| EN

 

Zdjęcia VHR

Zobrazowania satelitarne bardzo
wysokiej rozdzielczości

 

 

Zapotrzebowanie na dokładne dane wzrasta.

Aby sprostać wymaganiom naszych użytkowników, zebraliśmy dostawców zobrazowań o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR). Dzięki różnorodności produktów, wspólnie z naszymi użytkownikami możemy wybrać najlepsze z możliwych rozwiązań. Komercyjne dane satelitarne doskonale sprawdzają się w projektach, które wymagają szczególnie dużej dokładności lub istnieje potrzeba uzupełnienia danych z programu Copernicus.

EODATA+, dane satelitarne VHR

Podobnie jak w przypadku misji Copernicus, dane dostarczane z satelit komercyjnych mogą być dostępne w różnych wariantach. Użytkownicy mogą korzystać z danych wielospektralnych, obrazów nocnych i radarowych, a także z możliwości uzyskania nagrań wideo w rozdzielczości 4K.

W celu dywersyfikacji i pełnego otwarcia możliwości dla naszych klientów nawiązaliśmy współpracę z różnymi dostawcami, tak aby każdy mógł znaleźć idealne rozwiązanie dla swojego projektu. 

Zdjęcia satelitarne VHR mają wiele zastosowań przemysłowych, dostarczają ogromnych ilości informacji przestrzennych dla wojska, zasobów ziemi, rolnictwa, transportu i gospodarki miejskiej.

Dostawcy komercyjni VHR

Rynek zdjęć satelitarnych stale się powiększa. Jak każdy segment komercyjny, również ten jest wzbogacony o coraz lepsze rozwiązania. Znając zapotrzebowanie klientów, chcemy oferować różne rodzaje tej usługi. Poniżej przedstawiamy naszych partnerów z całego świata, którzy dostarczają "produkty z orbity".

4325---Satellite-II.png

Airbus

4325---Satellite-II.png

CG Satellite

4325---Satellite-II.png

KG Space 
Technology

4325---Satellite-II.png

SI IMAGING 
SERVICES

Systemy satelitarne Airbus

Airbus Defence and Space jest czołowym dostawcą kompletnych systemów satelitarnych 
obserwacji Ziemi. Airbus oferuje dostęp do zobrazowań pozyskiwanych przez konstelacje
satelitów optycznych oraz radarowych, które cechują się bardzo wysoką rozdzielczością 
przestrzenną oraz czasową - krótki okres rewizyty, niektóre satelity znajdują się 2 razy
w ciągu dnia w tym samym miejscu na Ziemi.

Dostępne dane z oferty Airbus:

 

 • Pléiades 1A & 1B 
 • Spot 6/7 
 • Vision-1 
 • Radar constellation (TerraSAR-X,TanDEM-X, PAZ)
 • SpotMaps1.5 & 2.5 
 • Elevation 30

 

 • Elevation 1/4/8/10 
 • WorldDEM 
 • GCPs
 • DMC Constellation 
 • SMART Report

OneAtlas:

 • Living Library 
 • WorldDEM Streaming™ 
 • Basemap
CONSTELLATION PRODUCT TYPE​​​​​​​   SPATIAL RESOLUTION REVISIT CYCLE SPECTRAL BANDS
Pléiades 1A i 1 B  Optical

Panchromatic: 50 cm

Multi-spectral: 2 m

Twice a day

Panchromatic: 480-830 nm
Blue: 430-550 nm
Green: 490-610 nm
Red: 600-720 nm
NIR: 750-950 nm

Vision-1 Optical Panchromatic: 90 cm

Multi-spectral: 3.5 m
Daily to 8 days 
depending on latitude 
and partner satellites

Panchromatic: 450-650 nm
Blue: 440-510 nm
Green: 510-590 nm
Red: 600-670 nm
NIR: 760-910 nm

SPOT 6/7 Optical Panchromatic: 1.5 m

Multi-spectral: 6 m
Daily

Panchromatic: 455-744 nm
Blue: 454-519 nm
Green: 527-587 nm
Red: 624-694 nm
NIR: 756-880 nm

 

RADAR CONSTELLATION: TerraSAR-X, TanDEM-X, PAZ

 

MODE POLARISATION SPATIAL RESOLUTION

Staring SpotLight (ST)

Single (VV or HH) 24 cm

HighRes SpotLight 300 MHz (HS300)

Single (VV or HH) 1,1 m

HighRes SpotLight (HS)

Single (VV or HH) 1,1 m

HighRes SpotLight (HS)

Dual (HH & VV) 2,2 m

SpotLight (SL)

Single (VV or HH) 1,7 m

SpotLight (SL)

Dual (HH & VV) 3,4 m

StripMap (SM)

Single (VV or HH) 3,3 m

StripMap (SM)

Dual (HH & VV, HH & HV or VV and VH)  6,6 m

ScanSAR (SC)

Single (VV or HH) 18,5 m

Wide ScanSAR (WS)

Single (VV, HH, HV lub VH) 40 m

 

 

Fidji Spot 7 Satellite Imagery.jpg

 

Changguang Satellite Technology (CG Satellite)

Chiński operator konstelacji Jilin-1, który może dostarczyć zróżnicowane produkty
satelitarne-od archiwalnych po zadaniowe, które mogą być zlecone z wybranymi przez
użytkownika końcowego właściwościami. Konstelacja jest jedną z niewielu, które
zapewniają standardowe zobrazowania świetlne (nocne), jak również wideo 4K.

DATASET PRODUCT TYPE SPATIAL RESOLUTION REVISIT CYCLE SPECTRAL BAND
Jilin-1 Optical

Panchromatic: 1 m

Multi-spectral: 4 m

3 days

Panchromatic: 612 nm - 794 nm
Blue: 457 nm - 526 nm
Green: 540 nm - 688 nm
NIR: 700 nm - 800 nm

Więcej informacji o Changguang i ich satelitach dostępne jest tutaj:

Sprawdź pełną specyfikację konstelacji:

changguang_satellite_company_profile.pdf (5,2 MB)

Jilin_London-min.jpg

 

Kazachstan Gharysh Sapary (KGS Space Technology)

operator systemu kosmicznego teledetekcji Ziemi Republiki Kazachstanu oraz usług
systemu nawigacji satelitarnej Republiki Kazachstanu o wysokiej dokładności. KGS
dostarcza obrazy z KazEOSat-1 i KazEOSat-2. KGS oferuje również internetową platformę
zarchiwizowanych produktów możliwych do wyszukiwania i zamówienia. KGS jako krajowy
operator systemu kosmicznego teledetekcji Ziemi Republiki Kazachstanu zapewnia
konsumentom szeroki zakres produktów geoprzestrzennych, usługi w zakresie tworzenia
systemów informacji geograficznej, usługi geoserwisu i nawigacji.

DATASET PRODUCT TYPE SPATIAL RESOLUTION REVISIT CYCLE SPECTRAL BAND
KazEOSat Optical

Panchromatic: 1 m

Multi-spectral: 4 m

3 days

Panchromatic: 612 nm - 794 nm
Blue: 457 nm - 526 nm
Green: 540 nm - 688 nm
NIR: 700 nm - 800 nm

Więcej informacji o KGS i ich satelitach dostępne jest tutaj:

Sprawdź pełną specyfikację konstelacji:

kgs_company_profile.pdf (8,5 MB)

kgs satellite

 

SI IMAGING SERVICES (SIIS)

jest wyłącznym, ogólnoświatowym dystrybutorem wysokorozdzielczych zobrazowań
optycznych koreańskiej misji KOMPSAT, serii KOMPSAT-2, KOMPSAT-3, KOMPSAT-3A oraz
KOMPSAT-5. Liczne grono użytkowników danych satelitarnych realizuje projekty w wielu
dziedzinach (środowisko, rolnictwo, zarządzanie kryzysowe), wykorzystując dane KOMPSAT.

DATASET PRODUCT TYPE SPATIAL RESOLUTION REVISIT CYCLE SPECTRAL BAND
KOMPSAT
(2, 3, 3A,5)
Optical / SAR

Panchromatic: 0.4 / 0.5 m

Multi-spectral: 1.6 m / 2.0 m

1.4 days

Panchromatic: 450 nm - 900 nm
Blue: 450 nm - 520 nm
Green: 520 nm - 600 nm
NIR: 760 nm - 900 nm

Więcej informacji o SI Imaging Services i ich satelitach dostępne jest tutaj:

Sprawdź pełną specyfikację konstelacji:

kgs_company_profile.pdf (8,5 MB)

siis satellite