CallTelefon: +48 22 354 65 73 E-mailE-mail: sales@cloudferro.com EN
Cover image
Tworzenie oprogramowania

Kluczem do sukcesu dla dostawców oprogramowania jest dobrze zdefiniowany proces jego rozwoju. Tworzone rozwiązania muszą być zarówno łatwe w adaptacji, jak również umożliwiać szybkie dostosowywanie do zmieniających się wymagań użytkowników. Dodatkowo muszą łatwo integrować się ze środowiskiem klienta, z zachowaniem niezawodności zgodnej z umowami SLA. Muszą być też łatwe w utrzymaniu i przekazywaniu klientom.

Nasz zespół wykorzystuje kombinację metodyki klasycznej i agile, co zapewnia odpowiednią kontrolę nad procesami dostarczania danych i zapewnienia ich jakości. W warstwie zarządzania realizowane jest to tradycyjnie poprzez procesy PRINCE2, takie jak strategiczne zarządzanie projektami lub kontrola etapów. Wykorzystujemy również inne zalety PRINCE2, takie jak na przykład rola Project Managera (dedykowany PM po stronie klienta i po stronie dostawcy), Project Board, czyli rada projektowa w skład której wchodzą: Executive, Senior User i Senior Supplier. Z udziałem rady projektowej prowadzone są regularne kontrole projektu, podczas których prezentowane są zrealizowane produkty programistyczne. W procesie zarządzania zespołem stosujemy metodyki agile, takie jak np. SCRUM.

W SCRUM, podobnie jak w innych metodykach rozwoju produktów Agile, tworzenie produktów polega na powtarzaniu kolejnych iteracji pełnego cyklu życia oprogramowania. Oznacza to, że zamiast jednego dużego cyklu życia definiujemy i/lub doprecyzowujemy nasze wymagania i realizujemy je w ciągu iteracji trwających od tygodnia do dwóch, które nazywane są sprintami. Czas trwania sprintu zależy od projektu i organizacji pracy w określonych zespołach.

Stosujemy planowanie oparte na wydaniach, w którym każdy cykl wydania rozpoczyna się od sesji planowania wydania, czyli od jednodniowego spotkania, w którym biorą udział wszyscy członkowie zespołu wraz z przedstawicielami klientów i podczas którego mają zostać ustalone cele wydania. W rezultacie powstaje wysokopoziomowy plan, podzielony na kolejne sprinty, służący do oszacowania zależności i relacji między produkowanymi komponentami oprogramowania oraz określający punkty krytyczne projektu.
 

soft_dev_process_orange.png


We wspomnianym wyżej podejściu istotna jest również rola Właściciela Produktu reprezentującego klienta i uczestniczącego w codziennych pracach zespołu. Ważnym aspektem naszej metodyki rozwoju oprogramowania jest zapewnianie jakości, dlatego stosujemy oparte na testach podejście do tworzenia oprogramowania (Test Driven Development). Każdy sprint rozpoczynamy od określenia przypadków użycia, a następnie przygotowujemy scenariusze testowe, dla których piszemy skrypty testowe. Po każdym przypadku użycia wykonujemy testy jednostkowe, dymne lub integracyjne i budujemy oprogramowanie, którego zakres funkcjonalny nie przekracza zakresu testów. Uznajemy, że funkcjonalność została zrealizowana, gdy pomyślnie przejdzie testy czarnej skrzynki, zostanie regresywnie zaakceptowana przez klienta, a następnie wdrożona do produkcji przy użyciu testów dymnych. Naszym repozytorium kodu jest rozproszone środowisko GitLab lub Bitbucket. W tak skomplikowanych projektach wykorzystujemy proces ciągłego doskonalenia i integracji oprogramowania, który umożliwia szybkie uzyskanie informacji zwrotnych na temat współpracy poszczególnych komponentów/modułów. Każda niezależna usługa ma udokumentowany interfejs API. W procesie tworzenia oprogramowania korzystamy z reguły SOLID.

Zwracamy uwagę nie tylko na każdą funkcjonalność (każda ma określone kryteria odbioru, zarówno biznesowe, jak i techniczne) i na jakość tworzonego oprogramowania, ale także na jego cechy pozafunkcjonalne, takie jak bezpieczeństwo, dostępność, możliwości i spójność. Podobnie jest w przypadku naszego oprogramowania, do którego dołączamy kompletny zestaw dokumentacji opracowany na podstawie wymagań klienta i dostarczonego kodu.

CloudFerro logo
Kontakt

Jesteś zainteresowany naszymi usługami lub masz pytania dotyczące CloudFerro? Wypełnij formularz, odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego. 

 

Obiecujemy że wszelkie przekazane nam dane i informacje zachowamy w poufności i wykorzystamy tylko w celach nam powierzonych. Jeżeli potrzebne jest zadanie dodatkowych pytań lub rozmowa,  skontaktujemy się z Tobą.

CloudFerro sp. z o.o.

Siedziba główna: Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro handlowe: Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa
Telefon: +48 22 354 65 73 E-mail: biuro@cloudferro.com
KRS: 0000543630
NIP: 7010468205
Regon: 36081846300000
CloudFerro logo
Aplikuj

CloudFerro sp. z o.o.

Siedziba główna: Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
Biuro handlowe: Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa
Telefon: +48 22 354 65 73 E-mail: biuro@cloudferro.com
KRS: 0000543630
NIP: 7010468205
Regon: 36081846300000