| EN

 

Chmura prywatna w Twojej lokalizacji

Projektuj, buduj i utrzymuj
infrastrukturę w całej UE

 

 

Chmura prywatna we własnej lokalizacji jest często jedyną dostępną możliwością stworzenia dedykowanego środowiska obliczeniowego. Powody takiego wyboru są bardzo różne, duża objętość danych, konieczność ich przetworzenia w bardzo krótkim czasie od stworzenia, konieczność zapewnienia ponadprzeciętnego bezpieczeństwa czy też względy regulacyjne. 

fast and mobile

Wsparcie, obsługa użytkowników, billing

tailored

Skalowalne 
modele kosztowe

tailored

Rozwiązanie 
end-to-end

tailored

Wsparcie każdej
lokalizacji w EU

tailored

Spełnienie
wymagań i regulacji

tile icon

Wsparcie, obsługa użytkowników, billing

Chmurę prywatną możemy dostarczyć z zestawem usług identycznym z chmurą publiczną. Support o negocjowalnym poziomie czasu reakcji, pełen panel do samodzielnego zarządzania infrastrukturą przez użytkowników i system billingowy pozwalający na rozliczanie zużycia zasobów.

tile icon

Łatwo skalowalne modele kosztowe

Nasze usługi rozliczamy w oparciu o łatwo mierzalne metryki, które prosto przeliczyć na parametry usług używanych przez użytkowników. Oprócz opłaty instalacyjnej wzrost podstawowych parametrów, jak dostępna dla VM pamięć RAM czy powierzchnia dysków SSD, przekłada się liniowo na cenę miesięczną lub opłatę jednorazową.

tile icon

Całościowe rozwiązanie end-to-end

Dostarczamy kompletną chmurę prywatną z identycznymi systemami jak nasze chmury publiczne i obsługą wszystkich procesów w ciągu życia instalacji. Standard i poziom usługi jest dzięki temu identyczny z chmurą prywatna i zapewnia szybkość, skalowalność, elastyczność i rozliczalność usług.

tile icon

Pełne wsparcie w dowolnej lokalizacji w EU

CloudFerro utrzymuje i serwisuje instalacje w każdym kraju EU. Dzięki temu nasze chmury prywatne mogą być zlokalizowane w pobliżu danych. Zmniejszamy dzięki temu koszty transmisji oraz przyspieszamy przetwarzanie informacji.

tile icon

Spełnienie restrykcyjnych wymagań i regulacji

Chmurę prywatną od publicznej odróżnia całkowita fizyczna separacja zasobów i umieszczenie ich w lokalizacji znajdującej się pod kontrolą zamawiającego, a dzięki umieszczeniu w miejscu spełniającym specyficzne, kontraktowe wymagania, spełniamy wszystkie rygorystyczne wymagania.

Jak działa chmura prywatna ECMWF

Zgodnie z europejską strategią przetwarzania w chmurze przyjętą przez KE i biorąc pod uwagę ogromne ilości danych już przechowywanych w siedzibie ECMWF, Centrum szukało rozwiązania chmury hybrydowej – składającego się z w pełni zarządzanej chmury prywatnej zlokalizowanej na terenie Centrum oraz usługi chmury publicznej umożliwiające łatwe skalowanie infrastruktury chmury hybrydowej wraz ze wzrostem wykorzystania CDS.

CDS Hybrid Cloud składa się z dwóch komponentów-lokalnej chmury prywatnej, która jest bezpośrednio podłączona do infrastruktury pamięci masowej ECMWF, aby zapewnić szybki dostęp do ogromnych danych Centrum i zdalnej chmury publicznej CloudFerro, której można użyć do zarządzania obciążeniami. Aby zapewnić bezproblemową obsługę, obie infrastruktury są zarządzane przez wspólny system chmurowy oparty na OpenStack-wiodącym oprogramowaniu opensource do budowania systemów chmurowych.
 

Bezpieczeństwo, standardy i odpowiedzialność

Tworzona przez nas infrastruktura objęta jest zarówno naszymi certyfikatami bezpieczeństwa, jak i polisą ubezpieczeniową obejmującą naszą działalność.

Potwierdza to wysokie standardy naszego działania oraz pozwala naszym klientom na certyfikację infrastruktury wymaganą przez ich wewnętrzne regulacje.

Zobacz również: Chmura prywatna, Chmura prywatna w naszej serwerowni, Dedykowany Storage wielkich rozmiarów, Narzędzia do zarządzania wieloma tenantami