wymagań różnych użytkowników (o ile występują)

 

 

Podsumowanie

WEkEO oferuje dane Copernicus z satelitów Sentinel wraz z unikalnymi danymi Partnerów, w tym usługi dotyczące monitorowania środowiska morskiego, lądowego, atmosfery i klimatu. W ofercie znajdują się pakiety przetwarzania chmurowego oraz zintegrowane narzędzia świadczenia usług umożliwiające tworzenie komercyjnych rozwiązań biznesowych.

CloudFerro logo
Kontakt

Jesteś zainteresowany naszymi usługami lub masz pytania dotyczące CloudFerro? Wypełnij formularz, odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego. 

 

Obiecujemy że wszelkie przekazane nam dane i informacje zachowamy w poufności i wykorzystamy tylko w celach nam powierzonych. Jeżeli potrzebne jest zadanie dodatkowych pytań lub rozmowa,  skontaktujemy się z Tobą.

CloudFerro sp. z o.o.

Siedziba główna: Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro handlowe: Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa
Telefon: +48 22 354 65 73 E-mail: biuro@cloudferro.com
KRS: 0000543630
NIP: 7010468205
Regon: 36081846300000
CloudFerro logo
Aplikuj

CloudFerro sp. z o.o.

Siedziba główna: Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro handlowe: Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa
Telefon: +48 22 354 65 73 E-mail: biuro@cloudferro.com
KRS: 0000543630
NIP: 7010468205
Regon: 36081846300000