| EN

 

Zarządzanie chmurą

Korzystanie z usług IaaS w chmurze CloudFerro i zarządzanie nimi
dostąpne jest dla wszystkich zarejestrowanych Klientów chmury

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług zarówno firmy, jak i instytucje naukowe. Jako nasz klient otrzymujesz własne Środowisko Chmurowe, które jest całkowicie odseparowane od innych klientów.

W Panelach usług możesz tworzyć dodatkowe środowiska chmurowe i je rozbudowywać, a także dodawać kolejnych użytkowników. Patrząc od strony logicznej, klientem jest więc organizacja, a użytkownikami jej pracownicy. Projekty w chmurze są powiązane z projektami w organizacji. Taki model działania zapewnia bezpieczeństwo danych i aplikacji klienta, z drugiej zaś strony pozwala na bardzo dużą elastyczność i realizację bardzo zróżnicowanych projektów. 

 

Panel usług

Jako nasz klient, możesz zarządzać każdą naszą usługą interaktywnie za pomocą Cloud Dashboard (OpenStack Horizon) lub w dedykowanym danej usłudze panelu usługi oraz portalu użytkownika. Jednocześnie usługi mogą być konfigurowane i zarządzane za pomocą rozbudowanych mechanizmów API REST API (OpenStack API, Finder API, billing API).

 

API podstawowym mechanizmem zarządzania

Dzięki bogatemu zarządzaniu API wraz z modułowością oferty usług, platforma CloudFerro jest idealna jako element składowy dla innych organizacji. Te bloki konstrukcyjne można łączyć ze sobą, tworząc wiele skomplikowanych środowisk przetwarzania i usług sieciowych.

 

zrzut_screen-min.png

Katalog zarządzanych usług

Usługi chmurowe obejmują: 

 • maszyny wirtualne (VM, serwery dedykowane, maszyny wirtualne wyposażone w procesory graficzne i maszyny wirtualne DS)

 • masowe przetwarzanie produktów danych EO

 • kontenery

 • obrazy systemu operacyjnego i oprogramowania

Domyślne limity najemcy, widoczne po starcie usługi, możesz łatwo zmienić poprzez kontakt z Działem Wsparcia. Ich startowa wielkość podyktowana jest naszą troską o użytkowników-możesz ją zmienić dowolnie, w zależności od Twoich potrzeb.

Usługi przechowywania danych

Usługi związane z przechowywaniem obejmują: 

 • przechowywanie woluminów (w podziale na magnetyczne dyski twarde, szybkie dyski SSD, dyski umieszczone w zdalnych lokalizacjach (Warszawa2, Frankfurt1))

 • rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych w zdalnych lokalizacjach 

 • usługi zarządzania obrazami maszyn wirtualnych-OpenStack Glance, migawki

 • storage obiektowy 

 • bezpłatny dostęp do przechowywania dużych zbiorów danych Obserwacji Ziemi (EO) z danymi satelitarnymi i dodatkowymi usługami danych, takimi jak przesyłanie i pobieranie dysku za pomocą fizycznie transportowanych nośników

Usługi przetwarzania danych

Usługi związane z danymi obejmują: 

 • bezpłatny interfejs danych CREODIAS i przeglądarkę EO

 • płatne rozszerzone przetwarzanie danych EO w OGC WMS w przeciwieństwie do podstawowej usługi OGC WMS, która jest częścią bezpłatnej oferty danych

 • usługi katalogowe, wyszukiwania, przyjmowania i indeksowania danych

 

Usługi wirtualnych sieci obejmują: 

 • sieci wirtualne

 • routery wirtualne

 • łączność z Internetem

 • publiczne numery IP

 • Load Balances w modelu usługowym

 • łączność z Internetem o stałej przepustowości

creodias_welcome1-min.jpg zarządzanie-standard-min.jpg

Usługi bezpieczeństwa

Usługi bezpieczeństwa obejmują: 

 • usługę uwierzytelniania i autoryzacji (OpenStack Keystone)

 • grupy dostępu

 • wirtualny firewall w warstwie sieciowej

 • VPN (VPNaaS)

 • aktualizacje oprogramowania

Pozostałe usługi

Dodatkowe usługi obejmują obecnie: 

 • rozwiązanie do zarządzania chmurą

 • ogólne usługi raportowania i monitorowania

 • bezpośrednie połączenia danych z platformą

 • aplikację rynku danych

 • elementy rynku aplikacji

 • wsparcie inżynieryjne i doradztwo inżynierskie 

 • wdrożenie projektu