| EN

 

Storage - przechowywanie danych w chmurze

Unikalne rozwiązania przechowywania
dużych ilości danych w chmurze

 

 

Dostarczamy unikalne rozwiązania przechowywania danych w chmurze. Różne rodzaje przestrzeni zapewniają pełne dostosowanie do potrzeb, a prosty cennik pozwala z łatwością przewidzieć wszystkie koszty. Nasze rozwiązania wybrała Europejska Agencja Kosmiczna do utrzymywania wielkoskalowego repozytorium zobrazowań satelitarnych.

W naszej ofercie posiadamy jedną z największych, komercyjnie dostępnych przestrzeni storage w Europie. W każdym momencie jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnych PB informacji. Dostęp można uzyskać przy pomocy różnych, popularnych, protokołów dostępu. Możliwość wyboru z różnych typów nośników oraz przestrzeni o różnej odporności na uszkodzenia pozwoli każdemu odpowiednio optymalizować wykorzystanie infrastruktury. Najwięksi nasi klienci posiadają wielopetabajtowe archiwa danych.

 

 

tailored

Niezawodność i wydajność

Dedykowane zasoby
sprzętowe

tailored

Stabilne rozwiązania

Niezawodne narzędzia

 

tailored

Utrzymanie dużych danych

Wielopetabajtowe klastry storage

tailored

Europejska lokalizacja

Cała chmura publiczna na terenie UE

tailored

Rodzaje storage

Storage dopasowany od potrzeb

tailored

Elastyczność kosztowa

Proste i przewidywalne modele cenowe

tile icon

Storage - niezawodność, wydajność i gwarancje

Dzięki skali naszych działań, osiągnęliśmy unikalną na rynku europejskim odporność na uszkodzenia oraz wydajność. Przechowywane dane, w ramach jednego klastra, są rozproszone pomiędzy setki serwerów z których każdy wyposażony jest w dziesiątki nośników. System (CEPH) automatycznie zarządza lokalizacją oraz liczbą kopii każdej informacji, minimalizując praktycznie do zera prawdopodobieństwo awarii lub utraty danych. System jest odporny na awarię pojedynczego dysku, serwera, szafy a nawet połowy całej infrastruktury. 99% awarii jest niezauważalnych dla klienta i nie powoduje spadku wydajności.

tile icon

Storage zbudowany w oparciu o stabilne i wydajne rozwiązania

Nasze rozwiązania zbudowaliśmy w oparciu o otwarty, wydajny, rozproszony system przechowywania danych CEPH. Sprzęt, a w szczególności nośniki danych, pochodzą od sprawdzonych producentów. Używane przez nas nośniki danych przeznaczone są do pracy ciągłej i wykorzystują najnowsze technologie wspomagające bezprzerwową i stabilną pracę. Sieć łącząca serwery naszych klastrów storage zbudowana jest w oparciu o architekturę spine leaf i opiera się na przełącznikach o prędkości 100/50/25/10 Gbit/s gwarantujących wydajny i stabilny dostęp do danych.

tile icon

Europejska lokalizacja i zgodność z GDPR

Cała przestrzeń dostępna w naszej ofercie chmury publicznej zlokalizowana jest na terenie UE. Dokładamy starań, aby była zgodna z GDPR, jak też innymi przepisami, w tym spełniała wymogi przetargów finansowanych przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Kosmiczną.

tile icon

Doświadczenie w utrzymywaniu bardzo dużych ilości danych

Udostępniamy bogate repozytorium zobrazowań satelitarnych pozyskanych przez satelity Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu Copernicus. Utrzymujemy kilka wielopetabajtowych klastrów storage dla Europejskich instytucji, a gromadzone na nich dane wykorzystywane są codziennie m.in. do tworzenia prognozy pogody, z której korzystają wszyscy. Doskonale rozumiemy, że każdy projekt tej skali jest specyficzny. Dlatego staramy się zawsze dostosowywać nasze rozwiązania tak aby spełniały wymagania i potrzeby klienta, mając świadomość, że nie sprawdza się podejście typu „jeden produkt dla wszystkich”.

Rodzaje Storage

environment functionality

Storage z maszyną wirtualną (VM)

Do maszyn wirtualnych (VM) oferujemy szybkie dyski SSD, dostępne bezpośrednio z poziomu maszyny wirtualnej, bez potrzeby podłączania dysku czy skomplikowanej konfiguracji. Wielkość dostępnej pamięci SSD, podłączanej do maszyny wirtualnej, zależy od wybranego rodzaju usługi. Ten typ pamięci charakteryzuje się: szybkością odczytu i zapisu danych, skalowalnością, elastycznością i dostępnością.

 

infrastructure

Storage blokowy

Ta metoda przechowywania danych wykorzystuje bloki pamięci masowej (Volume Storage), które mogą być przyłączane do maszyn wirtualnych, by zwiększyć ich możliwości. Pamięć masowa jest niezależna od maszyn wirtualnych, może być z łatwością przenoszona między różnymi urządzeniami. Użytkownicy mają możliwość tworzenia zapisów stanu pamięci (snapshot), pozwalających na powrót do wcześniejszego stanu pamięci. Pamięć masowa pozwala na zmianę jej rozmiaru, bez odłączania od maszyny wirtualnej. Dajemy naszym użytkownikom możliwość tworzenie szyfrowanych przestrzeni na żądanie. Oferujemy również usługi backupu danych.
Oferowane przez nas usługi storage, są zbudowane na redundantnych klastrach dysków SSD i HDD. Komponent SSD zapewnia wysoką prędkość zapisu oraz transferu. Dyski HDD zapewniają duża skalowalność usługi, dzięki niższym kosztom. Dostęp do pamięci masowej rozliczamy w modelu abonamentowym, w okresach godzinowych, miesięcznych lub dłuższych. Dostęp do pamięci można także wykupić w rozliczeniu zależnym od zużycia w modelu pay-per-use. Ten typ pamięci cechuje się: szybkością odczytu i zapisu danych, skalowalnością, elastycznością i dostępnością.

 

environment functionality

Storage lokalny serwerów DS

Maszyny DS posiadają lokalny storage dedykowany tylko dla jednego klienta. Ten typ storage zapewnia bardzo niskie czasy dostępu i wysoką liczbę operacji IO. To wszystko dzięki zastosowaniu wydajnych, serwerowych, dysków NVMe. Dyski są przekazywane bezpośrednio do systemu mechanizmem passthrought i są widoczne jako urządzenia blokowe. Tego typu storage jest bezpośrednio powiązany z serwerem, a klient powinien zapewnić backup zgromadzonych na nim danych. Dane zgromadzone na dyskach są czyszczone po zwolnieniu serwera. 
Ten typ pamięci cechuje się: bardzo dużą prędkością zapisu i odczytu liczoną w GB\s, bardzo dużą liczbą operacji IO, najniższymi z możliwych do uzyskania opóźnień zapisu i odczytu oraz bezpośrednim powiązaniem z serwerem compute i koniecznością wykonywania ich kopii przez klienta.

 

environment functionality

Pamięć obiektowa (Object Storage) S3

To skalowalne rozwiązanie pozwalające na przechowywanie plików, z dostępem przez interface HTTP REST. Wszystkie operacje wykonywane są przez interfejs programistyczny technologii REST. Obiekty i pliki przechowywane w tej pamięci są organizowane w ”buckety”, jako standardowe lokalizacje plików. Komunikacja API jest zgodna z technologią Amazon S3, co pozwala na wykorzystanie tych samych narzędzi. Użytkownicy mają również możliwość zarządzania pamięcią obiektową poprzez serwis Horizon Dashboard.
Ten typ pamięci cechuje się: nieskończoną liczbą obiektów, które można zapisać, płaską strukturą, metadanymi, możliwością przechowywania bardzo dużej ilości nieustrukturyzowanych danych i dostępem z sieci publicznej.

 

environment functionality

Efemeryczny storage oparty na dyskach NVMe dla VM z lini HMD

Ten typ pamięci występuje tylko w linii HMD. Użytkownik otrzymuje część  fizycznego, bardzo szybkiego dysku NVMe podłączonego do jednej maszyny wirtualnej. Zastosowany przez nas dysk NVMe to pojedynczy, bardzo niezawodny dysk o wysokiej wydajności z MTBF> 2M i mogący osiągnąć do 400 000 IOPS. Ponieważ konfiguracja opiera się tylko na jednym dysku fizycznym nie można go traktować jako pewnego sposobu przechowywania danych. Użytkownik powinien więc mieć uruchomione inne mechanizmy zabezpieczające dane przed utratą, np. utrzymywać te same dane na wielu maszynach. To konkretne rozwiązanie jest zaprojektowane z myślą o masowym przetwarzaniu. Wielkość dysku jest bezpośrednio powiązana z wybranym flavorem maszyny wirtualnej.

 

environment functionality

Obrazy systemów

Obrazy maszyn wirtualnych zawierają informację o stanie systemu operacyjnego oraz przyłączonych do maszyny wirtualnej pamięci. Obraz systemu operacyjnego przechowuje drzewo plików. Użytkownik ma możliwość tworzenia nowych maszyn wirtualnych ze swoich obrazów.

 

environment functionality

Rozwiązania backupowe

W ramach usługi oferowanej przez CloudFerro oferujemy storage obiektowy (S3) w różnych lokalizacjach w celu lepszego zabezpieczenia danych. Każda z lokalizacji posiada własne, niezależne podłączenie do sieci publicznej oraz wszystkie systemy niezbędne do pobrania danych w wypadku awarii lub katastrofy. Ten typ pamięci cechuje się: inną niż podstawowa lokalizacją geograficzną, korzystną ceną oraz odpornością na awarie innych lokalizacji.

 

Elastyczność kosztowa

Nasza oferta jest prosta i zrozumiała. Przestrzeń na dane rozliczane jest według prostych i przewidywalnych parametrów miejsca i transferu. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, nie będziesz zaskakiwany co miesiąc wysokością rachunku. Klientom, którzy wybrali umowy terminowe, gwarantujemy stabilność opłat niezależnie od stopnia użycia zasobów.

Zapoznaj się z cennikiem korzystania z naszych usług.


Wszystkie ceny podane są w EUR, bez podatku VAT.
Ceny za okresy miesięczne, półroczne i roczne są w stałym (długoterminowym) cyklu miesięcznym.
Ceny modelu pay-per-use są obliczane w cyklu godzinowym.

Cennik jest taki sam dla chmury CF2 i WAW3-1.

Storage Godzinowo Miesięcznie Pół rocznie Rocznie
    za godzinę za miesiąc za miesiąc za miesiąc
HDD storage volumenowy per GByte 0,0000556 0,040 0,040 0,038
SSD storage volumenowy  per GByte 0,0001389 0,100 0,100 0,100
Cennik miesięczny (cena zależy od zużycia)
Storage Obiektowy   0-500 TB 501-1000 TB >1000TB
  per GByte 0,020 0,019 0,017

Wypróbuj usługi chmurowe za darmo - otrzymasz 150 euro na testy Twojego rozwiązania.

 

Tak, chcę wypróbować